"Iсус", "інтелектуал", реприватизатор

Понеділок, 30 серпня 2004, 15:07
Коротким видався вiзит на Львiвщину лiдера КПУ Петра Симоненка. У електорально несприятливому регіоні комунiстичний кандидат максимально спростив свою програму. Окрiм прес-конференцiї, Симоненко провiв пряму лiнiю з читачами однiєї з мiсцевих газет та зустрiвся зi своїми виборцями, замаскувавши цей захiд пiд "зустрiч з громадськiстю".

Проте "громадськості" у звичному розумiннi слова в Палацi учнiвської молодi, де проходила зустрiч, не було. Зал заполонили сивочолi активiсти Компартiї, що дало пiдстави кандидату час вiд часу звертатися до них: "дорогi пенсiонери".

На рiвень сприйняття цiєї публiки й був спрямований виступ Симоненка. Головний акцент робився на антиринковiй i антизахiднiй риторицi, при цьому найчастiше лунали прiзвища Кучма, Ющенко, Пинзеник i Порошенко. Про Януковича якщо i згадувалося, то лише в загальному контекстi.

Доволi несподiвано пролунало твердження Симоненка про те, що "перед вами на трибунi стоїть автор полiтреформи", яку глaва КПУ, як виявляється, запропонував ще 1999 року.

Зробив Симоненко й чимало iнших цiкавих заяв. Наприклад, Ющенко, кажучи про схожiсть соцiальної частини своєї виборчої програми з тим, що пропонує лiдер КПУ, вкрав його (Симоненка) iнтелектуальну власнiсть.

Зi слiв лідера КПУ, Ющенко взагалi винен у смертних i просто грiхах. При цьому Петро Миколайович, користуючись вiдсутнiстю опонентiв в залi, заявляв: "уряд Ющенка вкрав стiльки-то мiльйонiв доларiв", "приховав стiльки-то мiльярдiв". I треба сказати - сивочолий комунiстичний актив все це з довірою сприймав.

Лише один молодик, невiдомої полiтичної орiєнтацiї, пiсля чергових овацiй присутнiх пошпурив на сцену якимось згортком, але був оперативно знешкоджений мiлiцiєю.

Як заявив Симоненко, у разi його перемоги українську крупну промисловiсть чекає тотальна реприватизацiя. Першим її кроком стане iнвентаризацiя великого бiзнесу та оцiнка виконання iнвесторами їхнiх iнвестицiйних зобов'язань.

Були названi й першi претенденти на повернення державі - Миколаївський глиноземний, "Криворiжсталь", пiдприємства металургiї та енергетики. Спокiйно спати можуть тiльки власникiв магазинiв, перукарень та iншого малого бiзнесу. Їх кандидат вiд комунiстiв обiцяє не чiпати.

З'ясувалося також, що Симоненко доволi оригiнально трактує й пiдписану угоду iз СПУ про чеснi вибори i непоборювання. Наявнiсть цього документу не стримала кандидата вiд того, щоб звинуватити колег-соцiалiстiв в iдеологiчних промахах.

Петро Миколайович й надалi готовий запропонувати Морозовi пост прем'єра i чекає на такi дружнi кроки з боку Сан Санича. Але загалом Компартiї, за словами її голови, потрiбнi полiтичнi партнери, в яких "тверде плече i рука не тремтить".

А соцiалiсти останнiм часом страшно завинили перед марксизмом через свою спiвпрацю з режимом, що проявилося в голосуваннi фракцiї СПУ за проект держбюджету-2004, пенсiйну реформу, програму уряду Януковича та контактах зi створеною Пiнчуком "оновленою" КПУ.

Цiкавий пасаж пролунав з уст Симоненка, коли вiн пояснював своє ставлення до "перевертнiв" – колишнiх членiв Компартiї, якi зараз перебувають у лавах iнших партiй, в тому числi й, очевидно, СПУ.

Петро Миколайович несподівано для комуністів послався на Святе письмо. "Знаєте, як у Бiблiї – є Iсус, а є Iуда. Тому давайте будемо розрiзняти тих iуд, якi зрадили нас за тридцять срiбнякiв, i повiримо Iсусовi".

А поки присутнi губилися у здогадках, кого саме в українськiй полiтицi Симоненко вважає Сином Божим, виступаючий пообiцяв їм - пiсля перемоги на виборах iз перевертнями "ми розберемося".
powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!