Як виглядатиме секретаріат Зінченка. Офіційний документ

Вівторок, 15 лютого 2005, 14:27
У вівторок нарешті з'явився офіційний документ про секретаріат президента України. Зранку держсекретар Олександр Зінченко давав прес-конференцію. І коли його запитали, чому досі не публікують цей указ, Зінченко зробив здивоване обличчя і повідомив, що він висить на сайті президента, і він навіть його звідти роздруковував.

Дійсно, якщо зараз залізти в розділ "укази", то в архіві за 27 січня є документ "Питання секретаріату президента". Складно сказати, коли його завісили на цей сайт. Можливо, навіть вночі? Бо, наприклад, через три години після прес-конференції Зінченка документу не було на сайті Верховної Ради. При тому, що цей сайт оновлюється швидше, ніж сайт президента Ющенка: на парламентській веб-сторінці укази від 10 лютого, на сторінці глави держави – від 8 лютого.

Також видно, що структура секретаріату до останнього моменту перекроювалася. Напередодні "Українська правда" оприлюднила уривок з указу, який начебто був підписаний Ющенком. В офіційному ж тексті, який висить на сайті президента, структура його секретаріату інша.

Наприклад, раніше пропонувалося, що у Зінченка будуть головна служба з питань науки та технологій, головна служба з питань контролю за виконанням актів президента, служба з питань помилування і служба з питань громадянства та міграції. У підписаному указі цих підрозділів немає.

Також передбачалося, що існуватимуть окремо група радників президента і група наукових консультантів. Тепер це спільна група.

Крім того, зі структури секретаріату виведено постпредів Ющенка у Верховній Раді, Кабінеті міністрів, Конституційному суді. Немає більше там і уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Зате в остаточному тексті з'явилося ще два підрозділи, які спочатку не планувалося робити – головна служба державного протоколу президента і канцелярія президента.

Нижче "Українська правда" публікує повний текст цього указу Ющенка зі складною долею. Взагалі ж ця історія має стати останнім уроком для нової влади.Указ Президента України "Питання Секретаріату Президента України"

З метою належного організаційного, правового, консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення виконання главою держави конституційних повноважень, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

Затвердити Положення про Секретаріат Президента України та Структуру Секретаріату Президента України (додаються).

Встановити, що Секретаріат Президента України є правонаступником Адміністрації Президента України.

Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 грудня 1996 року N 1220 "Про Адміністрацію Президента України";
Указ Президента України від 19 лютого 1997 року N 159 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України";
Указ Президента України від 20 серпня 2002 року N 729 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Адміністрації Президента України";
Указ Президента України від 6 березня 2003 року N 203 "Питання Адміністрації Президента України";
Указ Президента України від 6 червня 2003 року N 484 "Про Головне аналітичне управління Адміністрації Президента України";
статті 4 - 7, 9 - 12 Указу Президента України від 14 квітня 2004 року N 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів";
Указ Президента України від 20 жовтня 2004 року N 1284 "Про внесення змін до Указу Президента України від 20 серпня 2002 року N 729".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. К и ї в
27 січня 2005 року
№111/2005
Затверджено
Указом Президента України
від 27 січня 2005 року
№111/2005


Положення про Секретаріат Президента України

Секретаріат Президента України (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України відповідно до пункту 28 статті 106 Конституції України для здійснення його повноважень.

Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Основним завданням Секретаріату є забезпечення виконання Президентом України його конституційних обов'язків та повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.

Для виконання основного завдання Секретаріат здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ефективної реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень Глави держави.

Секретаріат координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів центральних та місцевих органів державної влади, які призначаються та звільняються Президентом України.

Секретаріат для виконання покладених на нього завдань має право:

- за дорученням Президента України брати участь у опрацюванні проектів актів Президента України на всіх етапах у Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України та інших органах державної влади;

- запитувати та одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій і посадових осіб;

- використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби;

- за дорученням Президента України готувати проекти рішень та актів Президента України та забезпечувати й контролювати їх виконання;

- залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

- порушувати за дорученням Президента України перед керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій питання про усунення виявлених у їхній діяльності недоліків та упущень, а про факти порушення Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України інформувати правоохоронні органи.

Секретаріат у процесі виконання покладених на нього завдань відстоює позиції Президента України у взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

До складу Секретаріату входять:

Державний секретар України, Перший помічник Президента України, перші заступники Державного секретаря України, заступники Державного секретаря України;

Кабінет Президента України, Прес-секретар Президента України; Групи радників та наукових консультантів Президента України; Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України, інші постійні представники Президента України;

головні служби, служби та інші структурні підрозділи.

Державний секретар України, Перший помічник Президента України, перші заступники Державного секретаря України, заступники Державного секретаря України, Прес-секретар Президента України, помічники, наукові консультанти, референти і радники Президента України, постійні представники та уповноважені Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.

Перший помічник Президента України за посадою є керівником Кабінету Президента України, функції та склад якого визначаються окремим Положенням.

Прес-секретар Президента України за посадою є керівником Прес-служби Президента України, функції та склад якої визначаються окремим Положенням.

Державний секретар України:

здійснює загальне керівництво Секретаріатом, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, представляє за дорученням Президента України Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

координує діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що створені Президентом України для здійснення своїх повноважень, забезпечує їх взаємодію із Секретаріатом;

координує діяльність радників та наукових консультантів Президента України, організовує їх взаємодію з підрозділами Секретаріату;

забезпечує підготовку для Президента України аналітичних, інформаційних, довідкових та інших документів, матеріалів для доповідей та виступів;

організовує та контролює виконання доручень Президента України;

розподіляє обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного секретаря України, координує діяльність постійних представників та уповноважених Президента України;

вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад перших заступників, заступників Державного секретаря України, радників, наукових консультантів і референтів Президента України, постійних представників, уповноважених Президента України та інших, призначення на посади та звільнення з посад яких належить до повноважень Президента України;

призначає на посади і звільняє з посад працівників Секретаріату, за винятком осіб, визначених пунктом 7 цього Положення;

контролює виконання працівниками Секретаріату Закону України "Про державну службу" та законодавства про працю, здійснює присвоєння рангів державним службовцям відповідно до законодавства;

встановлює єдиний порядок проходження і опрацювання документів у Секретаріаті;

виконує інші доручення Президента України.

Державний секретар України для виконання покладених на нього функцій може видавати в межах встановленої цим Положенням компетенції розпорядження Державного секретаря України.

Постійні представники Президента України:

представляють Президента України у відносинах з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, а також в інших випадках, здійснюють аналіз ситуації у відповідних сферах;

взаємодіють під час вирішення питань, що належать до їх функцій, з відповідними структурними підрозділами Секретаріату;

подають Державному секретареві України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату, які забезпечують їх діяльність;

виконують інші функції, що визначаються положеннями про відповідних постійних представників, які затверджує Президент України.

Керівники служб та інших структурних підрозділів Секретаріату:

здійснюють керівництво відповідними підрозділами, забезпечують належне виконання доручень Державного секретаря України, його перших заступників та заступників;

готують та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо структури і штатного розпису відповідних структурних підрозділів, призначення на посади та звільнення з посад їх працівників;

виконують інші функції згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються в установленому порядку.

Положення про Секретаріат Президента України, граничну чисельність працівників та кошторис видатків у межах коштів, визначених Державним бюджетом України, затверджує Президент України за поданням Державного секретаря України.

Штатний розпис Секретаріату та структуру його підрозділів у межах граничної чисельності працівників Секретаріату, затвердженої Президентом України, а також положення про самостійні структурні підрозділи Секретаріату затверджує Державний секретар України.

Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Державний секретар України О.Зінченко


Додаток
до Указу Президента України
від 27 січня 2005 року
№111/2005


Структура Секретаріату Президента України

Державний секретар України

Перший помічник Президента України

Перші заступники Державного секретаря України

Заступники Державного секретаря України

Прес-секретар Президента України

Кабінет Президента України

Головна служба внутрішньої політики

Головна служба зовнішньої політики

Головна служба економічної політики

Головна служба соціальної політики

Головна служба регіональної та кадрової політики

Головна державно-правова служба

Головна служба гуманітарної політики

Головна служба з питань звернень громадян та захисту прав людини

Головна служба адміністративно-правової політики

Головна аналітична служба

Головна служба з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України та іншими установами

Головна служба Державного Протоколу Президента України

Група стратегічного планування та розробок

Група радників та наукових консультантів Президента України

Служба Державного секретаря України

Прес-служба Президента України

Служба інформаційної політики

Служба державних нагород та геральдики

Канцелярія Президента України

Головна державна господарська служба.


Державний секретар України О.Зінченко
powered by lun.ua
Головне на Українській правді