Страхование квартир: подводные камни

Среда, 30 мая 2007, 08:56
Ринок страхування в Україні збільшується з року в рік, а зважаючи на те, що процент страхування потенційних ризиків в Україні значно нижчий за показники розвинутих країн, зберігається дуже добрий потенціал для подальшого зростання. На тлі загального розвитку ринку страхових послуг збільшується значимість і затребуваність послуг зі страхування квартир, інших житлових приміщень. Все більше громадян укладають договори страхування свого житла. Частково – як результат виконання вимог кредитної установи, яка надає кредит для купівлі жилого приміщення, частково – з власної ініціативи. В той же час, необхідно звернути увагу на деякі особливості відносин в цій сфері. Для багатьох громадян квартира – це найбільш цінна річ, втрата або пошкодження якої тягне за собою дуже негативні фінансові та соціальні наслідки як для самого громадянина-власника і його сім’ї, так і для інших осіб, які мешкають в цьому приміщенні. До того ж практика останніх років показує, що ризик стати жертвою різноманітних афер на ринку житлової нерухомості є досить високим. Ці фактори змушують все частіше звертатися до страхування як одного з ефективних засобів захисту своїх інтересів. З іншого боку, треба добре розуміти, що без врахування специфіки страхових послуг, пов’язаних з житловою нерухомістю, часом важко очікувати на позитивний результат. Сьогодні в Україні можна виділити два основних види страхування житлових приміщень: страхування нерухомого майна та страхування фінансового ризику покупця нерухомості (титульне страхування). Страхування нерухомого майна (квартири) передбачає страхування ризиків його знищення, пошкодження або псування. Причиною такого пошкодження може бути затоплення, пожежа, вибух природного газу та інше. Знищення квартири може відбутися в разі, якщо, наприклад, в квартирах проведено перепланування без дотримання вимог законодавства, в результаті якого пошкоджені несучі конструкції будинку. Таке перепланування може навіть привести до знищення всього будинку. Зрозуміло, що за таких обставин можливість компенсувати завдані збитки за рахунок власних коштів правопорушника є незначною. Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону України "Про страхування" обов’язково має бути застрахований предмет іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Таким чином, якщо квартира є предметом іпотеки, то така квартира повинна бути застрахована. При укладанні договору страхування квартири необхідно визначитися зі страховою сумою: вона може бути фіксованою або сумою, що дорівнює ринковій вартості квартири. Мінусом першого варіанту є те, що страхові компанії навряд чи погодяться на значну фіксовану страхову суму, наслідком чого може бути неповне відшкодування можливих збитків власника квартири. Другий варіант передбачає проведення незалежної оцінки нерухомого майна, що страхується, як правило, за рахунок власника квартири. Також, важливим є при укладенні договору страхування звернути увагу на розмір франшизи – частини збитків, що не відшкодовується страховою компанією згідно з договором страхування. Чим більше розмір франшизи, тим менше коштів отримає власник квартири для відшкодування своїх збитків. Також загальною порадою є уважне вивчення всіх пунктів договору страхування, який пропонується до підписання страховою компанією, особливо щодо підстав для страхової компанії відмовити власнику квартири в страховому відшкодуванні. Інший вид страхування, пов'язаний з житловою нерухомістю – це так зване титульне страхування (страхування фінансового ризику покупця нерухомості). Відповідно до умов цього виду страхування страхова компанія компенсує збитки, пов’язані з втратою права власності на квартиру. Особливо цей ризик стосується квартир, придбаних на вторинному ринку. Відомо, що на вторинному ринку нерухомості доволі проблематично з’ясувати всі юридичні аспекти попередніх продажів цієї нерухомості. Таким чином повністю позбутися ризику втратити право власності на квартиру через перевірку історії продажів, здійснену власними силами або за допомогою юридичної фірми, є дуже складним завданням з практичної точки зору. За цих умов титульне страхування може слугувати додатковим механізмом забезпечення фінансових інтересів покупця квартири. Процедура оформлення титульного страхування є доволі простою: майбутній власник квартири надає страховій компанії заяву та необхідні документи; страхова компанія проводить протягом декількох днів аналіз отриманої документації і приймає рішення про можливість страхування, після чого встановлюється страховий тариф; в разі, якщо сторони доходять згоди з усіх умов, укладається договір страхування. Однак, необхідно мати на увазі, що титульне страхування саме по собі не може забезпечити повного відшкодування збитків, завданих в результаті втрати права власності, зважаючи на додаткові витрати на ремонт, інфляцію та інші витрати, пов’язані з експлуатацією квартири. Крім зазначеного вище, до укладення договору страхування зі страховою компанією необхідно переконатися, що цей вид страхування передбачений у ліцензії, яка видана такій страховій компанії. Це зауваження стосується обох видів страхування, що розглядаються. Розв’язавши проблему вибору страхової компанії у відповідності до власних потреб, а також зважаючи на досвід і репутацію цієї компанії, та уклавши відповідний договір страхування, особа набуває додаткового захисту своїх прав та законних інтересів. Дмитро Симанов – юрист, Юридична фірма "Лавринович і Партнери"

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное на Украинской правде