Що таке "СИСТЕМА" і як її змінити?

П'ятниця, 03 жовтня 2014, 10:45

У часи існування СРСР в середовищах інтелігенції, в медіа та серед контреліт йшла мова про зміну радянської СИСТЕМИ – її злам, демонтаж, трансформацію, тощо.

Протягом усіх 20 років Незалежності України громадські активісти і політики також навперебій говорять про зміну СИСТЕМИ. Такі тенденції посилилися підчас та після другого Майдану, більше того, вони трансформувалися у проекти законів, значна частина з яких зібрана в Реанімаційному Пакеті Реформ.

У більшості випадків автори таких ідей вкладають у термін "система" різні смисли, маючи на увазі чи то зміну розподілу владних повноважень між гілками влади, чи то децентралізацію, чи то територіально-адміністративне реформування, чи то зміни прав власності….

Всі свої зусилля вони спрямовують на трансформацію і вдосконалення формальних органів влади, вважаючи, що таким чином можна подолати корупцію та інші негативні процеси, які обумовлені наявністю широкої мережі неформальних стосунків серед владоможців.

У цьому контексті є сенс розібратися – що ж таке "СИТСТЕМА" і як її результативно змінити?

Систе́ма від давньогрецької σύστημα — "сполучення" — множина взаємопов'язаних елементів, що взаємодіє з середовищем, як єдине ціле і відокремлена від нього.

Суспільство – це найбільш загальна і складна природно-історична соціальна система, елементами якої є люди, соціальна діяльність, зв’язки та відносини яких зумовлені соціальним статусом, соціальними функціями та ролями, котрі вони виконують, соціальними нормами та цінностями, що є загальноприйнятими в даній системі, а також їх індивідуальними якостями. У суспільстві склалась складна ієрархія соціальних систем.

Найважливішими підсистемами суспільства є економічна,соціальна, політична та ідеологічна або духовна.

Підсистема влади

Саме від її функціонування залежить стан усієї соціальної системи, вона обумовлює та задає якості і параметри взаємодії усіх інших компонентів системи.

Якісні характеристики, або емерджентні властивості влади, це коли при різних структурах в систем, що створені з одних і тих же елементів, виникають різні властивості підсистеми, залежать від її структури.

Гаррет Морган, фахівець з теорії організації, вважає найважливішими джерелами влади: формальну владу; контроль над дефіцитними ресурсами; використання організаційної структури, правил та приписів; контроль над прийняттям рішень; над знанням та інформацією; над кордонами; вміння справлятися з невизначеністю; контроль над технологіями; над неформальними організаціями та здатність створювати міжособистісні союзи та спільноти; контроль над контрорганізаціями; символізм та управління смислом; гендер та управління гендерними стосунками; структурні фактори, які визначають сцену діяльності; уже наявну владу.

Реальна влада в Україні розподілена між суб'єктами управління – формальними і неформальними організаційними системами, кожна з яких займає фіксований рівень у їх ієрархії, таким чином, що ступінь свободи у прийнятті рішень кожного з суб'єктів нижчих рівнів обмежуються стратегією суб'єкта вищого рівня управління.

Владна верхівка класичної олігархії як політичного режиму має змінну структуру, де рішення виробляються та приймаються у складі закритої неформальної групи осіб, які взаємодіють у позиціях "рівний з рівним", що відповідає структурі горизонтальної мережі, а реалізовуються у складі формальних, визначених конституцією та діючим законодавством ієрархічних організацій, що є підпорядкованими та підконтрольними членам цієї групи.

Формальна влада у будь-якому українському райцентрі розподілена між мерією, міською радою, держадміністрацією, силовими структурами, судом, прокуратурою, структурними підрозділами прямого підпорядкування різних організацій обласного та центрального рівнів.

Реальний вплив на життєдіяльність райцентру також мають низові структури політичних організацій, місцеві медіа, організована громадськість, бізнес. Не останню роль в життєдіяльності райцентру відіграють лідери організованих злочинних угруповань.

Очевидно, що в районному центрі неформальну "тісно згуртовану групу осіб", в руках якої перебуває реальна влада, складають корумповані керівники або лідери частини формальних і неформальних, легальних і нелегальних організацій.

Вони зазвичай зустрічаються у лазні, сауні, ресторані, на природі приймають узгоджені рішення, спрямовані на утримання влади у свої руках, реалізацію економічних інтересів членів групи, організацію протидії конкуруючим групам, що змагаються з ними за владу, та організацію протидії некорумпованим керівникам структур, організацій і просто активним громадянам.

Аналогічну будову мають формальні та неформальні структури влади на рівні області і в центрі.

Склад олігархічних груп у кожному районі, області чи в центрі різний – це залежить від багатьох факторів: особистісних стосунків між корумпованими керівниками різних організацій, їх передісторії – родинних чи дружніх зв’язків, рівня корумпованості, місцевих традицій, тощо.

Незмінним залишається лише мотив взаємодії членів неформальної "тісної згуртованої групи" – владний контроль над ресурсами території для задоволення матеріальних інтересів кожного з них.

Парадокс олігархічного режиму полягає в тому, що у своїй сукупності місцеві суб’єкти неформальної влади здатні пасивно протистояти суб’єктам формальної та неформальної влади верхніх ешелонів, саботувати їх рішення та директиви, якщо вони суперечать інтересам членів місцевих олігархічних груп.

До слова, різнорівневі суб’єкти неформальної влади у великій мірі долучилися до ініціювання, організації життєдіяльності та перемоги другого Майдану, захищаючи свої інтереси від непомірних апетитів Сім’ї.

У містах з більшою кількістю жителів та обласних центрах, а також на центральному рівні йде перманентна боротьба між різними "тісно згуртованими групами" з корумпованих керівників різнотипних організацій за контроль над ресурсами відповідної території та важелями влади, яка набуває жорстких, а, часом, жорстоких форм.

Суб’єкти формальної влади структуровані у жорстку ієрархію, а суб’єкти неформальної влади структуровані в гетерархічну мережу, що забезпечує більшу стійкість, стабільність, ефективність та життєздатність.

Найбільша проблема зі зміною такої СИСТЕМИ полягає в тому, що формальна і неформальна системи являють собою одне ціле, причому для їх представлення неможливо використати метафору сіамських близнюків, яких можна роз’єднати у прямому сенсі.

Найбільше тут підходить порівняння з вовкулакою, який у місячну ніч трансформується з людини у вовка, щоб зранку знову стати людиною, але який, на відміну від казкового персонажу, інтегрує та зберігає у свідомості обидві сутності.

Тому всі намагання у прямий спосіб знищити одну з проявлених сутностей невідворотно приведуть до руйнування цілого організму.

Зміна Конституції, зміна правлячої верхівки, зміна балансу між гілками влади, децентралізація чи централізація суттєво впливають лише на повноваження суб’єктів формальної влади, залишаючи практично незмінними якості і можливості суб’єктів влади неформальної.

Тож структура неформальною влади залишається незмінною при переході від однієї системи до іншої внаслідок її реформування, переносячи притаманні старій системі закономірності та властивості у нову систему.

З іншої сторони, згідно Конституції носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Згідно законів "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", право висування кандидатів у депутати різних рівнів належить громадянам України і реалізується ними через партії або шляхом самовисування.

Таким чином, діюче українське законодавство визначає політичні партії базовими суб’єктами підсистеми формальної влади, надаючи їм право висунення кандидатів у депутати виборних органів влади.

В той же час, ієрархічна будова українських політичних партій, яка задана підзаконними актами та вимогами реєстраційних органів до змісту партійних статутів, обумовлює невідворотний у таких організаційних системах запуск процесів концентрації влади у руках лідерів районних, обласних і центральних організації у відповідності до "залізного закону олігархізації" Міхельса.

Це, а також інкорпорація партійних лідерів у структури неформальної влади на всіх перелічених рівнях, приводить до негативного дисбалансу у розподілі реальної влади в Україні на користь неформальних суб’єктів влади.

Таким чином, результативна зміна СИСТЕМИ полягає у виведенні політичних партій з-під впливу суб’єктів неформальної влади і переносу центру прийняття рішень до суб’єктів формальної влади.

Це можливо здійснити лише шляхом перерозподілу поміж усіх членів сконцентрованої у руках партійних лідерів абсолютної влади всередині їх організацій.

Очевидно, це можливо реалізувати лише заблокувавши дію "залізного закону олігархізації" в політичних партіях шляхом їх реструктуризації – зміни ієрархічної структури на більш горизонтальну та запровадивши ефективні методології колективного вироблення та прийняття рішень у складі загальних зборів партійних організацій для перетворення їх у реальний суб’єкт влади всередині політичних організацій.

Однією з найкращих альтернатив ієрархічній структурі суспільно-політичних організацій, яка відповідає заданим вище умовам, є динамічна мережа, що забезпечує рівномірний розподіл влади серед усіх її членів, створюючи для кожного з них можливість впливати на процеси вироблення, прийняття та виконання усіх рішень, блокуючи міжособистісні та міжгрупові конфлікти всередині цих організацій.

Тарас Плахтій, товариство "Малого кола", для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування

Яка модель розвитку військово-промислового комплексу корисна для України?

Як масштабувати бізнес на західні ринки

Станьте на захист Грузії

Чи може Україна наздогнати країни Європи за рівнем життя

Платити за рахунками: як не перетворити український (після)воєнний бюджет на боргову яму

Наука в Україні: перспективи розвитку та окремі вектори змін