Проекти "Листа про наміри" і "Меморандуму про економічну та фінансову політику", надіслані МВФ до України

Середа, 14 квітня 2010, 19:12

УКРАЇНА: ЛИСТ ПРО НАМІРИ

[    ] квітня 2010 року
м. Київ

Пану Домініку Стросс-Кану
Директору-розпоряднику
Міжнародного Валютного Фонду
Вашингтон, ОК 20431, США

Шановний пане Стросс-Кан:

1. Українська економіка поступово відновлюється після глибокої кризи 2008-09 років. Спостерігається поступове входження економіки до фази пожвавлення і зростання після кризи, обмінний курс стабілізовано, депозити починають повертатися до банківської системи, суверенні спреди різко скоротилися, крім того, певного прогресу досягнуто і в посиленні та реабілітації банківської системи.  

2. Не зважаючи на ці позитивні сигнали, криза завдала тяжких ударів економіці, і ще не набудовано економічних підгрунть для забезпечення сталого її відновлення. Інфляція продовжує залишатися на високому рівні, не зважаючи на низьке використання економічного потенціалу і слабкий попит, кредитні потоки залишаються незначними, оскільки банки продовжують відчувати тиск з боку непрацюючих позик і не бажають фокусуватися на попередженні ризиків, зовнішнє фінансування жорстко обмежене, а в середньо-строковій перспективі необхідно виплачувати суттєві суми по зовнішнім боргам. В останній час було призупинено проведення ключових реформ.  

3. Для підтримки наших зусиль, спрямованих на стійке поновлення макроекономічної стабільності і сталого економічного відновлення, звертаємося з проханням щодо нової [30]-місячної програми "Стенд-бай" (SBA) з МВФ. На основі потреб нашого платіжного балансу і здійснення посилених політичних заходів, які наведено у Меморандумі про економічну та фінансову політику (МЕФП), що додається, звертаємося з проханням затвердити програму "Стенд-бай" (SBA) у розмірі, еквівалентному [­_] млн. СПЗ (xx % нашої квоти) на період з [червня 2010 року] по [грудень 2012]. Сподіваємося, що напрями політики, зазначені у МЕФП, сприятимуть сталому довгостроковому економічному зростанню, зниженню інфляції, стабільному рівню державних фінансів і тривалій зовнішній стійкості. Уряд готовий, у разі необхідності, вжити додаткових заходів для досягнення цих цілей.  

4. Ми будемо консультуватися із МВФ у процесі прийняття рішень про нові заходи і надаватимемо Фонду інформацію, яку він вимагатиме для здійснення моніторингу досягнень у процесі здійснення програми. Моніторинг Програми буде проводитися шляхом регулярних її переглядів й оцінки попередніх заходів, кількісних критеріїв виконання та індикативних цілей і структурних маяків. Перший перегляд Програми буде проведено у [вересні] 2010 року, а потім щоквартально протягом всього терміну дії Програми.

5. Просимо скасувати Програму "Стенд-бай", затверджену у листопаді 2008 року, включаючи надання всіх траншів, що ще залишилися відповідно до цієї Програми.

З повагою,

УКРАЇНА - МЕМОРАНДУМ ПРО ЕКОНОМІЧНУ ТА ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ

І. Загальні відомості та макроекономічна ситуація

1. Україна зазнала тяжкого удару від глобальної кризи, опинившись в одній з найскрутніших ситуацій рецесії в Європі. Скорочення темпів економіки відбиває різке погіршення зовнішньої кон'юнктури, що спричинило значне скорочення експорту, відтік капіталу, різке знецінення гривни та ажіотажний відтік депозитів з банківської системи. Вплив цих зовнішніх шоків був помножений на вже існуючі проблеми в економіці та фінансовій сфері-зокрема, на слабку диверсифікацію експорту та широко поширену доларизацію пасивів приватного сектору. Реальний ВВП у 2009 році скоротився на 15%, що було викликане скороченням внутрішнього попиту та експорту, а темпи інфляції швидко уповільнилися до 12.3% наприкінці року. Хоча дефіцит поточного рахунку різко скоротився до 1½ % ВВП, завдяки суттєвому скороченню внутрішнього поглинання, більш слабкі потоки прямих іноземних інвестицій та значні відтоки капіталу, спричинені низьким рівнем довіри, призвели до суттєвого дефіциту платіжного балансу і зниження чистих міжнародних резервів.

2. Здебільшого з причини глобальної фінансової кризи у 2009 році спостерігалося значне погіршення стану державних фінансів. Рівень фіскального дефіциту збільшився до приблизно 8.8% ВВП-6.3% ВВП по сектору загального державного управління і 2.5% ВВП по "Нафтогазу". Якщо додати випуск облігацій для проведення рекапіталізації банків (2.6% ВВП), то державний борг збільшився до 33% ВВП у 2009 році. Водночас із цим, фіскальна ситуація надалі погіршувалася через накопичення заявок на відшкодування ПДВ та ефект переносу впливу втрат корпоративного сектору, який впливатиме на виконання бюджету 2010 року.  

3. У перспективі очікується, що економіка зростатиме на приблизно 3.7% у 2010 році, а в середньостроковій перспективі - більш потужними темпами. Джерелами забезпечення зростання є поступове відновлення цін на сталь і більш високі рівні інвестицій, включаючи ті, що відносяться до Євро-2012. Водночас із цим, здійснення економічної політики у рамках нашої економічної програми посилить фіскальну стійкість та впевненість (рівень довіри) до банківського сектору та економіки в цілому. Як очікується, базова інфляція впаде у 2010 році нижче 10% з причини все ще значного розриву у виробництві, а загальний рівень інфляції залишиться близько 12-13%, частково завдяки коригуванню цін на енергоносії. Надалі цей рівень поступово знизиться до близько 5% [до 2015 року].

4. Значними залишаються загальні потреби у фінансуванні у наступні роки. Дефіцит поточного рахунку, як очікується, скоротиться до 1% ВВП у 2010 році і дещо зросте у середньостроковій перспективі, а фінансовий рахунок покращиться, оскільки суттєво скоротиться відтік короткострокового капіталу, а прямі іноземні інвестиції відновляться. Однак, очікується розрив фінансування у 2010-2011 роках у розмірі [_] млрд. доларів США-загальні потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться високими, а рівень резервів відносно низьким-який заповнюватиметься фінансуванням з боку МВФ, ЄС, Світового Банку та ЄБРР.

ІІ. Програмні цілі

5. Наша програма спрямована на закріплення фіскальної та фінансової стабільності і виведення України на шлях до сталого і збалансованого зростання. Стратегія проведення політики фокусуватиметься на проведенні довготермінових реформ і консолідації системи державних фінансів, поновленні здорової роботи банківського сектору, проведенні більш ефективних монетарної та валютно-курсової політики. Для досягнення таких цілей ми проводитимемо реформи і здійснюватимемо інституційні перетворення, включаючи у сферах оподаткування та видатків, реформу пенсійної системи, реформу енергетичного сектору, а також здійснюватимемо заходи задля посилення незалежності центрального банку та реабілітації банківської системи.

6. Офіційне фінансування відіграватиме важливу роль у сприянні коригуванню і проведенню реформ, а також покриє тимчасові потреби у фінансуванні до того часу, як можна буде повністю мобілізувати ринки фінансування. Крім підтримки платіжного балансу з боку МВФ, ми забезпечимо додаткове зовнішнє фінансування  ключових реформ через тісну співпрацю зі Світовим Банком, ЄБРР, ЄІБ та ЄС. Хоча перспективи отримання Україною фінансування залежать від швидкості глобального відновлення і фінансових потоків, сподіваємося, що, коли уряд продемонструє свою прихильність проведенню реформ, побоювання щодо ризикованості України зменшаться, і можна буде поступово сподіватися на таке ринкове фінансування, що забезпечує адекватний рівень резервів.

7. Ми готові гнучко реагувати на розвиток економічних подій. Готові вдатися до додаткових заходів у разі, коли події відхиляться від нашого базового сценарію, задля забезпечення рівня інфляції у відповідності до нашої цілі й адекватного рівня наших резервів.

ІІІ. Політика

А. Податково-бюджетна політика  

8. Мета уряду - повернути державні фінанси до сталого рівня, не придушивши при цьому відновлення економіки, що тільки-но розпочалося. Для цього ми розробили план консолідації податково-бюджетного сектору, який, зокрема: (i) забезпечить такий рівень дефіциту, що зможе бути повністю профінансований ринками вже у 2011 році; (ii) поставить співвідношення рівня державного боргу до ВВП на низхідну криву з метою закріплення співвідношення на рівні, нижчим за 30%; (iii) на пропорційній основі спиратиметься на заходи щодо заощадження видатків задля поступового зменшення податкового тиску на економіку. Вважаємо, що для досягнення таких цілей загальний дефіцит (включаючи "Нафтогаз") повинен бути близько 2½ % ВВП, починаючи з 2012 року.

9. У 2010 році, враховуючи, що відновлення економіки досить нестійке, а заходи матимуть лише піврічні наслідки, дефіцит сектору загального державного управління, включаючи "Нафтогаз" залишатиметься на високому рівні 6.0 % ВВП. Коригуючі заходи, запроваджені у 2010 році, матимуть повнорічний заощадливий ефект лише у 2011 році, і нададуть змогу довести у майбутньому дефіцит сектору загального державного управління, включаючи "Нафтогаз", до [3.5] % ВВП.  

10. З урахуванням вищезазначеного, ми прийняли бюджет на 2010 рік з показником дефіциту сектору загального державного управління на рівні 5.0% ВВП (попередній захід). Бюджет узгоджено за наступними ключовими параметрами:

- Рівень консолідованого дефіциту не більше [54] млрд грн. Відповідно до цього, доходи прогнозуються на рівні [313] млрд грн, а видатки будуть у рамках [367] млрд грн. 

- В доходній частині бюджет включає [33.3] млрд грн для здійснення вчасного відшкодування ПДВ по всім заявкам 2010 року. Для розрахунку по всім перевіреним невиконаним заявкам на відшкодування ПДВ станом на кінець 2009 року ми здійснимо випуск облігацій у розмірі [12] млрд грн наприкінці червня 2010 за ринковими ставками. У видатковій частині бюджету включено капітальні витрати у розмірі [__] млрд. грн, включаючи близько [__] грн. інвестицій на проведення Євро-2012, з метою відновлення рівня державних інвестицій та сприяння зростанню у середньостроковій перспективі. Сюди також включено трансферти Пенсійному фонду ([72.1] млрд грн), що є достатньою сумою для покриття касового дефіциту Пенсійного фонду.

11. Для досягнення цільового рівня дефіциту, виконання бюджету буде підтримано такими наступними заходами [ПОТРЕБУЄ ОБГОВОРЕННЯ].

Заходи по доходам

- Для забезпечення сталого надходження доходів буде розширено базу оподаткування і забезпечено однаковість системи оподаткування через: (i) зниження порогу обігу для платників по спрощеній системі оподаткування до 300 тис. грн як для фізичних, так і юридичних осіб; (ii) скасування звільнень від оподаткування ПДВ [сільське господарство, медикаменти, книговидання та інше [будь-ласка, зазначте]]; (iii) зменшення існуючих звільнень по акцизам і зборам; (iv) збільшення акцизів на товари розкоші, не порушуючи при цьому правила СОТ.

- Продовжуватимемо покращувати адміністрування податків з метою посилення дисципліни і зменшення адміністративного тиску на підприємства. Зокрема, ми  [будь-ласка, надайте деталі].

Заходи по видаткам  

- З метою зниження видатків у 2010 році ми: (i) знизимо рівень призначень до Стабілізаційного фонду до [__] млрд грн; (ii) запровадимо більш цільове спрямування закону про соціальні стандарти (будь-ласка, зазначте); (iv) знизимо субсидії збитковим підприємствам на [__] %.

- Для стримання фонду зарплати у 2011 році ми (i) розпочнемо реформу державної служби, спрямовану на зниження витратності та збільшення ефективності державного управління, знизивши видатки на [xx] %, (ii) не проводитимемо запланованого збільшення першої категорії тарифної сітки з 586 грн до 778 грн у грудні 2010 року, оскільки це суттєво збільшить фонд зарплати у 2011 році.  

Пенсійна реформа

- Плануємо реформувати пенсійну систему, запровадивши сталі фінансові підгрунтя для першого рівня чітко визначеної системи виплат, не підриваючи при цьому добробуту найуразливіших груп. В якості першого кроку знизимо виплати працюючим пенсіонерам, знизивши їх пенсії до 50% від загального розміру (але не нижче прожиткового мінімуму). Також реформуємо механізм пенсійних нарахувань і знизимо ставку нарахування до [___]...

12. Крім того, для утримання під контролем загального рівня державного боргу в умовах податково-бюджетної невизначеності, обмежимо додаткові пасиви, що виникають з поза-бюджетних статей. Для цього ми (i) [не видаватимемо/суворо обмежимо] будь-які додаткові державні гарантії у 2010 році; (ii) обмежимо надання фінансової підтримки на проведення рекапіталізації банків до [20] млрд грн-рівня, що залишає пруденційний буфер понад розрахованими витратами на досягнення рекапіталізаційних потреб, що ще лишаються, а також здійснюватимемо інші заходи вирішення питань у проблемних банках.   

13. Також приймемо заходів для обмеження дефіциту "Нафтогазу" на рівні 1.0% ВВП у 2010 та 2011 роках, та в  подальшому скасуємо його залежність від державної фінансової підтримки. Для досягнення цієї мети ми затвердили фінансовий план компанії на 2010 рік, який враховує наступні дії: 

- Ми знизили операційні видатки на [деталі].

- Ми збільшили ціни на газ для кінцевих споживачів - комунальним підприємствам і населенню на [50] і [75] % відповідно, ([__] і [__] % до рівня "базова ціна на газ як товар"). Ми також скасували цінові субсидії на цукор і продукцію хімічної, мінерально-добривної та металургійної галузей, що призвело до збільшення ефективної ціни на газ для промисловості на близько [__] %. Ці заходи запроваджено з [xx травня] (попередній захід).

- Додаткові [25] % підвищення ціни на газ щопівроку для населення та комунальних підприємств, також збільшення ціни на газ для промисловості продовжуватимуться, допоки ціна на газ на внутрішньому ринку не досягне ринкового рівня. Після цього ціни на газ будуть коригуватися [щоквартально], щоб відповідати рівню ринкових цін.

- Для забезпечення передачі збільшення ціни на газ для комунальних підприємств до їх кінцевих споживачів, ми подамо Парламенту [наприкінці травня 2010 року] проект закону про передачу повноважень по встановленню тарифів на опалення від комунальних підприємств до нового незалежного регулятора. Поки такий новий регулятор буде визначатися, закон надаватиме повноважень НКРЄ за встановлення тарифів на опалення для комунальних підприємств. 

- З метою захисту вразливих верств населення ми збільшили поріг (на доступ) з [поточного рівня] до 50% прожиткового мінімуму до програм для найбідніших. Ця програма є цільовою і виступає добрим інструментом захисту найбідніших верств населення.  

- Ми будемо підтримувати зусилля "Нафтогазу" по збиранню заборгованих платежів. Зокрема, до кінця червня 2010 року ми скасуємо заборону накладати штрафи на ті домогосподарства, які не сплачують свої рахунки за спожиті газ і комунальні послуги. Ми також введемо розподільчі рахунки для комунальних підприємств. Законопроект з цих питань буде подано на розгляд Парламенту до [кінця травня 2010 року].

14. Ми також сповнені рішучості вдатися до додаткових заходів задля посилення прозорості та управління у газовому секторі відповідно до принципів Брюссельської декларації. Наші зусилля, підтримані міжнародними фінансовими інститутами, буде спрямовано саме на таке. У цьому контексті протягом наступних декількох місяців буде запроваджено такі кроки: (i) подання до кінця травня 2010 року закону з питань газового сектору, що відповідає вимогам Директиви ЄС 2003/55/EC; (ii) прогрес на шляху вступу до EITI [додайте, будь-ласка, деталі].

15. Ми продовжуватимемо зусилля з розвитку внутрішніх ринків фінансування урядового сектору. В останні тижні, оскільки посилився рівень довіри до політики уряду, ми успішно розмістили збільшені обсяги внутрішніх боргових зобов'язань. Також ми продовжуємо розробляти процедури та інструменти з подальшого розвитку внутрішнього ринку боргових зобов'язань, до чого входить і нещодавнє запровадження системи первинних ділерів. У цьому контексті випущені облігації з ПДВ будуть структуровані в такий спосіб, щоб не заважати розвитку внутрішнього ринку боргових інструментів.  

В. Монетарна і валютно-курсова політика

16. Основною метою монетарної політики буде зниження цього року рівня базової інфляції до однозначних показників, і зниження загального ІСЦ до близько 5% у середньостроковій перспективі. Рівень інфляції залишається суттєво більшим за рівні у країнах ЄС та в середньому у наших торгових партнерів, тому в подальшому може зрости ціновий тиск. Отже, ми переорієнтуємо монетарну політику так, щоб вона фокусувалася навколо основної ставки політики і гнучкості обмінного курсу і відповідала нашій монетарній програмі і цілям по інфляції. Для цього ми збільшимо облікову ставку до [_] %, а ставки овернайт по депозитним сертифікатам до [_]% (попередній захід), і намагатимемося утримувати позитивні реальні ставки і надалі. Крім цього, ми здійснимо кроків для посилення монетарної політики, включаючи покращення системи повідомлення про наші наміри. Ми змінимо "Основні засади монетарної політики" і визначимо встановлення % ставки як основний інструмент монетарної політики, а також встановлюватимемо ключові % ставки на регулярних і заздалегідь оголошених нарадах Правління НБУ, а також оприлюднюватимемо у той самий день економічні причини прийняття такого рішення.  

17. Як тільки ця нова система впевнено стане на ноги, ми проводитимемо моніторинг нашої програми шляхом таргетування монетарних агрегатів. Як очікується, грошова база зросте на приблизно [12] % у 2010 році (індикативна ціль), що відповідає нашій цілі по базовій інфляції, за умови, що номінальний ВВП зростатиме згідно прогнозів, а попит на гроші буде відносно стабільним. Цільовий показник по ЧМР (кількісний критерій виконання, або "ККВ") повинен забезпечити адекватний рівень міжнародних резервів, а цільовий показник по ЧВА (ККВ) повинен забезпечити відповідність умов кредитування більш низькій інфляції. Ми готові коригувати нашу монетарну політику у разі появи тиску на інфляцію чи обмінний курс. Ми утримуватимемося від змін по вимогам до резервів і використанню адміністративних важелів без попередніх консультацій з експертами МВФ.

18. Для підтримки поставлених цілей, ми посилили незалежність НБУ. Відповідно до рекомендацій МВФ до Закону про НБУ [було внесено зміни]. Це, зокрема: визначення цінової стабільності як основної цілі НБУ, фінансової стабільності як другорядної цілі; реформування Ради НБУ у наглядовий орган, до складу якого входять люди, які відповідають суворим та однаковим критеріям, унеможливлюючи конфлікт інтересів; скорочення Правління і фокусування його роботи на ключових рішеннях проведення політики; забезпечення підгрунть автономності прийняття рішень щодо проведення політики й операційної діяльності, включаючи більшу прозорість і підзвітність; сприяння посиленню особистої автономності фахівців НБУ і посилення гарантій цілісності, включаючи шляхом заборони особам з політичними та відповідними бізнес-зв‘язками бути членами Правління чи Ради.  

19. Ми також вживатимемо заходів для попередження того, щоб НБУ видавав позики комерційного характеру. Для цього ми відізвемо Положення з 1 по 3 Резолюції НБУ № 47 і змінимо Положення 4 з тим, щоб подовжені стабілізаційні позики видавалися лише у виключних випадках і тільки системним, платоспроможним і життєздатним банкам на певний термін без можливості подовження [три місяці] [(попередній захід)]. Коли покращиться рівень довіри та економічні перспективи, і банки пройдуть реабілітацію, ми очікуємо відновлення номінального росту позик. Для цього ми продовжуватимемо сприяти розвитку грошових ринків (деталі...).

20. Ми активно знизимо обсяг реабілітаційних позик і позик з рефінансування, які ускладнюють проведення монетарної політики і банківського нагляду. За відсутності поновлення системного відтоку депозитів, ми не надаватимемо нові позики з рефінансування и не надаватимемо (чи надалі подовжуватимемо) видачу таких позик будь-якому неплатоспроможному банку. Для покращення координації ми надамо повноважень департаменту монетарних операцій щодо надання, подовження чи сплати реабілітаційних позик. Втрати по балансовому рахунку НБУ будуть обліковані у повній відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS.  

21. Ми також продовжимо свої зусилля з покращання функціонування валютного ринку. В останні тижні ми дозволили посилення гривні. Наша стратегія інтервенцій і надалі сприятиме більшій гнучкості обмінного курсу, водночас із поступовим відновленням адекватного рівня міжнародних резервів відповідно до ринкових умов. Для цього ми:

- Продовжуватимемо встановлювати офіційний обмінний курс на рівні середньої ставки на міжбанківському ринку, яка утворилася у попередній день, і тільки у виключних випадках дозволятимемо певні відхилення у межах не більше 2% ринкової ставки (постійний критерій виконання).  

- Затвердимо законодавство щодо скасування податку на валютні операції (попередній захід),

- Не встановлюватимемо нових адміністративних контролей на валютному ринку [спростимо вимоги з реєстрації притоків капіталу],  

- Поступово скасуємо інші існуючі обмеження на валютному ринку і по потокам капіталу відповідно до графіку, що має бути узгодженим до кінця червня (структурний маяк).  

- Коли дозволять умови, [проте, не пізніше кінця грудня 2010 року] скасуємо Постанови НБУ №№ 107 і 109, привівши вимоги по розрахункам чистої відкритої валютної позиції до міжнародних практик.  

- До [___], відновимо ринок форвардних валютних операцій.

С. Політика фінансового сектору

22. Реформування фінансового сектору зосередиться на вирішенні питань проблемних банків і рекапіталізації системних банків, а також на прийнятті основних законодавчих актів і положень. Завдяки нашим зусиллям щодо збільшення рівня капіталу і вирішення проблем у банках було досягнуто стабілізації банківського сектору. Однак, необхідно продовжувати роботу у цьому напрямку відповідно до наших принципів прозорості і за найменших витрат для державного сектору з тим, щоб забезпечити платоспроможність і життєздатність всіх банків в умовах суттєвих і частково прихованих втрат.

23. Ми забезпечимо повну капіталізацію банків не пізніше кінця квітня 2010 року.  Банки завершать Діагностичне обстеження (розширений аудит) до кінця квітня і подадуть плани з рекапіталізації для затвердження НБУ до [кінця липня] (структурний маяк). Як очікується, приватні акціонери завершать надання обіцяних обсягів капіталу не пізніше ніж [наприкінці року], або до банк(ів) буде здійснено інтервенції і, за необхідності, їх буде рекапіталізовано, або в інший спосіб вирішено їх проблеми за участі уряду відповідно до стратегії реструктуризації, узгодженої з МВФ та Світовим Банком. Крім того:

- Для двох системних банків, які отримали подовження кінцевих термінів щодо збільшення свого капіталу після рекомендацій розширеного аудиту, ми вимагатимемо гарантійного листа від акціонерів про надання необхідного обсягу капіталу до [кінця липня].

- Ми підтримаємо рішення приватного сектору щодо "Надра" банку за умови, що (i) буде досягнуто домовленостей з відповідним і слушним інвестором до [xx травня], (ii) повний обсяг необхідної рекапіталізації буде надано до [кінця червня], (iii) не буде потреби у прямій чи опосередкованій фінансовій підтримці з боку держави чи НБУ (окрім заходів по покриттю гарантованих депозитів), включаючи не-подовження реабілітаційних позик. Якщо цього не буде зроблено, ми негайно ліквідуємо банк.

- При проведенні рекапіталізаційної програми ми уникатимемо небажаної монетарної експансії і захистимо фінансову позицію НБУ. В умовах послаблення системної кризи ми закриємо рекапіталізаційне "вікно" для банків до кінця 2010 року.

24. Ми здійснимо кроків щодо посилення державних банків. Ми проведемо аудит двох державних банків до [кінця вересня] (структурний маяк) і сформулюємо плани щодо посилення позицій цих банків. Щодо трьох банків, рекапіталізованих за участі держави, ми  звернемося до міжнародно-визнаного фінансового радника оцінити потенціал цих банків і рекомендувати, чи реструктуризувати їх, чи підготувати на продаж, чи провести  їх впорядковане закриття з отриманням максимального повернення вкладених державних коштів. З урахуванням негайної потреби забезпечити свою прибутковість, рекапіталізовані за участі держави банки не можуть надавати позик за ставками, нижчими за ринкові.

25. Ми приймемо законодавчі зміни для запровадження консолідованого нагляду до [кінця червня]. Ми розробимо систему класифікацій позик і резервів у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS до [-], і вимагатимемо чіткого дотримання всіх пруденційних норм. [Для забезпечення кращої системи повідомлення та обміну інформацією з наглядовцями у материнських банках, ми змінимо положення Статті 62 Закону про банки, дозволяючи розкриття інформації по окремим банкам, що дозволить нам завершити невирішений MoUs до кінця 2010 року].] До цього також входять  процедури розкриття інформації по кінцевим керівникам банків. За погодженням з МВФ та Світовим Банком ми також здійснюватимемо інші заходи, включаючи подальше посилення системи вирішення проблем банків, сприяння консолідації  банківського сектору, і дозволимо P&A на основі відкритості банків.

26. З метою вирішення проблеми неповернення поганих позик ми створимо систему, яка допоможе чітко визначати і вирішувати проблемні позики. Ми будемо активно вирішувати проблему накопичення непрацюючих позик у банківському секторі. Ми затвердимо зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржників або оголошення його/її банкрутом", а також інших законодавчих актів з цих питань задля посилення прав кредиторів (структурний маяк). До системи ми додамо можливості поза-судового вирішення таких проблем, внесемо зміни до податкового кодексу і закону про банки) до [дата], щоб скасувати перешкоди щодо переносу непрацюючих позик.  

ІV. Реформи, що сприяють зростанню 

27. Для сприяння економічному росту, а також задля зниження участі держави в економіці, ми підготували план дій ...[Будь-ласка, додайте конкретні крокі, що вже напрацьовані робочими групами з питань реформ]

V. Захисні механізми 

28. Ми розуміємо важливість завершення оновлення захисних механізмів НБУ до першого перегляду програми "Стенд-бай". Для цього ми надаємо завдання зовнішнім аудиторам НБУ надати фахівцям МВФ всю необхідну інформацію, включаючи листи керівництва за 2008-09 роки, і провести обговорення безпосередньо з експертами МВФ. Ми також зобов'язуємося прийняти місію з питань захисних механізмів і надавати їй усю необхідну інформацію  без жодних затримок, включаючи інформацію про банки-кореспонденти та розміщення іноземних резервів. Ми також вирішимо питання, що ще лишилися після проведення оцінки захисних механізмів НБУ у 2008 році, включаючи зміни до законодавчих актів з метою посилення незалежності НБУ, його управління та практик фінансової звітності; здійснення наглядового аудиту Радою в рамках майбутніх змін у законі, затвердження плану дій для вирішення проблем по звітності та контролю, які були визначені зовнішнім аудитором НБУ, і завершення зовнішнього перегляду функції внутрішнього аудиту.

VI. Моніторинг програми

29. Моніторинг програми  буде здійснюватися шляхом регулярних її переглядів, здійснення попередніх заходів, кількісних критеріїв виконання та індикативних цілей, а також структурних маяків. Графік придбання у рамках програми і графік перегляду викладено у Таблиці 1 цього Меморандуму; кількісні цілі станом на [кінець червня 2010 року], кінець вересня 2010 року і на кінець грудня 2010 року, а також постійні критерії виконання викладено у Таблиці 2; попередні заходи і структурні маяки наведено у Таблиці 3. Спільна позиція між керівництвом України та експертами МВФ щодо кількісних критеріїв виконання та структурних маяків, наведених у цьому меморандумі, детально викладено у ТМП (Технічному Меморандумі про порозуміння), доданого до цього меморандуму.

Головне на Українській правді