Що робитиме Порошенко у РНБО. Указ Ющенка про Радбез

Вівторок, 22 лютого 2005, 12:04
У вівторок нарешті з'явився указ президента "Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України". Окрім складу РНБО, він також визначає функції його секретаря.

Раніше Закон "Про Раду нацбезпеки" передбачав фактично суто технічні функції для цієї посади.

Секретар мав готувати пропозиції щодо перспективного і поточного планування діяльності Ради національної безпеки і оборони України; подавати на розгляд президента проекти актів про введення в дію рішень; організовувати роботу, пов'язану з підготовкою та проведенням засідань РНБО;

інформувати президента України та членів Ради національної безпеки і оборони України про хід виконання рішень Ради; координувати діяльність робочих та консультативних органів Ради національної безпеки і оборони України; за дорученням президента представляти РНБО у Верховній Раді України;

у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і громадськими організаціями та засобами масової інформації, з міжнародними організаціями.

Хоча навіть з такими повноваженнями свого часу Володимир Горбулін зміг створити досить сильну інституцію.

Тепер же Порошенко до всього має право ходити на Кабмін і мати там право дорадчого голосу.

Також він може погоджувати пропозиції щодо кандидатур на посади в органах державної влади (діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України) – під визначення, напевно, потрапляє досить широкий пласт посадовців, оскільки до сфери РНБО належить визначення стратегічних національних інтересів України, концептуальних підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах.

Окрім того, Порошенко матиме вплив на призначення керівників міліції Києва, Севастополя та Криму і, що дуже не подобалося Тимошенко, готуватиме подання на призначення суддів.

Сам же секретар РНБО постійно запевняє, що в РНБО керуватиме не він, а Ющенко, і що рішення ухвалюватимуться колегіально.

Порошенко підкреслює, що не суперничатиме за владу з прем’єр-міністром Тимошенко та держсекретарем Олександром Зінченком.

В ефірі "5 каналу" він наголошував, що функції Ради виписані настільки чітко, що вони не перетинатимуться ані з функціями уряду, ані держсекретаріату.

Але те, що він буде набагато вагомішим гравцем, ніж комусь хотілося, Порошенко навряд чи заперечить. З іншого боку, напевно, на менші функції він і не погодився б. Не дарма ж так довго Україна чекала указ про секретаря РНБО.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України


З метою забезпечення належного вирішення питань національної безпеки і оборони держави, виконання Президентом України конституційних повноважень у цій сфері, Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" постановляю:

1. Призначити ПОРОШЕНКА Петра Олексійовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Установити, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України є за посадою Радником Президента України з питань національної безпеки і оборони.

2. Встановити, що до складу Ради національної безпеки і оборони України входять такі особи:

ЮЩЕНКО Віктор Андрійович - Президент України, Голова Ради

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

ГРИЦЕНКО Анатолій Степанович - Міністр оборони України

ЗІНЧЕНКО Олександр Олексійович - Державний секретар України

ЛИТВИН Володимир Михайлович - Голова Верховної Ради України (за згодою)

ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович - Міністр внутрішніх справ України

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович - Голова Верховного Суду України (за згодою)

ПІСКУН Святослав Михайлович - Генеральний прокурор України

СТЕЛЬМАХ Володимир Семенович - Голова Національного банку України (за згодою)

ТАРАСЮК Борис Іванович - Міністр закордонних справ України

ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна - Прем'єр-міністр України

ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович - Голова Служби безпеки України

3. Надати Секретареві Ради національної безпеки і оборони України право здійснювати відповідно до актів та письмових доручень Президента України або на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України такі повноваження:

• вносити до міністерств, інших органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації з проблем національної безпеки і оборони, поліпшення координації діяльності цих органів у зазначеній сфері;

• ініціювати невідкладний розгляд Кабінетом Міністрів України питань щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України;

• брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

• погоджувати проекти актів Президента України з питань національної безпеки і оборони;

• давати доручення органам виконавчої влади та звертатися до них із відповідними запитами, спрямованими на забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, актів та доручень Президента України з питань національної безпеки і оборони;

• порушувати за результатами здійснення контролю за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України питання щодо відповідальності посадових осіб;

• вносити в установленому порядку пропозиції щодо кандидатур на посади у правоохоронних органах, Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначення на які здійснюється Президентом України;

• подавати на розгляд Президентові України пропозиції на підставі внесених у встановленому порядку відповідно до Конституції України та законів України Вищою радою юстиції, Головою Верховного Суду України, головою відповідного вищого спеціалізованого суду та іншими особами подань щодо кандидатур на посади суддів, членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначення яких на посади здійснюється Президентом України;

• погоджувати пропозиції щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України, призначення яких на посади здійснюється Президентом України;

• погоджувати пропозиції щодо кандидатур на посади керівників правоохоронних органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

• погоджувати проекти актів Президента України про присвоєння вищих військових, спеціальних звань та класних чинів;

• розглядати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо встановлення засобів урядового зв'язку та відповідного обладнання;

• вести за письмовим дорученням Голови Ради національної безпеки і оборони України засідання Ради національної безпеки і оборони України;

• готувати і підписувати рішення Ради національної безпеки і оборони України та подавати їх на розгляд Президентові України для введення в дію указами Президента України;

• затверджувати штатний розпис Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

• безперешкодно користуватися інформаційними та аналітичними базами даних органів державної влади.

4. Ліквідувати Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, передавши його функції, фінансове та матеріально-технічне забезпечення Раді національної безпеки і оборони України.

5. Державному секретареві України:

• передати у двотижневий строк до Апарату Ради національної безпеки і оборони України штатну чисельність і відповідні фінансування та функції колишнього Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України у зв'язку з її реорганізацією відповідно до Указу Президента України від 24 січня 2005 року N 108 "Про Секретаріат Президента України";

• підготувати спільно з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо передачі до Апарату Ради національної безпеки і оборони України фінансового та матеріально-технічного забезпечення з розрахунку посад та підрозділів колишньої Адміністрації Президента України, функції яких передаються Апарату Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".

6. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк:

• пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України";

• проект Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

• пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного та організаційно-технічного забезпечення діяльності Ради, граничної чисельності працівників її Апарату.

7. Визнати такими, що втратили чинність, акти Президента України згідно з переліком, що додається.

8. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

• внести пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом;

• привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

8 лютого 2005 року N 208/2005

Текст указу взято із сайту Раднацбезу

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді