Таблица 2. Статистика щодо вступної кампанії 2010

Конкурс

Середній бал

Вищий навчальний заклад

Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу

Кількість заяв на одне місце державного замовлення

Середній бал ЗНО серед подавачів сертифікатів ЗНО

Середній бал атестата серед подавачів сертифікатів ЗНО

Середній бал атестата серед всіх абітурієнтів

Університети, яким було зменшене державне замовлення на право більш як на 5% в 2010

1

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

8.06

18.12

181.28

185.86

185.86

2

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

2.77

8.12

179.25

183.87

183.78

3

Львівський національний університет ім. Івана Франка

1.89

9.05

171.44

179.47

179.17

4

Національний університет "Острозька академія"

4.97

19.22

171.34

179.17

179.03

5

Харківський національний університет iм. В.Н. Каразiна

1.91

6.88

170.71

178.96

178.91

6

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

3.87

10.38

165.15

174.28

174.1

7

Тернопільський національний економічний університет

0.88

8.21

165.06

177.78

177.47

8

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

3.48

12.71

164.39

174.16

174.04

9

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

2.19

16.2

162.52

176.03

175.83

10

Закарпатський державний університет

2.48

15.23

160.72

175.53

161.73

Університети, яким було збільшене державне замовлення на "право" в 2010

11

Національний авiацiйний університет

2.3

15.96

169.44

177.45

177.16

12

Донецький національний університет

2.03

11.1

164.64

176.61

176.4

13

Національний транспортний університет

1.64

8.17

163.65

174.84

174.5

14

Криворізький економічний інститут КHЕУ ім. Вадима Гетьмана

2.07

10.32

159.85

170.87

170.71

15

Маріупольський державний гуманітарний університет

2.12

9.44

158.99

172.81

172.48

Інші університети

16

Національний технічний університет "Київський Політехнічний Інститут"

1.57

6.38

174.07

178.66

178.42

17

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

2.79

14.5

174.01

181.22

181.15

18

Київський національний торговельно-економічний університет

3.02

18.35

170.17

178.22

178.15

19

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

1.12

ВІ

167.32

175.6

175.38

20

Чернівецький нацiональний унiверситет iм. Юрія Федьковича

1.33

8.43

164.56

180.28

180.06

21

Нацiональна юридична академiя України ім. Ярослава Мудрого

0.87

1.95

164.5

179.00

178.53

22

Чорноморський державний унiверситет iм. Петра Могили

2.69

11.72

164.42

171.8

171.73

23

Черкаський нацiональний унiверситет iм. Богдана Хмельницького

1.46

6.33

164.06

174.37

174.14

24

Одеська нацiональна юридична академiя

0.98

10.44

163.31

171.7

170.53

25

Ужгородський нацiональний унiверситет

3.28

10.81

162.84

178.33

178.25

26

Сумський державний унiверситет

1.48

9.53

162.56

168.83

168.38

27

Запорiзький національний унiверситет

2.68

12.41

162.08

171.56

171.28

28

Таврiйський нацiональний унiверситет ім. В.І. Вернадського

2.00

ВІ

161.77

172.32

172.24

29

Херсонський державний унiверситет

1.24

5.91

158.9

170.23

167.07

30

Кримський економiчний iнститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

2.31

20.15

158.75

171.61

171.48

31

Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет ім. Володимира Даля

1.02

7.36

158.56

170.59

170.36