Записки лібертаріанця. Проект статті нової Конституції про виконавчу владу

1003 перегляди
Субота, 06 січня 2018, 10:00
Валентин Хохлов
член правління ГО "Українська альтернатива".

№ 7c – Исполнительная власть (окончание)

В продолжение цикла "Записки либертарианца", посвященного вопросам конституционной реформы, на основании идей, представленных в первой и второй частях этой записки, предлагается проект статьи новой Конституции об исполнительной ветви власти.

Стаття 4. Виконавча влада

4.1. Народ України делегує всю повноту виконавчої влади Кабінету міністрів України. Не можуть утворюватись органи, яким делеговані будь-які повноваження виконавчої влади, окрім органів, які підпорядковані Кабінету.

4.2. Кабінет міністрів України має повноваження виключно з таких питань:

– Організація національної оборони, управління та забезпечення збройних сил;

– Проведення зовнішньої політики, захист законних прав та інтересів громадян України в іноземних країнах та міжнародних організаціях;

– Захист законних прав і свобод громадян України, громадян інших країн, осіб без громадянства та юридичних осіб у межах території України, розслідування кримінальних правопорушень та виконання судових рішень;

– Надання особам адміністративних послуг, передбачених законодавством;

– Стягування податків та мита;

– Управління системою державних фінансів, суспільною інфраструктурою та суспільним майном у межах, передбачених законодавством;

– Забезпечення виконання Конституції та законів України в порядку та в межах, явно передбачених ними.

4.3. Кабінет міністрів може мати від 7 до 18 членів, один з яких займає посаду голови Кабінету (прем’єр-міністра). Може бути призначено віце-голову (віце-прем’єра).

Членами Кабінету можуть бути особи старше 25 років, що мають цивільну дієздатність та відповідають вимогам статті 4.15 цієї Конституції, за винятком осіб, які за вироком суду чи внаслідок дисциплінарного стягнення або люстрації позбавлені права обіймати посади на суспільній службі.

4.4. Верховна Рада може в будь-який момент ухвалити рішення про призначення нового складу Кабінету міністрів, якщо він відповідає вимогам статті 4.3.

Рішення ухвалюється по всьому складу Кабінету в цілому, не допускається голосування за окремих його членів. Склад Кабінету може бути призначений з або без розподілу посад, але має бути визначено голову Кабінету.

4.5. Верховна Рада може в будь-який момент ухвалити рішення про недовіру Кабінету міністрів, що має наслідком його відставку, або Кабінет може оголосити про власну відставку. Члени відставленого Кабінету продовжують виконувати свої обов’язки до призначення нового його складу.

4.6. Чинний голова Кабінету міністрів може за погодженням з Верховною Радою додавати до Кабінету нових членів, але не більше 1/3 від складу, призначеного відповідно до статті 4.4. Нові члени мають відповідати вимогам статті 4.3.

4.7. Члени Кабінету міністрів можуть подавати у відставку, при цьому відставка голови Кабінету не має наслідком відставку всього складу Кабінету.

Чинний голова Кабінету може за власним рішенням звільняти окремих членів Кабінету. На місце звільненого чи відставленого члена Кабінету за погодженням з Верховною Радою призначається нова особа, що відповідає вимогам статті 4.3.

На період часу між відставкою чи звільненням та призначенням нового члена Кабінету його обов’язки виконує особа, призначена Кабінетом. У випадку відставки голови Кабінету його обов’язки виконує віце-голова, а в разі відсутності віце-голови – особа, призначена Кабінетом.

4.8. Рішення Кабінету міністрів, ухвалені задля забезпечення виконання Конституції та законів України відповідно до статті 4.2 та обов’язкові до виконання всіма особами на території України, оформлюються як його постанови.

Постанови ухвалює більшість від складу членів Кабінету. Усі постанови Кабінету та результати голосування за них мають бути публічними, окрім випадків, передбачених законом.

4.9. Усі інші рішення в межах компетенції виконавчої влади є обов’язковими до виконання лише її співробітниками та ухвалюються за ланцюжком підпорядкування.

Кожен співробітник виконавчої влади, окрім голови Кабінету міністрів, має одного безпосереднього керівника та повинен знати весь ланцюжок прямих керівників від свого безпосереднього керівника до голови Кабінету.

Видані на законних підставах розпорядження прямих керівників є обов’язковими до виконання всіма підпорядкованими ним співробітниками виконавчої влади.

4.10. Структура виконавчої влади визначається головою Кабінету міністрів, а структура окремого органу чи його підрозділів – відповідним керівником, окрім випадків, коли наявність органу виконавчої влади передбачена законом.

Розподіл посад у Кабінеті визначається його головою, за винятком випадків, коли розподіл посад визначений при призначенні складу Кабінету.

4.11. Умови контрактів, включаючи розмір та порядок оплати, з членами Кабінету міністрів погоджуються Верховною Радою до призначення складу Кабінету або призначення окремного його члена на підставі статей 4.6 та 4.7.

Контракт з членом Кабінету від імені України підписує голова Верховної Ради за результатами відповідного голосування.

4.12. Умови контрактів з усіма іншими співробітниками виконавчої влади погоджуються головою Кабінету міністрів або уповноваженими ним керівниками органу чи підрозділу виконавчої влади.

4.13. Усі співробітники виконавчої влади, включаючи членів Кабінету, отримують повноваження лише після підписання ними зобов’язання дотримуватися під час виконання посадових обов’язків вимог Кодексу етики та стандартів професійної поведінки суспільних службовців, який є додатком до Конституції.

Публічна відмова слідувати Кодексу або порушення його вимог має бути розслідуване та може мати наслідком накладання дисциплінарного стягнення відповідно до закону, включаючи дострокове розірвання контракту та позбавлення права обіймати посади на суспільній службі.

4.14. Співробітники виконавчої влади, які протиправно та без абсолютної необхідності утискають права та свободи інших осіб або накладають на них необґрунтовані обмеження, несуть кримінальну відповідальність.

Співробітники виконавчої влади, внаслідок протиправних дій, посадової недбалості або злочинної бездіяльності яких було завдано шкоди третім особам, за рішенням суду відповідають за завдану шкоду всім своїм особистим майном.

4.15. Співробітниками виконавчої влади, за винятком військовослужбовців, не можуть бути особи, які перебували на суспільній службі в органах законодавчої, виконавчої чи судової влади понад 20 років. Чинні співробітники після досягнення цього строку служби звільняються з органів виконавчої влади.

Військовослужбовці не можуть бути членами Кабінету міністрів України.

Перехідні положення

1) Органи виконавчої влади, що діяли до набуття чинності цією Конституцією, проводжують діяти до формування Кабінету міністрів у відповідності до неї. Усі органи державної влади, окрім Верховної Ради та органів судової влади, з моменту набуття чинності цієї Конституції, підпорядковуються Кабінету.

2) Протягом двох місяців з моменту набуття чинності цією Конституцією всі співробітники виконавчої влади мають виконати вимоги статті 4.13 щодо підписання зобов’язання дотримуватись вимог Кодексу етики та стандартів професійної поведінки.

Особи, що не надали у встановлений строк таке письмове зобов’язання безпосередньому керівникові (а члени Кабінету міністрів – голові Верховної Ради) звільняються з посади.

Валентин Хохлов, специально для УПpowered by lun.ua
Капітолій. Початок реваншу Трампа
Дональд Трамп не здасться зараз, оскільки має намір балотуватися на наступних президентських виборах.
Заробити на смертях: як нас позбавили світової вакцини в 5 разів дешевше
Три долари заплатила Всесвітня організація охорони здоров'я за вакцину, закупівлю якої в ручному режимі зірвав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Справжня ціна хутра норок: історія одного розслідувача
Наприкінці вересня 2020 року польський Сейм (нижня палата парламенту) провів історичну нараду з питань правового захисту тварин у Польщі.
Чи змінив Національний банк свою політику на валютному ринку
За яким принципом НБУ буде виходити на ринок з валютними інтервенціями та як впливатиме на курс. Що змінилося у новій стратегії?
Торговельний фокус з лісом: друзям — усе, а суспільству — нічого?
Чому торгівля необробленою деревиною відбувається на закритих "аукціонах" та без конкуренції.
Справа генерала Назарова — сигнал, який не можна ігнорувати
Справа Назарова як потенційний прецедент для військового судочинства України та свідчення неврегульованості ключових питань військової юстиції.
Демократія і некомпетентність
Чому Арістотель не довіряв демократії як формі правління, у чому полягають вади останньої та що це означає для сучасної України.