Коаліційна угода Партії регіонів + Проект регламенту коаліції

Середа, 24 лютого 2010, 16:19

У розпорядження "Української правди" потрапив текст проекту коаліційної угоди, підготовленої Партією регіонів для переговорів з "Нашою Україною" та іншими гіпотетичними учасниками можливої коаліції.

Регіонали роздали цей документ всім фракціям, крім БЮТ.

Великою мірою, текст проекту є набором декларацій на тему ощасливлення всіх навколо. Водночас коаліційна угода не дає відповіді, як це буде зроблено.

Конкретика проступає лише в тих пунктах, де фігурують непохитні програмні тези регіоналів - позаблоковий статус України, розвиток російської мови згідно з Європейською хартією, стратегічне партнерство з Росією.

"Українська правда" публікує найбільш цікаві уривки проекту документу, який може стати дороговказом нової влади.

Угода про створення коаліції "Стабільність і реформи"

Ми, представники фракцій... поєднані спільною метою рішучого подолання наслідків кризи, відновлення соціально-економічної стабільності, запровадження докорінних реформ, створення необхідних умов для системного оновлення суспільних відносин, підвищення дієвості державної влади, забезпечення прогресивного розвитку України та гідного життя її громадян, вирішили створити у Верховній Раді 6-го скликання коаліцію "Стабільність і реформи".

Програмні засади діяльності коаліції

І. У сфері економіки

1.1 Масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження, зростання продуктивності праці, зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника на основі широкого застосування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку з метою входження України до 20 найбільш економічно розвинених країн світу.

1.2. Суттєве покращення інвестиційного клімату, в тому числі шляхом спрощення адміністрування та зниження податкового тиску, гарантування державою недоторканості прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів.

1.3. Інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема через заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання збільшення обсягів заощаджень громадян та спрямування цих коштів на інвестування економіки, запровадження системи економічних стимулів для заохочення модернізації українського виробництва.

(...)

1.5 Детінізація економіки та легалізація капіталів некримінального походження.

1.6. Стимулювання розвитку підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця.

(...)

1.10 Оздоровлення фінансового сектору та відродження кредитування національної економіки на основі координації фіскально та монетарної політики між Урядом і НБУ.

(...)

1.21. Забезпечення прозорої приватизації державного майна шляхом впровадження аукціонного принципу для залучення приватних інвесторів.

(...)

1.26 Забезпечення безперебійного газопостачання та вчасних розрахунків за газ. розробка та запровадження програми фінансового оздоровлення та реструктуризації НАК Нафтогаз України.

(...)

ІІІ. У сфері гуманітарної політики

3.1 Забезпечення ефективного захисту прав і свобод громадян, зокрема, шляхом утвердження повноцінного громадянського суспільства, в якому людина всебічно розвивається і самореалізується; сприяння незалежній діяльності об'єднань громадян, збільшення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень; забезпечення свободи слова та незалежності ЗМІ, запровадження гендерної рівності.

3.2 Реалізація державної мовної політики на основі норм міжнародного права, Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.

(...)

IV. У сфері внутрішньої політики

4.1 Удосконалення механізмів державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії.

4.2 Реформування системи правосуддя, забезпечення справедливого і доступного судочинства

4.3 Посилення боротьби з корупцією і тіньовою економічною діяльністю забезпечення безумовного дотримання принципів законності, насамперед - вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур.

4.4 Забезпечення ефективного захисту конституційних прав громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

(...)

4.6 Утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя шляхом розширення повноважень місцевих рад, максимального усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку територіальних громад, децентралізація влади та реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування.

V. У сфері зовнішньої політики

(...)

5.2. Закріплення на законодавчому рівні позаблокового статусу України, що означає неучасть України у військово-політичних союзах інших держав. Продовження конструктивного співробітництва з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

5.3 Формування порядку денного у двосторонніх відносинах з Росією на основі стратегічного партнерства, дружби і добросусідства, а також взаємовигідного торгівельно-економічного співробітництва. Зміцнення механізмів двосторонніх відносин, формування таких механізмів на основі прямої взаємодії виконавчих органів влади, а також місцевого самоврядування.

5.4 Економічна інтеграція на пострадянському просторі на засадах національних інтересів України та принципах СОТ, Розвиток взаємовигідного співробітництва з країнами СНД.

5.5 Забезпечення виконання Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, формування міждержавних механізмів стратегічного партнерства на засадах ефективного і взаємовигідного співробітництва.

(...)

Регламент діяльності коаліції

(...)

1.3. Учасниками коаліції є фракції Верховної Ради, які прийняли рішення про вступ до Коаліції, рішення про що засвідчені підписами голів (заступників голів) фракції.

1.6 Народний депутат України, член фракції, що входить до складу коаліції, або народний депутат, що входить до коаліції на індивідуальних засадах, має права, визначені Конституцією України, Законом "Про статус народного депутата", Регламентом Верховної Ради, цією угодою, іншими нормативними актами.

(...)

2.1 Органами координації та взаємодії в коаліції є:

2.1.1 Загальні збори коаліції.

2.1.2. Рада коаліції.

(...)

2.4.1 Рада коаліції складається з голів депутатських фракцій-учасників коаліції та п'яти представників від кожної фракції-учасника коаліції.

(...)

2.4.7 Рішення ради коаліції приймаються консенсусом

(...)

2.4.9 Рада коаліції:

2.4.9.3 Приймає рішення про узгодження кандидатур на посади голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів, інших посадових осіб, які призначаються, чи згода на призначення яких надається Верховною Радою, для остаточно схвалення цих рішень загальними зборами коаліції.

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне на Українській правді