ПОЯСНЕННЯ щодо заперечення можливого порушення ПДР

П'ятниця, 10 січня 2014, 11:30

                                                         До:       Начальника ВДАІ у м. _______________________
                                                                 Адреса: ________________________________

                                                                            ________________________________________

                                                                                    (прізвище ім’я по-батькові водія)                                                     

                                                                          Адреса: _________________________________

ПОЯСНЕННЯ

щодо заперечення можливого порушення ПДР  в порядку ст. 268 КУпАП

            Після того як мені на особистий номер мобільного телефону зателефонував (до мене за місцем проживання особисто прийшов) працівник ДАІ, мені стало відомо, що щодо мене посадові особи ДАІ мають намір оформляти протокол про порушення ПДР, яке я не вчиняв.

До можливого оформлення протиправного протоколу про адміністративне правопорушення повідомляю Вас, що я, ________________________(прізвище ім’я по-батькові), власник автомобіля __________________ державний номерний знак ___________________ не керував своїм автомобілем в період з 28.12.2013 по 31.12.2013 і відповідно жодних порушень правил дорожнього руху вчинити не міг.

            Згідно п. 2.1 Правил дорожнього руху керувати автомобілем може будь-яка особа, яка має право на керування транспортними засобами та реєстраційний документ на автомобіль, тобто окрім власника водієм автомобіля може бути невизначене коло осіб (родичі, друзі, співробітники, інші особи яким я дозволяю керувати моїм автомобілем).

            Жодних доказів того, що я в зазначені дні керував транспортним засобом в працівників ДАІ бути не може. Так як в ці дні я перебував в ____________________________, що можуть підтвердити _________________________________ та ________________________________________.

            З огляду на це, якщо у ВДАІ є, так званий, рапорт, в якому зазначено, що власник автомобіля не виконав вимогу якогось працівника ДАІ, то окрім того, що такий документ є незаконним і не передбаченим жодним законом чи підзаконним нормативно-правовим актом він є підробленим. Якщо такий рапорт дійсно існує, то прошу надіслати його копію на мою поштову адресу: ________________________________, а також прошу надати копії документів та фото-відео доказів того, що я особисто перебував за кермом свого автомобіля в зазначеному місці в зазначений час.  Крім цього повідомляю, що в разі підтвердження факту існування такого рапорту я буду звертатись в відповідні органи з заявою про злочин для її реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження за цим фактом.

Крім цього повідомляю вас, що складення рапортів при вчиненні порушення ПДР не передбачено жодним законом України та підзаконним нормативно правовим актом. Так можливість складення рапорту передбачена лише п.15.8 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС затвердженої Наказом МВС від 27.03.2009  № 111, який передбачає: "При  порушенні  ПДР  (за винятком  розділів  8 (крім сигналу регулювальника), 10-18, 26, 27 та  пункту  28.1  розділу  28)  водіями  оперативних  транспортних засобів  працівником  підрозділу  ДПС  складається  рапорт у якому зазначаються  місце,  час, марка транспортного засобу, його колір, номерний  знак, обставини скоєного порушення ПДР та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою   передбачена   відповідальність  за  його  вчинення.  Рапорт надсилається  до  відділу  (відділення)  Державтоінспекції  МВС  з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах  за  місцем реєстрації такого транспортного засобу. У таких випадках  можливе використання спеціальних технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". Тобто лише коли порушення вчинюється не звичайним водієм звичайного автомобіля, а водієм оперативного транспортного засобу, зокрема органів внутрішніх справ, СБУ, підрозділів Внутрішніх військ, Міністерства оборони, пожежної безпеки, служби державної охорони та інших можливе складення рапорту. І навіть в цьому випадку потрібно додаткові докази фото і відеозаписів.

Більше того, якщо все таки не зважаючи на явну протиправність можливого рапорту та невідповідність моїм поясненням і відсутність доказів працівниками ДАІ буде оформлено протокол про адміністративне правопорушення, дії того інспектора, який оформить протокол будуть мною оскаржені в порядку КАСУ як протиправні, а також в органи прокуратури для перевірки в цих діях можливого кримінально караного діяння, а саме перевищення влади та службових повноважень.

               Складення протоколу не в момент порушення, а на підставі підробленого рапорту є протиправним так як:

               1. Згідно ст. 254 КУпАП України та п.4.1 наказу Міністра внутрішніх справ № 77 від 26.02.2009 року "у разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху працівник ДАІ МВС складає протокол про адміністративне правопорушення, копія якого під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності". Тобто працівник ДАІ може скласти протокол лише припинивши адміністративне правопорушення та встановивши особу порушника.

               2. Протокол дійсно може бути оформлений після вчинення порушення, однак не на підставі рапорту (так як це не передбачено жодним нормативно-правовим актом), а лише і виключно на підставі належних та допустимих доказів. Згідно ст. 251 КУпАП доказами  в  справі  про  адміністративне  правопорушення,  є будь-які фактичні дані,  на  основі  яких  у  визначеному  законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,  винність  даної  особи  в  його вчиненні та інші обставини,  що  мають  значення  для  правильного вирішення  справи.  Ці  дані   встановлюються    протоколом    про адміністративне    правопорушення,    поясненнями    особи,    яка притягається  до  адміністративної  відповідальності,  потерпілих, свідків,  висновком  експерта,  речовими  доказами, показаннями технічних  приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і  кінозйомки,   відеозапису   чи   засобів   фото-   і   кінозйомки, відеозапису,   які  використовуються  при  нагляді  за  виконанням правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються забезпечення безпеки дорожнього  руху,  протоколом  про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

               При цьому, такі прилади мають бути в Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху затвердженому  Наказом МВС України від 01.03.2010  № 33.

              3. Згідно рішення Конституційного суду України від 22 грудня 2010 року справа № 1-34/2010 діє принцип обов’язковості доведення вини та презумпція невинуватості.

Пунктом 4.3 цього ж рішення Конституційного суду України передбачено обов’язковість встановлення особи порушника та доведення особистої відповідальності, а також неможливість покладання вини на "власника автомобіля", так Конституційний суд зазначив: "Згідно  з  частиною другою статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має  індивідуальний характер.  Необхідність    індивідуалізації    адміністративної відповідальності передбачена частиною  другою  статті  33  КУаП,   якою  визначено,  що  при  накладенні  стягнення враховується характер вчиненого правопорушення,  особа  порушника, ступінь  його  вини,  майновий стан,  обставини,  що пом'якшують і обтяжують відповідальність.  Словосполучення "власник (співвласник) транспортного засобу",  означає, що таким власником  (співвласником)  може  бути як фізична,  так і юридична особа. Конституційний  Суд  України  виходячи  з конституційного принципу індивідуалізації юридичної   відповідальності    (частина    друга статті 61 Конституції України),  правової доктрини, положень Кодексу (статті 9,  12,  13, 14, 15, 16, 17, 27,  30,  31,  32  Загальної частини та Особлива частина) та своєї правової   позиції,   за    якою    "суб'єктом    адміністративної відповідальності  є  лише  фізична  особа"  (абзац другий пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 30 травня 2001 року N  7-рп/2001 (v007p710-01  )  у  справі про відповідальність юридичних осіб), вважає,   що    суб'єктом,    який    підлягає    адміністративній відповідальності  в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,  є фізична особа." Попри ці законодавчі положення, так звані, рапорти складаються лише щодо власника автомобіля, без встановлення реального водія автомобіля, який нібито не зупинявся на вимогу працівника ДАІ.

Окрім зазначеного, прошу Вас взяти до уваги, що дії працівників ДАІ, які під час виконання службових обов’язків здійснюють розшук власників транспортних засобів, які нібито порушили ПДР, здійснюють телефонні дзвінки на особисті мобільні телефони (порушивши при цьому законодавство про захист персональних даних), відвідують місця реєстрації проживання, вручають протиправні повідомлення про відвідання ДАІ тим самим вчиняють протиправні дії, які можна вважати таким, в яких є ознаки кримінально караних діянь оскільки:

1. Пунктом 4.2  Рішення Конституційного суду України від 22 грудня 2010 року справа № 1-34/2010  встановлено: "Конституційний Суд України на підставі наведеного дійшов висновку,  що  адміністративна  відповідальність  в   Україні   та процедура   притягнення   до   адміністративної   відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та  правових  презумпціях, які  зумовлені  визнанням  і  дією  принципу  верховенства права в Україні." Тобто при притягненні особи до адміністративної відповідальності посадова особа органу ДАІ зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст. 19 Конституції України).

               2. Можливість здійснювати розшук і вручення різного роду повідомлень не передбачена в жодному з нормативно правових актів, які регулюють діяльність працівників ДАІ.

               Так згідно пп.3 п.5  Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ затвердженою Постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. № 341 працівники   Державтоінспекції   під  час виконання  службових обов'язків мають право: вживати відповідно до законодавства необхідних заходів для розшуку   осіб,   які   підозрюються   у   вчиненні   кримінальних правопорушень    або    переховуються   від   органів   досудового розслідування,  слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального   покарання,  та  викрадених  транспортних  засобів. Відповідно до п. 3.8 п. 3 "Завдання та функції підрозділів ДПС" Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС затвердженої Наказом МВС від 27.03.2009  № 111  завданням підрозділів ДПС є: "Здійснення  спільно  з  іншими підрозділами ОВС розшуку транспортних  засобів,  водії  яких зникли з місця скоєння ДТП, та транспортних засобів, які викрадені або якими незаконно заволоділи в  межах  території  обслуговування  під час введення відповідного оперативного плану".

               Тобто при здійсненні дій, які не передбачені жодним законом та підзаконним нормативно-правовим актом  (а саме розшуку водіїв, появи за місцем їх проживання, вручення повісток чи повідомлень), використовуючи своє службове становище працівники ДАІ вчиняють дії, які мають бути кваліфіковані як перевищення влади або службових повноважень.

З огляду на викладене, керуючись Конституцією України, КУпАП та Наказом МВС від 27.03.2009 № 111, Наказом МВС України від 01.03.2010  № 33, наказом МВС № 77 від 26.02.2009, Постанови КМУ від 14 квітня 1997 р. № 341 ПРОШУ:

  1. НЕ ОФОРМЛЯТИ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ.
  2. У ВИПАДКУ ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ, ВИНЕСТИ ПОСТАНОВУ ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ (п.3 ч.1 ст. 284 КУпАП) НА ПІДСТАВІ п.1 ч.1 ст. 247 КУпАП – ВІДСУТНОСТІ ПОДІЇ І СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАПОРУШЕННЯ.
  3. ПРИТЯГНУТИ ВИННИХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

_________________                                                               _______________ _____________

(дата)                                                                                                  підпис                 піб

    

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді