Програма уряду Тимошенко

Середа, 2 лютого 2005, 23:23
Програма уряду Юлії Тимошенко зветься "Назустріч людям" і складається з розділів Віра, Справедливість, Життя, Гармонія, Безпека і Світ


Безпека

Новий уряд України має намір реалізувати комплекс заходів щодо переводу Збройних сил країни на комплектування за контрактом (професійну армію), починаючи з 2010 року.

У цій сфері Кабмін також планує провести переоцінку завдань Збройних сил країни, їхньої чисельності і забезпеченості фінансовими та матеріальними ресурсами, а також ініціювати скорочення термінової військової служби у Збройних силах до 12 місяців, а для юнаків з вищою освітою - до 9 місяців. Перехід на контрактну основу має бути поступовим.

Крім цього, новий уряд має намір впровадити механізм громадського контролю і підсилити парламентський контроль над армією, реформувати систему бойової підготовки й військової освіти, забезпечити пріоритетний розвиток військової розвідки і Об'єднаних сил швидкого реагування, впровадити багатофункціональне використання сил і засобів, що є у наявності, забезпечити модернізацію систем озброєння і нарощування мобілізаційного потенціалу ВС.

В планах уряду також реформування військово-промислового комплексу з метою підвищення ефективності, впровадження єдиних стандартів соціальних гарантій для військовослужбовців і підвищення рівня охорони кордонів.

Світ

Європейська інтеграція стане пріоритетом міжнародної діяльності України. Уряд перейде від декларативності до конкретних кроків, які виведуть взаємини з Європейським Союзом на рівень перспективи членства.

Уряд зобов'язується прискорити входження України до світової економічної системи, що забезпечить стабільний розвиток і підвищення ефективності національної економіки.

Із цією метою планується в сфері європейської і євроатлантичної інтеграції затвердити оновлену Національну стратегію європейської інтеграції України, створити базу для знаходження повноправного членства в ЄС, активізувати роботи з виконання положень угоди про партнерство й співробітництво з ЄС, реалізувати заходи в рамках плану дій "Україна-ЄС".

У цій же сфері уряд бачить за необхідне разом з ЄС розробити нову стратегію відносин Україна-ЄС, яка б передбачала перспективу членства України в Євросоюзі; домогтися визнання Євросоюзом за Україною статусу країни з ринковою економікою в антидемпінгових розслідуваннях; почати з ЄС роботу з метою створення зони вільної торгівлі.

Крім того, уряд зобов'язується надати нові імпульси роботі з новими членами ЄС, особливо із країнами Балтії й Центрально-Східної Європи, з метою прискорення інтеграції до ЄС; активізувати співпрацю з Європейським інвестиційним банком з метою одержання його коштів для реалізації масштабних загальнонаціональних проектів.

У сфері інтеграції до світової економіки уряд планує завершити до кінця поточного року переговірний процес із країнами-членами СОТ і забезпечити вступ України до цієї міжнародної організації; здійснити кроки щодо отримання Україною статусу країни з ринковою економікою у відносинах із США, вже починаючи з 2005 року.

Кабмін має намір скасувати невиправдані тарифні й нетарифні обмеження у зовнішньоекономічній діяльності.

Уряд планує здійснити комплекс заходів щодо зміцнення провідної ролі України у транзиті енергоносіїв з Російської Федерації та інших країн СНД до країн ЄС; активізувати діяльність щодо створення ефективних транспортних коридорів і співробітництва з ЄС і окремими європейськими країнами з реалізації проектів транс'європейських транспортних коридорів.

Уряд планує залучити інвестиційні проекти міжнародних фінансових організацій, насамперед МБРР і ЄБРР, спрямовані на створення в Україні сучасних виробництв із високою додатковою вартістю.

В сфері розвитку відносин із Росією уряд бачить необхідним, зокрема, забезпечити функціонування зони вільної торгівлі без вилучень й обмежень, налагодити взаємовигідне співробітництво в енергетичному секторі.

У сфері захисту національних інтересів, прав й інтересів громадян України за кордоном уряд планує розробити та внести на розгляд парламенту Основні принципи зовнішньої політики України, затвердити комплексний план заходів щодо захисту прав й інтересів українців за кордоном, активізувати переговірний процес щодо спрощення режиму перетинання громадянами України кордону з країнами ЄС і сусідніми країнами.

Крім того, уряд збирається використати механізми ООН та інших міжнародних і регіональних організацій з метою поглиблення міжнародної правової співпраці.

Уряд також має намір використати потенціал торгово-економічного і науково-технічного співробітництва України із країнами Азії й Тихоокеанського регіону, активізувати зовнішньоекономічні зв'язки із країнами Африки й Латинської Америки.

У сфері забезпечення регіональної стабільності і співробітництва уряд планує укласти угоду про вільну торгівлю як на двосторонньому рівні, так і в рамках регіональних об'єднань; визначити ступінь співробітництва України в рамках Єдиного економічного простору; оптимізувати участь України в СНД із урахуванням пріоритетів зовнішньої політики.

Крім того, уряд має намір активізувати співробітництво у всіх сферах у рамках об'єднання ГУУАМ, а також переговірний процес з питання договірного оформлення державного кордону України по всьому периметру.


Гармонія

Цей розділ програми діяльності уряду України присвячений формуванню громадянського суспільства на принципах гармонії інтересів окремого громадянина і суспільства.

У своїй діяльності новий уряд має намір виходити з того, що гармонізація і узгодженність інтересів громадян і суспільства є визначальною умовою формування громадянського суспільства.

Держава для людей, а не люди для держави - цей принцип визначатиме політику уряду.

Особливу роль у цьому напрямку відведено механізму справедливого розподілу спільних коштів громадскості і територіальних громад, збалансованій регіональній політиці, точному визначенню місця й ролі держави відносно можливостей реалізації приватної ініціативи громадян, створенню ефективної системи державного управління.

У сфері бюджетної політики уряд бачить своїм основним завданням перетворення бюджету "з інструмента обслуговування корпоративно-кланових інтересів на інструмент обслуговування інтересів усього суспільства". Для цього передбачається, зокрема, змінити ідеологію бюджетного процесу.

Ще одне завдання уряду - подолання бідності шляхом створення економіко-правових умов для збільшення доходів населення, підвищення його економічної активності й зменшення розшарування за рівнем доходів.

У сфері соціального страхування і пенсійного забезпечення уряд бачить своїм першочерговим завданням проведення пенсійної реформи.

У сфері соціального захисту населення намічено в першу чергу посилення цільової спрямованості соціальних програм і поглиблення адресності державної соціальної допомоги.

Життя

Уряд планує ввести єдину систему тестування під час вступу до вузів; створити загальнонаціональну систему пошуку, відбору й держпідтримки обдарованої молоді, у тому числі дітей-членів Малої академії наук.

У сфері охорони здоров'я Кабмін має намір забезпечити надання кожному громадянину гарантованого переліку безкоштовних медичних послуг; відновлення системи охорони здоров'я в кожному місті і селі; зміщення акцентів у фінансуванні охорони здоров'я на користь первинної допомоги.

Уряд збирається ввести обов'язкове медичне страхування й заохочення додаткового добровільного медстрахування, а також сприяти становленню інституту сімейних лікарів.

У планах уряду - створення умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, безкоштовне забезпечення дітей-інвалідів ліками, спецхарчуванням, створення умов для їхнього повноцінного життя у суспільстві.

Кабмін також має намір збільшити в 10 разів грошову допомогу при народженні дитини.

У сфері духовності уряд, зокрема, буде забезпечувати збереження й активну пропаганду історико-культурної спадщини; державну підтримку культури, вітчизняного книговидання і теле- і радіомовлення.

Крім того, уряд планує забезпечити функціонування української мови як державної мови, вільний розвиток російської та іншої мов, відповідно до закону про мови і Європейську хартію регіональних мов і мов нацменшин.

Серед пріоритетів реформування житлової політики і житлово-комунального господарства уряд називає будівництво житла для малозабезпечених за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

Серед інших пріоритетів реформування житлової політики й ЖКГ назване створення механізмів здешевлення вартості кредитування в рамках житлових програм.

Уряд має намір забезпечити доступ всіх верств населення до якісних послуг, максимальну персоніфікацію споживачів і перевод їхніх відносин з виконавцями послуг винятково на контрактну основу.

Уряд також має намір стимулювати в сфері ЖКГ інвестиційну діяльність, технічну модернізацію застарілого обладнання, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, впровадження сучасної системи обліку.

У програмі йдеться, що уряд сприятиме демонополізації житлово-комунального господарства і створення на цьому ринку конкурентного середовища.

Уряд вважає своїм першочерговим завданням у сфері фінансових ринків створення єдиного державного органа з регулювання ринків небанківських фінансових послуг і фондового ринку з урахуванням міжнародних стандартів і відповідних директив і рекомендацій Європейського Союзу.

Першочерговим завданням уряду в сфері фінансових ринків є створення принципово нової моделі нагляду і контролю за діяльністю інституцій ринків фінансових послуг на основі міжнародних стандартів.

Крім об'єднання Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Держфінпослуг, уряд пропонує також розмежувати повноваження державних органів з регулювання функціонування банківських і небанківського фінансових секторів, а також підсилити координацію нормативної діяльності держорганів з регулювання ринків фінансових послуг і саморегулюючих організацій цих ринків.

Уряд вважає за необхідне сприяти підвищенню капіталізації ринків фінансових послуг і стимулювати процеси об'єднання і укрупнення фінансових інститутів.

Серед інших планів нового уряду з підвищення надійності й ефективності банківської політики - підвищення капіталізації й фінансової спроможності Фонду гарантування внесків фізичних осіб, підтримка розвитку системи масових електронних платежів і реалізація карткових соціальних проектів, введення гарантійних і компенсаційних програм кредитування суб'єктів малого й середнього бізнесу.

Уряд має намір тісно взаємодіяти з Національним банком для вироблення і проведення узгодженої фіскальної і монетарної політики, сприяти розвитку ринку іпотечного кредитування і побудові національної системи визначення рейтингу вітчизняних емітентів і фінансових інструментів, вводити нові фінансові інструменти при роботі банків з агросектором.

Новий уряд України одним із своїх завдань вважає створення системи обов'язкового медичного страхування за участі страхових компаній з одночасним державним забезпеченням надання достатніх медичних послуг громадянам, що не мають страхування.

Серед завдань уряду щодо страхового ринку наступні: поетапне впровадження системи недержавного пенсійного страхування працівників і залучення до цього страхових компаній, які пропонують довічні аннуітети (поточні виплати в період дії договору страхування), з відповідним зменшенням фіскального навантаження на фонд оплати праці; створення загального страхового фонду для захисту інтересів покупців аннуітетів або полісів по страхуванню життя у випадку неплатоспроможності страховика або пенсійного фонду; стимулювання розвитку системи страхування життя; впровадження системи ліцензування діяльності компаній, які надають послуги з перестрахування, і оцінка фінансової доцільності окремих операцій по перестрахуванню з нерезидентами для запобігання "відмивання" коштів; істотне зменшення кількості видів обов'язкового страхування, встановлення прозорих правил тендерного відбору страховика по здійсненню обов'язкового страхування; заборона на нав'язування страхових послуг споживачам товарів (послуг), які надаються природними або штучними монополіями; залучення страхових компаній до системи державного соціального забезпечення зі збереженням за державою зобов'язань з підтримки встановлених законом соціальних стандартів.

З метою розвитку надійного й прозорого ринку небанківських фінансових послуг, Кабінет міністрів має намір забезпечити: сприяння підвищення рівня доступу громадян до фінансових послуг, які надаються недержавними пенсійними фондами, кредитними союзами, лізинговими, іпотечними, факторинговими і іншими фінансовими інститутами, законодавче регулювання діяльності ломбардів; розширення нормативів державного нагляду над такими суб'єктами публічного права, як фінансові організації, створені за рішенням органів державної влади й органів місцевого самоврядування; створення умов для ефективного функціонування і розвитку фондових і товарних бірж, розрахунково-клірингових інститутів; створення електронної системи збору й обробки даних фінансової й іншої спеціальної звітності небанківських фінансових установ.

Віра

Уряд України зобов'язується створити суспільне мовлення як невід'ємну складову існування громадянського суспільства. Про це йдеться в главі "Інформаційна політика" цього розділу.

Крім того, Кабінет міністрів має намір не допустити концентрацію і монополізацію національних суб'єктів інформаційного простору; реалізувати програму роздержавлення засобів масової інформації і створення відповідної законодавчої бази з урахуванням дотримання прав і соціальних гарантій працівників інформсфери.

Уряд планує також створити законодавчу базу у частині встановлення відповідальності за спроби здійснення протизаконного контролю, встановлення цензури в ЗМІ; сприяти впровадженню в діяльність ЗМІ принципів системи саморегулювання та прозорої редакційної політики; забезпечувати ефективний захист інтелектуальної власності і авторських прав.

Уряд України має намір реалізовувати якісно нову державну гуманітарну політику.

Основним завданням політики уряду щодо родини, жінок і дітей і молоді стане подолання тенденції стрімкого скорочення населення. Кабінет міністрів ставить метою посилення інституту родини та державну підтримку народжуваності.

Уряд береться забезпечити, зокрема, збільшення розміру матеріальної допомоги на виховання дітей; надання цілеспрямованої підтримки установам позашкільної освіти та виховання, досягнення належного рівня фізичного здоров'я молоді, всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва.

У сфері освіти і науки Кабмін планує забезпечити доступність високоякісної середньої й вищої освіти; ввести систему держпідтримки для одержання вищої й середньої фахової освіти.

Крім того, уряд сприятиме встановленню принципів автономії і самоврядування у вузах всіх форм власності; розробці й впровадженню нового покоління вітчизняних, у тому числі електронних, підручників; створювати умови для використання в школах інтернету.

Кабмін також буде налагоджувати конструктивне співробітництво держави й релігійних організацій, неухильне дотримання принципу відділення держави від церкви; створення державою рівних умов для діяльності релігійних організацій.

Уряд вважає за необхідне сприяти становленню інформаційного суспільства з використанням нових технологій. Як підкреслюється в програмі, це дозволить створити нові можливості для реалізації громадських прав, самореалізації, одержанню нових знань.

Із цією метою уряд планує сформувати перелік пріоритетних високих технологій (у тому числі нанотехнології), інтегрувати всі галузеві й регіональні програми в сфері інформатизації в одну програму "Електронна Україна".

Серед інших планів нового уряду - розвиток загальнодержавних телекомунікаційних мереж з використанням останніх світових досягнень, лібералізація телекомунікаційного ринку як основи створення конкурентного середовища.

Крім того, уряд передбачає широке впровадження електронного підпису, розвиток електронної комерції, маркетингу й бізнесу на основі мережі інтернет, а також використання всесвітньої мережі для просування вітчизняних товарів на закордонні ринки.


Справедливість

Уряд України має намір не допустити виникнення умов для корупції в країні. Прозорість і публічність діяльності уряду і виконавчої влади в цілому, невідворотність виявлення зловживань і покарання повинне стати перешкодою для корупційних проявів.

З метою подолання корупції уряд має намір забезпечити порушення справ проти корумпованих держслужбовців і звільнення їх у зв'язку із цим із займаних посад; встановити твердий контроль за витратами держслужбовців, а також твердий публічний контроль використання бюджетних коштів.

Кабмін планує скоротити зайві управлінські структури, насамперед ті, що дублюються; затвердити Кодекс честі держслужбовця, забезпечити його неухильне дотримання.

Уряд бачить за необхідне ввести механізм аналізу судових рішень на предмет їхньої відповідності Конституції і законам; посилення ролі відповідних держорганів і органів судового самоврядування у запобіганні корупції в судах; забезпечення суддям гідної зарплати.

Крім того, уряд планує зміцнити правову базу діяльності державної виконавчої служби, зокрема з метою усунення законодавчих дір, які дають можливість боржникам уникнути відповідальності за несвоєчасне виконання своїх обов'язків.

Кабмін має намір вдосконалити діяльність держустанов судової експертизи з метою усунення будь-якої можливості зовнішнього втручання в їхню діяльність.

Уряд також планує створити єдину систему реєстрації прав власності на всі види нерухомого майна.


У розробці програми, за словами Томенка, крім нього, брали участь Віктор Пинзеник, Борис Тарасюк, Іван Васюник, Сергій Терьохін і В'ячеслав Кириленко, Анатолій Гриценко, Іван Плачков.

За матеріалами Інтерфакс-Українаpowered by lun.ua
Головне на Українській правді