Вирок по "справі Фельдмана" українському суду

Субота, 27 квітня 2002, 20:08
У розпорядженні редакції УП знаходиться повний текст вироку по "справі Фельдмана", який був оголошений 19 квітня цього року суддею Артемівського суду Луганська Лубяним.

Документ вкрай примітний. Розгорнений коментар до нього нехай дають кваліфіковані юристи, але навіть побіжний аналіз змісту дозволяє стверджувати, що у країні, влада якої сама давно вийшла за рамки закону, всі громадяни нею також розглядаються як злочинці. Незалежно від того, що вони здійснили.

Отже, багатомісячне очікування оголошення вироку закінчилося. Чекали його, слід визнати, з нетерпінням. Високопоставлені податкові міліціонери Жвалюк і Піскун неодноразово до цього збуджували уяву рядових співгромадян страшними розповідями про масштабні злочини, скоєні керівництвом банка "Слов'янський".

Тут було все - і відмивання багатомільйонних доларів, і перекачка тих же грошей за кордони багатостраждальної вітчизни, у пошуках яких податкові генерали державним коштом об'їхали всю Європу, були і деякі зв'язки з екс-прем'єром Лазаренком, було і якесь фантастичне розкрадання народних коштів, і не менш фантастичне ухиляння від сплати податків. Генерал Піскун так прямо і говорив, що вимагав від Фельдмана, щоб той повернув хоч би 10 мільйонів доларів, а інакше… І ось він вирок. Хто пам'ятає все, що говорилося податківцями до цього дня, може легко зрозуміти, скільки правди було в їх словах.

Отже. Не заглиблюючись у всі деталі юридичної казуїстики, по-перше, звернемо увагу на те, що у вироку особливо зазначається, що Фельдман - ЄВРЕЙ, але ні словом не обмовлено, що на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина (норма обов'язкова для вироку).

По-друге, суд так і не зміг розібратися, що таке "фіктивна операція" (оскільки немає такого визначення у карному кодексі), а тому посилено перебріхувало значення терміну "КРЕДИТОРСЬКА ВИМОГА", називаючи його то "кредитно-фінансовими зобов'язаннями", то "кредитними зобов'язаннями".

По-третє, суд виявив волаюче порушення закону, встановивши факт розкрадання в особливо великих розмірах, але так і не наважившись у вироку винести постанову про повернення викраденого тому, хто потерпів від цього самого розкрадання. Розумом збагнути неможливо, але суд навіть не зміг встановити цього потерпілого. Проте, його і з самого спочатку не було.

По-третє, те, що Фельдману присудили як "ухиляння від податків" - стандартна і поширена операція. Крім того, навіть Вищий господарський суд розповсюдив інформаційний лист, в якому чітко указав – отримання підприємством позики - це не прибуток. Загалом луганський суд відмінив своїм рішенням думку голови Вищого господарського суду Притики, а також Кужель, Кінаха і т.д., які дотримуються думки, що позика не є прибутком.

По-четверте, встановлюючи, що Хелен (Елен) Машалл не мала права підписувати договір поручительства, але, приводячи свідоцтва якоїсь Кузнєцової, яка і підписала даний, суд так і не намагався встановити, чи є тотожними особи Х. Маршалл і Е. Кузнєцова, чи все ж таки ні.

По-п'яте, твердження Фельдмана про те, що існує певний договір позики між ним і Болдирєвим, суд відкидає тільки на тій основі, що це документ не наданий суду. Презумпція невинності для українського суду - просто порожні слова, а тому підсудний повинен сам доводити свою невинність. Переконувати суддю Лубяного, що згідно з Цивільним Кодексом, навіть усний договір, якщо він мав певні наслідки, має юридичну силу, справа шкідлива і безглузда. Загалом, не зміг підсудний у себе у камері знайти потрібного документу, значить його у природі немає.

Але ще більше вражає вміння судді Лубяного відверто жонглювати фактами і датами. З приводу операцій, що здійснювалися банком "Слов'янський" у 1997-1998 році Фельдман говорить, що на той момент він не був посадовою особою в банку, а тому не може нести відповідальність за них, а тим більше тим самим завдати шкоди банку. Але тут же суддя Лубяний приводить "найпереконливіший факт": "… у відповідності зі ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" (Фельдман) був посадовою особою, оскільки названим Законом передбачалося, що у товариствах, де створюється Рада товариств, посадовими особами є голова і члени Ради товариства (Спостережної ради).

Це ж положення було внесене і у "Положення про Раду КАБ "Слов'янський" у серпні 1999 р., п. 3.4. якого свідчить: "Члени Ради є посадовими особами Банку".

Загалом, те, що стало фактом у серпні 1999 року, українським суддею переноситься на два роки назад, і на цій основі базується все інше обвинувачення відносно посадової особи.

Проте, досить. Читайте самі і пам'ятайте, в якій країні живете.

Справа № 1-114 "19" 04 2002р.

ПРИГОВОР:

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

"19" апреля 2002 г. Артемовский местный суд г. Луганска

в составе: председателя Лубяного С.М.

судей: Сторожук Т.А., Косминина С.А.

при секретаре Беляковой А.И.

при участии прокурора Бурдейного С.М., Нудько В.В.., Темникова А. В.

адвоката (ов) Федура А.А., Приходько В.А., Еремеевой М.В., Агеева В.Н., Сакварелидзе Л.Д.

рассмотрев на открытом судебном заседании в зале в городе Луганске дело по обвинению

Фельдмана Бориса Мордуховича, 21 февраля 1958 года рождения, уроженца, г. Днепропетровска, еврея, гр-на Украины, женатого, со средним образованием, вице-президента КАБ "Славянский", генерального директора 000 "Ибрис", ранее не судимого, проживающего в г. Днепропетровске по ул. Красночечелевской, ЗЗа/1,
фактически - ул. Философской, 38, преданного суду по ст.86-1, и ст. 19 ч.4 ст.148-2 ч.3 УК Украины (в редакции УК 1960 г.);

Заславского Александра Владимировича, 29 мая 1963 года рождения, уроженца г. Днепропетровска, еврея, гр-на Украины, женатого, на иждивении сын 1997 года рождения, с высшим образованием, начальника финансового управления КАБ "Славянский", ранее не судимого, проживающего в г. Днепропетровске по ул. Кирова 4/11., преданного суду по ст.86-1 УК Украины (в редакции 1960 г.).

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Фельдман Б. совершил хищение коллективного имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также организовал умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повлекшее фактическое непоступление в бюджет либо в государственные целевые фонды средств в особо крупном размере, а Заславский А. должностную халатность, повлекшую тяжкие последствия при следующих обстоятельствах:

Фельдман Б.,будучи избранным 21 марта 1996 г. на должность вице-президента Совета коммерческого акционерного банка "Славянский" и в соответствии с этим являясь должностным лицом названного банка и его акционером, владеющим пакетом акций в размере 23,4% уставного фонда, а также учредителем 000 "Ибрис", где ему, Фельдману Б., принадлежало более 50% уставного капитала, обладал большим влиянием, как на руководящие органы 000 "Ибрис", так и КАБ "Славянский", и злоупотребляя своим служебным положением, завладел коллективным имуществом - денежными средствами банка "Славянский" в особо крупном размере в сумме 7 466 260 грн.

Так, будучи осведомленным, что у 000 "Ибрис" по состоянию на 18.02.1997 г. на счету имелось чуть более 11 тыс. грн., Фельдман Б. 18.02.1997 г. обращается с письменным заявлением к исполнительному директору 000 "Ибрис" Еськовой И. Л. с просьбой выдать ему на потребительские цели беспроцентную возвратную ссуду в размере 11 млн. 381 тыс. грн. сроком на три года с правом досрочного погашения, как частями, так и полностью.

Поскольку у ООО "Ибрис" денег не было, то в этот же день, 18.02.1997 г., между финансовой компанией "Галион", учредителем которой так же был Фельдман и 000 "Ибрис" заключается договор купли-продажи ценных бумаг облигаций Криворожского местного займа, по которому 000 "Ибрис" обязуется купить и передать в собственность "Галиону" облигации Криворожского местного займа 1996-1997 г.г., а ФК "Галион", на условиях предоплаты, оплатить их стоимость в размере 15 млн. 501 тыс. грн. и на следующий день, 19.02.1997 г. названную сумму ФК "Галион" перечисляет на расчетный счет 000 "Ибрис". В этот же день, 19.02.1997 г., между Фельдманом Б. и 000 "Ибрис" в лице исполнительного директора Еськовой И.Л. заключается договор займа №97/3, по которому ООО "Ибрис" занимает Фельдману 11 млн. 381 тыс. грн. сроком на три года с правом досрочного погашения.

При этом каких-либо гарантий названным договором займа не предусматривалось. В соответствии с этим договором в этот же день 19.02.1997 г., ООО "Ибрис" перечисляет на счет Фельдмана Б. в КАБ "Славянский" оговоренную договором займа сумму - 11 млн. 381 тыс. грн., которую подсудимый Фельдман Б. снял и использовал в личных целях.

В последующем, 17 апреля 1997 г. ФК "Галион" уведомляет 000 "Ибрис" о прекращении договора купли-продажи ценных бумаг от 18.02.1997 г. в связи с тем, что облигации Криворожского местного займа не выпускались, и Еськова И. уведомляет Фельдмана о том, что займ ему был выдан из полученных 000 "Ибрис" средств от ФК "Галион", которые необходимо ФК "Галиону" возвратить, в связи с чем Фельдман Б. согласился вернуть долг в течение 2 месяцев.

Таким образом, создается видимость задолженности Фельдмана Б. перед 000 "Ибрис" и необходимость ее быстрого погашения, так как участники этой финансовой операции еще по состоянию на 18 февраля 1997 г. были уже осведомлены о том, что облигации Криворожского местного займа не выпускались в 1996-1997 г.г.

Имея умысел на присвоение из полученных от 000 "Ибрис" части средств в сумме 7 466 260 грн. Фельдман 19 февраля 1997 г. организует заключение фиктивного договора-поручительства №п-1802/1 от 19.02.1997 г., согласно которому организация "Дата Технология", зарегистрированная на Багамских островах, якобы берет на себя обязательства отвечать вместе с должником Фельдманом Б. перед 000 "Ибрис" солидарно за возврат 7 466 260 грн.

При этом в названном договоре поручительства значится, что поручитель обязан исполнить свои обязательства по настоящему договору в течение пяти суток с момента невозврата денежных средств по состоянию на 25 мая 1997 г., по договору займа от 14 февраля 1997 г., якобы, заключенному между Фельдманом Б. и Болдыревым М.Р. и обращения к нему кредитора при наличии документов, подтверждающих неисполнение обязательств должником.

Поскольку данный договор поручительства был подписан лицом, не уполномоченным названной организацией, а договора займа от 14 февраля 1997 г. между Фельдманом Б. и Болдыревым М. не представлено, то этот так называемый, договор поручительства от 13 февраля 1997 г. не создавал и не мог создать каких-либо финансово-кредитных обязательств перед 000 "Ибрис".

Тем не менее, 25 мая 1997 г. Фельдман Б. письменно уведомляет исполнительного директора ООО "Ибрис" Еськову И. о том, что он Фельдман Б. не в состоянии выплатить сумму займа в 7 466 260 грн. и просит Еськову И. обратиться к его поручителю - "Дата Технология" для исполнения этой компанией обязательства перед 000 "Ибрис" в соответствии с названным договором поручительства №п-1902/97-1 от 19.02.1997 г.

Однако Еськова И., не обращаясь к поручителю и не представляя документов в подтверждение неисполнения обязательств должником, как это следовало из самой редакции названного договора поручительства, на следующий день, то есть 26 мая 1997 г. заключает от имени 000 "Ибрис" с КАБ "Славянский" договор об уступке кредиторских требований № ДУ-2605/97-1, по которому свои кредиторские требования к "Дата Технология" на сумму 7 466 260 грн. уступает КАБ "Славянскому", а последний, как новый кредитор в соответствии с данным договором обязан за состоявшуюся уступку требования уплатить первоначальному кредитору, то есть 000 "Ибрис" указанную сумму - 7 466 260 грн. Это обязательство КАБ "Славянский" исполняет и уже 29 мая 1997 г. на счет ООО "Ибрис" перечисляется 4 млн. грн., а 17 июня 1997 г. - остальные 3 млн 466 тыс. 260 грн. с указанием назначения платежей: "Согласно договора об уступке кредиторских требований № ДУ-2605/97-1 от 26 мая 1997 г."

Скрывая по существу выплаченную сумму долга подсудимого Фельдмана Б.М. перед 000 "Ибрис" в виде покупки КАБ "Славянским" несуществующих кредиторских требований 000 "Ибрис" к "Дате Технология", 28 мая 1997 г. после покупки 000 "Ибрис" кредиторских требований к "Дате Технология" на сумму 7 466 260 грн. КАБ "Славянский" письмом о зачете встречных требований № 4-1032, подписанным Заславским А.В., прекращает однородные встречные требования с "Дата Технологией" на сумму 10 558 488 грн. с указанием оплаты вознаграждения по договору поручения от 5 декабря І996 г. по доходам по облигациям Крымского займа 1996 г. второго выпуска.

Таким образом, установлено, что из взятого подсудимым Фельдманом Б. 000 "Ибрис" займа на сумму 11 381 тыс. грн. им лично возвращено 000 "Ибрис" 2 июня 1997 г. мемориальным ордером № 8 - 3 914 740 грн. с указанием платежа: "Возврат заемных средств в соответствии с договором № 97-3 от 19.02.1997 г., а 7 466 260 грн., выплаченных КАБ "Славянский" 000 "Ибрис", подсудимым Фельдманом Б. присвоены в результате злоупотребления им своих служебных полномочий как вице-президента КАБ "Славянский".

Заславский А., будучи начальником финансового управления КАБ "Славянский" и в силу этого, являясь должностным лицом, обязан был осуществлять контроль за прохождением всех видов финансовых операций банка и контролировать соблюдение законности этих финансовых операций.

Однако, подсудимый Заславский А. проявил ненадлежащее исполнение своих обязанностей и подписал от имени КАБ "Славянский" 26 мая 1997 г. договор об уступке 000 "Ибрис" кредиторских требований к "Дата Технологии", то есть купил по существу для КАБ "Славянский" не существующие кредиторские обязательства на сумму 7 466 260 грн., поскольку не проверил достоверность возникновения названных кредитных требований, не вник в суть подписываемого им договора от 26 мая 1997 г., а затем 28 мая 1997 г. подписал заявление о зачете этих кредиторских требований, по которому банк "Славянский" "Дата Технология" прекратили взаимные требования на сумму 10 558 488 грн.

Кроме того, подсудимый Фельдман Б., работая в должности генерального директора 000 "Ибрис" в 1998 г. и, следовательно, будучи должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, наделенного правом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в связи, с чем он в соответствии с п.п.5.1-5.3. устава ООО "Ибрис" и ст. 22 раздела 3 Положения "Об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине" от 3 апреля 1993 г. №250, как генеральный директор обязан был: создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечение финансирования фактов совершения всех хозяйственных операций в первичных документах и неукоснительное исполнение всеми подразделениями и службами, работниками предприятий руководствоваться указанным положением, нести ответственность за соблюдение установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета.

Однако, подсудимый Фельдман Б. не обеспечил выполнение указанных требований и осознавая противоправный характер своих деяний, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде недополучения бюджетом налогов, сборов и других обязательных платежей, путем умышленного невключения в валовые доходы предприятия в отчетный период 4 квартала 1998 г. и налоговые декларации, представленные в ГНИ Бабушкинского района г. Днепропетровска объектов налогообложения, действуя умышленно совместно с исполнительным директором Еськовой И. и главным бухгалтером Бочкой Н. (уголовное дело, в отношении которых прекращено по ст. 7 УПК Украины), организовал уклонение от уплаты налогов, в результате чего в бюджет не поступили денежные средства в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах:

9 сентября 1998 г. Фельдман Б. с целью увеличения оборотных средств ООО "Ибрис", учредителем и руководителем которого он являлся, зная, что согласно ст. 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" в редакции Закона 283-ВР от 22.05.1997 г. любая финансовая помощь, кроме кредитов кредитно-финансовых учреждений, является объектом налогообложения как доходы от внереализационных операций и желая уклониться от уплаты налогов, заключил с ООО "Ибрис" договор займа, по которому он, Фельдман Б., как физическое лицо-кредитор предоставляет 000 "Ибрис" - заемщику займ в сумме 1 млн. 690 тыс. грн. на срок до 09.03.2000 г. и названная сумма со счета Фельдмана в КАБ "Славянском" перечисляется 000 "Ибрис" и используется в хозяйственной деятельности названного предприятия.

В последующем, подсудимый Фельдман, зная, что привлечение средств в займы не предусмотрено названным Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий" и такие средства должны включаться в валовый доход предприятия как доходы от внереализационных операций и облагаться налогом, то с целью сокрытия указанной суммы - 1 млн. 690 тыс. грн. с его ведома и по согласованию с исполнительным директором 000 "Ибрис" Еськовой и главным бухгалтером Бочкой эта сумма не была включена в валовые доходы 000 "Ибрис" за отчетный период 4 квартала 1998 г., в следствие чего была занижена налогооблагаемая прибыль предприятия на сумму 1 169,8 тыс. грн. и не уплачен налог на прибыль в названном периоде на сумму 321 тыс. грн.

Аналогичным образом, пользуясь знакомством с Фурмановым С., имевшим депозитный счет в банке "Славянском", Фельдман организовал осуществление финансовой операции по привлечению денежных средств от Фурманова, с которым по его, Фельдмана В., указанию исполнительный директор 000 "Ибрис" Еськова И. по согласованию с бухгалтером Бочкой Н. заключила договор займа №1-191099 от 19.10.1999 г., согласно которому Фурманов С., как физическое лицо-кредитор предоставляет "Ибрис" займ в сумме 3 млн. 600 тыс. грн. на срок до 01.10.2001 г. и указанная сумма была перечислена со счета Фурманова С. в КАБ "Славянский" "Ибрису" и последним использованы в хозяйственной деятельности предприятия.

Названная сумма с ведома Фельдмана Б., как генерального директора 000 "Ибрис" также не была включена Еськовой И. и Бочкой Н. В валовый доход предприятия за отчетный период 4 квартала 1999 г. как доходы от внереализационных операций, в следствие чего была занижена налогооблагаемая прибыль предприятия в сумме 2 662,3 тыс. грн. и не уплачен налог на прибыль в указанном периоде в сумме 798,68 тыс. грн., а всего в результате умышленных действий Фельдмана Б., Еськовой И. и Бочки Н. в госбюджет не поступило налога на прибыль в сумме 1 млн. 119 тыс. 68 грн.

Допрошенные на судебном заседании подсудимые Фельдман Б.М. и Заславский А.В. вину свою в инкриминируемых деяниях не признали.

При этом Фельдман Б.М. пояснил, что хищение коллективных средств КАБ "Славянский" в сумме 7 466 260 грн. путем злоупотребления служебным положением он не совершал, так как не был в банке "Славянском" должностным лицом, а названную сумму он на законных основаниях получил по договору займа от ООО "Ибрис", а его долговые обязательства перед 000 "Ибрис" по договору поручительства взяла на себя компания "Дата Технология". В последующем КАБ "Славянский" будучи должником фирмы "Дата Технология" выкупил кредитные обязательства этой фирмы у 000 "Ибрис" и произвел зачет с "Датой Технологией". Какого-либо ущерба банку "Славянскому" его, Фельдмана Б., действиями не причинено, а вывод следствия о хищении названной суммы из банка "Славянского" носит предположительный характер.

Что же касается его обвинения в организации умышленного уклонения от уплаты налогов по заемным суммам, переданным им и Фурмановым С. 000 "Ибрис", то он полагает, что Еськова и Бочка Н. обосновано не включили указанные суммы в валовой доход предприятия и не указали их в декларациях для ГНИ, так как суммы займа не должны облагаться налогом.

Подсудимый Заславский А.В. утверждал суду, что он, как начальник финансового отдела банка "Славянский", подписывая договора с 000 "Ибрис" об уступке ею кредиторских требований к "Дате Технология", не знал и не мог знать что договор поручительства "Даты Технология" от 19.02.1997 г. № п-1902/1 юридически не состоятелен, и он, Заславский, был убежден, что, выкупив кредиторские обязательства "Даты Технология", он обоснованно произвел с "Датой Технологией" 28 мая 1997 года зачет взаимных требований.

Однако, несмотря на непризнание подсудимым Фельдманом Б. и Заславским А.В. своей вины, их виновность в содеянном установлена исследованными и оцененными в судебном следствии доказательствами:

Так, 21 марта 1996 года на общем собрании акционеров банка "Славянский" Фельдман Б. был избран вице-президентом Совета КАБ "Славянский" и в силу этого в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О хозяйственных обществах" являлся должностным лицом, поскольку названным Законом предусматривалось, что в обществах, где создается Совет обществ, должностными лицами являются председатель и члены Совета общества (Наблюдательного совета).

Это же положение было внесено и в "Положение о Совете КАБ "Славянский" в августе 1999 г., п. 3.4. которого гласит: "Члены Совета являются должностными лицами Банка".

Ему же, как акционеру КАБ "Славянский", принадлежало 23,4% акции уставного фонда, что в сочетании с его должностью вице-президента банка обуславливало его значительное влияние и на подбор кадров, и на принятие решений иными должностными лицами банка.

Он же, 29 мая 1998 года избран на должность генерального директора 000 "Ибрис", включен как генеральный директор в штатное расписание 000 "Ибрис", получал зарплату в сумме 1000 грн. в месяц, что подтверждается платежными ведомостями за 1998-1999 г.г. (т. 34 л.д. 83-131), а из самого протокола собрания учредителей общества "Ибрис" от 28 мая 1998 года следует, что назначение Фельдмана Б. на должность генерального директора обусловлено было необходимостью "усиления руководства обществом" (т. 92, л. д. 214), а из объяснений Еськовой И.Л., исполнительного директора 000 "Ибрис", чьи показания были оглашены в суде, следует, что все кардинальные вопросы и их решения она обсуждала и согласовывала с Фельдманом Б.

При таких обстоятельствах, утверждение Фельдмана Б., что ни в банке "Славянском", ни в 000 "Ибрис" он не был должностным лицом, поскольку в банке "Славянский" как член наблюдательного Совета никакими административно-хозяйственными и финансово-распорядительными функциями не обладал, определял лишь финансовую политику и идеологию банка, а в обществе "Ибрис" осуществлял лишь представительскую функцию, опровергается приведенными доказательствами и свидетельствует о стремлении подсудимого уйти от ответственности.

Как следует из заявления Фельдмана Б. от 18 февраля 1997 года на имя Еськовой И.Л., он просил выдать ему на потребительские цели беспроцентную возвратную ссуду в размере 11 млн. 381 тыс. грн. с правом ее погашения в течение 3-х лет как частями так и полностью. И хотя на заявлении Фельдмана Б. отсутствуют какие-либо данные кем, когда и где оно рассмотрено, но из объяснений Еськовой И. следует, что оно было принято ею к исполнению. При этом, как она утверждала, она сообщила Фельдману Б., что у 000 "Ибрис" такой суммы нет. Это объективно подтверждено выпиской из счетов названного общества на конец дня 18 февраля 1997 года, из которой следует, что на счету 000 "Ибрис" было лишь 11 тыс. грн. Однако, в этот же день, т.е. 18.02.1997 г., "Ибрис" и финансовой компанией "Галион", учредителем которой так же являлся и Фельдман Б. заключается договор купли-продажи ценных бумаг и, в частности облигаций Криворожского займа, по которому 000 "Ибрис" обязалось купить и продать "Галиону" 155010 облигаций, а "Галион" в порядке предоплаты 19 февраля 1997 года перечисляет 000 "Ибрис" 15 млн. 501 тыс. грн.

Однако, как следует из официального письма исполкома Криворожского местного Совета облигации Криворожского займа ни в 1996, ни в 1997 г. не выпускались, о чем по существу было известно Еськовой И.Л. І чего она не отрицала в своих объяснениях (т. 105 л.д.197).

Об этом же было осведомлена и Симонова Н., генеральный директор ФК "Галион", которая в своем письме на имя Еськовой И. от 17 апреля 1997 г. указала, что облигации Криворожского местного займа не выпускались и 000 "Ибрис" должно возвратить деньги "Галиону".

Оценивая изложенное, суд находит, что договор от 18 февраля 1997 года купли-продажи ценных бумаг между 000 "Ибрис" и ФК "Галион" был беспредметен и служил лишь способом незаконной передачи денег от ФК "Галион" Фельдману Б. через 000 "Ибрис". И действительно, на следующий день 19 февраля 1997 года между 000 "Ибрис" и Фельдманом Б. заключается договор займа № 97/3, по которому полученные от "Галиона" деньги в сумме 11 млн. 381 тыс. грн. перечисляются на счет Фельдмана Б. в КАБ "Славянский", которые он снял со своего счета и использовал в личных целях, о чем подсудимый не отрицал в судебном заседании.

С целью завладения частью полученного займа, а имение 7 млн. 466 тыс. 260 грн. Фельдман Б., злоупотребляя своим служебным положением в этот же день, 19 февраля 1997 года, организовывает договор поручительства № П-1902/1, по которому офшорная компания "Дата Технология", зарегистрированная на Багамских островах, берет на себя обязательство отвечать вместе с должником Фельдманом Б. перед 000 "Ибрис" солидарно по возврату 7 млн. 466 тыс. 260 грн. Этот договор подписывается Фельдманом В., директором "Даты Технология" Хелен Маршал и исполнительным директором 000 "Ибрис" Еськовой И.Л.

Однако, как следует из представленных суду документов, и в частности, протокола собрания Совета директоров компании, Хелен (Элен) Маршалл, ушла в отставку с поста директора компании еще с 11 апреля 1994 года и указанного договора поручительства от 19 февраля 1997 года не подписывала. К тому же печать на указанном договоре поручительства от имени компании "Дата Технология" не соответствует изображению печати данной компании, утвержденной названным Протоколом Совета директоров компании от 11 апреля 1994 года. Утверждение же подсудимого Фельдмана Б., что компания "Дата Технология" могла пользоваться и другой печатью, несостоятельно, поскольку из названного Протокола Совета директоров в п. 11 речь идет об утверждении одной печати.

Из объяснений свидетеля Кузнецовой Е. следует, что она, проживая в г. Москва, по просьбе Болдырева М. за определенную плату подписывала присылаемые им документы, но их содержание ей было не известно и какие они обуславливали финансовые обязательства и операции - она не знала. По просьбе Болдырева М. она подписала и Договор поручительства от имени компании "Дата Технология", но были ли в действительности гарантии и обязательства между ними - она не знала.

Как следует из текста самого Договора поручительства от 19 февраля 1997 года, поручитель, т.е. "Дата Технология" обязано было исполнить свои обязательства по данному договору в течение 5 суток с момента не возврата денежных средств по состоянию на 25 мая 1997 года по договору займа от 14 февраля 1997 года, заключенному между Фельдманом Б. и Болдыревым М. и обращение к нему Кредитора при наличии документов, подтверждающих неисполнение обязательств Должником.

Однако, к названному договору поручительства не приобщен Договор займа между Болдыревым и Фельдманом от 14 февраля 1997 года и, следовательно, утверждение подсудимого Фельдмана Б. в суде и письменно им изложенное 25 мая 1997 года на имя Еськовой И.Л. о том, что его контрагент по договору займа от 14 февраля 1997 года не исполнил своих обязательств надумано, ибо никаких документов о неисполнении этих обязательств не представлено.

Тем не менее, Кредитор, т.е. 000 "Ибрис" в нарушение названного Договора Поручительства обращается не к Поручителю, а на следующий день, т.е. 26 мая 1997 года, уступает свои кредиторские требования к "Дате Технология" на 7 млн. 466 тыс. 260 грн. КАБ "Славянский", который и выкупил эти требования, заплатив сумму 7 466 260 гр. 000 "Ибрис" переводами на расчетный счет "Ибрис" 29 мая 1997 года 4 млн. грн., и 17 июня 1997 г. - 3 466 260 грн.

Оценивая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что договор поручительства от 19.02.1997 г. был юридически несостоятелен, он не создавал и не мог создать каких-либо кредитно-финансовых отношений между "Датой Технология" и 000 "Ибрис", и последующая покупка банком "Славянский" несуществующих кредитных требований у 000 "Ибрис" на сумму 7 466 260 грн. в виде договора уступки требований от 26.05.1997 г. была способом перевода для Фельдмана Б. своего долга 000 "Ибрис" в сумме 7 466 260 грн.

Данный вывод подтверждается и заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, утверждавшей, что у КАБ "Славянский" при изложенных обстоятельствах не было никаких экономических и финансовых оснований покупать у 000 "Ибрис" кредиторские требования к "Дата Технология".

Из справки КАБ "Славянский" следует, что у Фельдмана Б. отсутствовала кредиторская задолженность перед банком на указанную сумму 7 466 260 грн., что объективно свидетельствует, что долг Фельдмана Б. в сумме 7 466 260 грн. перед 000 "Ибрис" был возмещен КАБ "Славянский" своими средствами, чем и причинен банку "Славянскому" ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Фельдман Б.М., используя свое служебное положение, авторитет и влияние в руководстве КАБ "Славянский" и 000 "Ибрис", добился погашения своего долга за счет средств банка "Славянский", т.е. завладел чужим имуществом в особо крупном размере.

Утверждения подсудимого, что банку "Славянскому" не причинен его действиями ущерб, поскольку аудиторскими выводами было установлено положительное сальдо, судом отклоняются, так как присвоение названой суммы было завуалировано изложенными незаконными сделками.

Суд не может согласиться с доводами подсудимого и в той части, что он как владелец банка "Славянский" не мог похитить средства у самого себя, поскольку изъятые им средства являются частью коллективного имущества банка.

С учетом изложенных обстоятельств, суд находит вину Фельдмана Б.М. в хищении коллективного имущества в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своего служебного положения установленной.

Заславский А. В., приказом № 79/К от 18 августа 1995 года был назначен на должность начальника финансового управления банка "Славянского" и в соответствии с должностной инструкцией начальника финансового управления банка "Славянского", утвержденной 15 августа 1995 года, Заславский обязан был осуществлять контроль за прохождением всех видов финансовых операций банка, контролировать законность финансовых операций, для чего приказом от 5 сентября 1996 года № 89 ему было предоставлено право первой подписи.

Однако, подписывая договор об уступке кредиторских требований 000 "Ибрис" и банком "Славянским" от 26 мая 1997 года и по существу, покупая кредиторские требования 000 "Ибрис" к "Дате Технология" по Договору поручительства от 19.02.1997 года, халатно отнесся к своим обязанностям и не вник в суть названного Договора поручительства, не проверил достоверность возникновения кредиторских требований по Договору поручительства, что и обусловило покупку банком "Славянским" несуществующих кредиторских требований с последующим их зачетом по письму от 28 мая 1997 года, чем причинил банку "Славянский" тяжкие последствия.

Судом не добыто каких-либо доказательств о наличии сговора между Фельдманом Б.М. и Заславским А. В. о хищении названной суммы и по Делу не представлено доказательство того, что Заславский знал, или мог знать о намерении Фельдмана Б.М. присвоить указанную сумму - 7 466 260 грн. и способствовать ему, Фельдману Б.М. в оказании помощи в этом.

Сам Заславсий А.В. утверждал в суде, что он как начальник финансового управления банка "Славянский" подписывал многие Договора и мог не вникнуть в суть Договора поручительства от 19 февраля 1997 г., полагал, что он достоверен, поэтому и произвел покупку кредиторских требований ООО "Ибрис" с последующим зачетом встречных требований 28 мая 1997 г. с "Датой Технология".

Оценивая изложенное, суд приходит к выводу, что действительно Заславский А. ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по контролю за финансовыми операциями банка, что дало возможность заключить ряд договоров, в результате исполнения которых Фельдман Б.М. смог присвоить средства банка в сумме 7 466 260 грн.

Суд находит, что органы следствия необоснованно вменили Заславскому А.В. действия предусмотренные ст. 86-1 (в старой редакции УК 1960 г.), поскольку совершенные им действия охватываются ст. 167 ч. 2 УК Украины в редакции действовавшего тогда Уголовного Кодекса.

Отрицая свою вину в организации умышленного уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей должностными лицами 000 "Ибрис", подсудимый Фельдамн Б.М. утверждал, что он не являлся должностным лицом названного общества.

Однако, как следует из протокола собрания учредителей ООО "Ибрис" от 25 мая 1998 года, Фельдман Б.М. был назначен генеральным директором с записью "для усиления руководства деятельностью общества", и приказом № 16-К от 02.06.1998 года Фельдман Б.М. назначен на должность генерального директора 000 "Ибрис", о чем сделана запись в его трудовой книжке, и включен в штатное расписание. Сам Фельдман Б.М. не отрицал в суде, что он как генеральный директор 000 "Ибрис" получал зарплату в сумме 1000 грн. в месяц.

При таких обстоятельствах утверждения Фельдмана Б.М., что он осуществлял лишь представительские функции 000 "Ибрис" не состоятельны. Из объяснения свидетеля Еськовой И., исполнительного директора 000 "Ибрис" следует, что все кардинальные вопросы и их решения она обсуждала и согласовывала с Фельдманом Б.М.

Она же утверждала, что решение о получении займа от Фельдмана Б. и Фурманова С. принимались Фельдманом Б.

Допрошенная в суде свидетель Бочка Н., главный бухгалтер 000 "Ибрис", пояснила, что она знала Фельдмана Б. как генерального директора общества "Ибрис" и в 1998 году общество "Ибрис" получило от Фельдмана Б.М., как физического лица, займ в сумме 1 690 000 грн., а в 1999 году от Фурманова С. - 3 600 000 грн. Эти суммы в налоговых декларациях она не отражала.

Это обстоятельство подтверждено и налоговыми декларациями 000 "Ибрис", из которых следует, что в них не отражены суммы валового дохода, полученного 000 "Ибрис" в виде займов: 1 690 000 грн. - от Фельдмана Б.М. в сентябре 1998 года и от Фурманова С. 3 600 000 грн. в октябре 1999 года, и соответственно не отражены суммы налога на прибыль в 1998 году - 321000 грн., в 1999 году 798690 грн. (т.92, л.д. 39-42; т.93, л.д. 200-201; т.95, л.д. 149-150).

Как следует из договоров займа от 9 сентября 1998 года и 19 октября 1999 года, Фельдман Б.М. и Фурманов С. перечислили свои заемные суммы 1 690 000 грн. и 3 600 000 грн. со своих счетов в КАБ "Славянском" на счет "Ибриса" для хозяйственных нужд, однако из справок банка "Славянский" следует, что эти суммы, в те же дни, были направлены на счет банка "Славянский" для доверительного управления. Это подтверждается и договорами о доверительном управлении денежными средствами, заключенными 000 "Ибрис" с КАБ "Славянским" от 09.09.1998 года и 19.10.1999 года по названным суммам под 6% годовых.

Все это объективно свидетельствует о том, что полученный займ от Фельдмана Б.М. и Фурманова С. был использован не на хозяйственные нужды 000 "Ибрис", а для получения дохода самим обществом "Ибрис", банком "Славянским" и Фельдманом Б.М., как генеральным директором 000 "Ибрис" и вице-президентом банка "Славянский".

При таких обстоятельствах, утверждения подсудимого Фельдмана Б.М., что названные заемные суммы обоснованно не были включены в валовые доходы 000 "Ибрис", и соответственно не подлежат обложению налогом, противоречат как ст. 7 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" (в редакции ЗУ № 283-ВР от 22.05.1997 года), так и п.1 постановления Верховной Рады Украины № 491/91 - ВР от 22.12.1995 года "Про усунення зловживань у процесі залучення суб’єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян", которым запрещено субъектам хозяйственной деятельности принимать заемные суммы от физических лиц.

Таким образом, оценивая все изложенные обстоятельства, суд находит вину Фельдмана Б.М. в организации умышленного уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупных размерах установленной и его действия правильно были квалифицированы органами следствия по ст. 19 ч.4, ст. 148-2 ч.3 УК Украины.

Поскольку 1 сентября 2001 года вступил в силу новый Уголовный Кодекс Украины и санкция ч.3 ст. 148-2 УК Украины 1960 года соответствует ч.3 ст. 212 УК Украины 2001 года, при этом последняя смягчает ответственность, то в соответствии со ст. 5 ч.3 УК Украины 2001 года, действия Фельдмана Б.М. необходимо привести в соответствие с действующим законодательством, переквалифицировать на ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 212 УК Украины 2001 года.

Правильно были квалифицированы органами следствия и действия Фельдмана Б.М. по ст. 86-1 УК Украины в редакции УК 1960 года, но поскольку 1 сентября 2001 года вступил в силу новый УК Украины и действия Фельдмана Б.М., как хищение путем злоупотребления служебным положением коллективного имущества КАБ "Славянский" в сумме 7 466 260 грн. подпадают под действия ст. 191 ч.5 УК Украины в редакции 2001 года, а санкции этой статьи смягчают ответственность по ст. 86-1 УК, то ст. 191 ч. 5 УК Украины в редакции 2001 года имеет обратное действие во времени и, следовательно, действия Фельдмана Б.М. подлежат квалификации по ст. 191 ч.5 УК Украины в редакции 2001 года.

Аналогичным образом подлежат переквалификации и действия Заславского А. со ст. 167 ч. 2 УК Украины в редакции 1960 года на действия, предусмотренные ст. 367 ч.2 УК Украины.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает содеянное ими, их личности, смягчающие по делу обстоятельства, их первую судимость, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Поскольку Заславским А. В. совершено преступление, не являющееся тяжким в редакции ст. 7-1 УК Украины и он является субъектом Закона Украины "Об амнистии", то суд находит необходимым применить в отношении Заславского А.В. п. "в" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в связи с первой годовщиной Конституции Украины" от 26.06.1997 года.

Руководствуясь изложенным и ст.ст. 323, 324, УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Фельдмана Бориса Мордуховича виновным по ст.ст. 191 ч. 5 и 27 ч.3 - 212 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание: по ст. 191 ч. 5 УК Украины 9 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности, связанные с работой в кредитно-финансовой и банковской сфере сроком на 3 года;

по ст. 27 ч.3 - 212 ч.3 УК Украины - 5 лет лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества и с лишением права занимать должности, связанные с работой в кредитно-финансовой и банковской сфере сроком на 3 года;

По совокупности, в соответствии со ст. 42 УК Украины в редакции 1960 года окончательную меру наказания Фельдману Б.М. путем полного поглощения менее тяжкого наказания более тяжким определить в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, с лишением права занимать должности, связанные с работой в кредитно-финансовой и банковской сфере сроком на 3 года;

Признать виновным Заславского Александра Владимировича по ст. 367 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание по названной ст. Закона в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы и с лишением права, занимать должности, в кредитно-финансовой и банковской сферах сроком на 1 год, и со штрафом в доход государства в сумме 1700 грн.

Зачесть Фельдману Б.М. в счет отбывания наказания время содержания его под стражей с 13 марта 2000 года.

Меру пресечения Фельдману Б.М. оставить прежнюю: содержание под стражей.

Применить в отношении осужденного Заславского А.В. п."в" ст.1 Закона Украины "Об амнистии в связи с первой годовщиной Конституции Украины" от 26.06.1997 года, и освободить Заславского А.В. от отбывания основного наказания и немедленно освободить Заславского А.В. из-под стражи в зале суда.

Гражданский иск по делу оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Луганском Апелляционном суде в течение 15 суток через Артемовский райсуд, осужденным Фельдманом Б.М. - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"powered by lun.ua