Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Записки лібертаріанця. Проект статті нової Конституції про законодавчу владу

Субота, 09 грудня 2017, 09:00

№ 5c – Законодательная власть (окончание)

В продолжение цикла "Записки либертарианца", посвященного вопросам конституционной реформы, на основании идей, представленных в первой и второй частях этой записки, предлагается проект статьи новой Конституции о законодательной ветви власти (некоторые пункты даны в сокращении).

Стаття 3. Законодавча влада

3.1. Народ України делегує всю повноту законодавчої влади Верховній Раді України.

3.2. Верховна Рада України має повноваження ухвалювати закони, обов’язкові для виконання будь-якими особами на всій території України, виключно з таких питань:

– Національна оборона

– Правосуддя та забезпечення охорони прав і свобод громадян

– Державні фінанси та національна валюта

– Податкова та митна система

– Свобода конкуренції

– Суспільна інфраструктура та суспільне майно

– Міграція та натуралізація, реєстрація юридичних осіб та об’єднань громадян

– Організація та порядок формування органів державної влади, якщо це передбачено цією Конституцією.

3.3. Верховна Рада України складається з 225 депутатів, строк повноважень яких не перевищує 6 років.

Депутатом може стати особа віком від 25 років, що на момент обрання була громадянином України принаймні 5 років та має цивільну дієздатність, за винятком тих осіб, щодо яких діє вирок суду про позбавлення волі або які позбавлені права бути обраними за процедурою люстрації, а також осіб, які вже були депутатами Верховної Ради України понад 11 років.

3.4. Чергові вибори депутатів Верховної Ради України відбуваються в першу неділю грудня кожного парного року, на цих виборах переобираються депутати, каденція яких на момент виборів перевищує 4 роки.

Каденція обраних депутатів починається з 1 січня наступного року, але депутатські повноваження вони отримують після принесення присяги на вірність народу України.

3.5. Вибори до Верховної Ради України відбуваються в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списками політичних партій та виборчих блоків, які зареєструвалися для участі у виборах у відповідності до закону.

Доступні для переобрання місця депутатів розподіляються між тими політичними партіями та виборчими блоками, які отримали щонайменше 4% голосів виборців, пропорційно до відданих голосів.

3.6. У випадку дострокового вибуття зі складу Верховної Ради України депутата замістити його пропонується особам, які посідають наступні місця у списку тієї політичної партії чи виборчого блоку, по списку якого було обрано депутата, що вибув […].

3.7. Верховна Рада України ухвалює рішення більшістю голосів від числа депутатів, що на момент ухвалення рішення мають депутатські повноваження, окрім випадків, явно зазначених у Конституції.

Усі результати голосувань, а також відомості про голосування кожного депутата є публічними, якщо інше не зазначено в Конституції. Навмисне перешкоджання вільному голосуванню депутатів Верховної Ради України, фальсифікація чи приховування його результатів є кримінальним злочином.

3.8. Верховна Рада України сама регулює всі питання організації своєї діяльності та ухвалює з цих питань внутрішні документи, окрім тих питань, які регулюються цією Конституцією. Вона може залучати до законотворчої діяльності інших осіб, зокрема, експертів, консультантів, суспільних діячів.

3.9. Вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти можуть виключно особи, які мають депутатські повноваження. У будь-якому законопроекті має бути явно зазначено, якому з питань компетенції Верховної Ради України, що перелічені у статті 3.2, він відповідає.

3.10. Законопроекти, схвалені Верховною Радою України, набувають сили закону у вказаний у них або найближчий можливий для набуття чинності день, але не раніше, ніж через два календарні тижні після першої офіційної публікації.

Для законопроектів, що регулюють податкову та митну сферу, можливими днями для набуття чинності є 1 січня або 1 липня, але не раніше, ніж через шість місяців після першої офіційної публікації, та не раніше повної готовності податкової чи митної інфраструктури, про що має звітувати відповідний орган виконавчої влади.

Жоден закон не може мати зворотної сили.

3.11. Депутати Верховної Ради України несуть кримінальну відповідальність за неособисте голосування та за передачу засобів особистого голосування іншим особам.

Депутати Верховної Ради України та інші особи, що беруть участь у законотворчій діяльності, несуть кримінальну відповідальність за внесення, підтримку під час голосування, надання позитивних експертних висновків щодо законопроектів, які не відповідають статтям 2 та 3.2 цієї Конституції, а також відповідають усім своїм особистим майном за шкоду, завдану набуттям чинності таких законопроектів.

3.12. Депутати Верховної Ради України зобов’язані сумлінно виконувати свої обов’язки та слідувати тій передвиборчій програмі, на виконання якої вони отримали мандат від громадян України. Повноваження депутатів можуть бути достроково припиненні внаслідок таких підстав:

– Систематичне голосування проти законопроектів або рішень, що явно відповідають передвиборчій програмі;

– Систематичне голосування за законопроекти або рішення, які явно суперечать передвиборчій програмі;

– Систематична відсутність на засіданнях Верховної Ради України чи комітетів, членами яких вони є;

– Відсутність протягом тривалого періоду (понад 18 місяців) дій, спрямованих на впровадження основних положень передвиборчої програми.

3.13. Депутати Верховної Ради України мають фідуціарний обов’язок щодо громадян України, систематичне нехтування яким є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Фідуціарний обов’язок полягає в тому, що депутати повинні:

– Ставити інтереси громадян та суспільства вище за свої особисті інтереси;

– Не використовувати свої повноваження та службове майно для отримання вигоди для себе чи осіб, які пов’язані з ними родинними, діловими чи дружніми зв’язками;

– Вчасно, повною мірою та недвозначно розкривати широкому загалу дійсні та потенційні конфлікти інтересів;

– Раз на рік впродовж своєї каденції, а також наступних 4 років, публічно звітувати про зміну свого майнового становища та майнового становища своєї родини, а також розкривати всі джерела доходів та повідомляти про всі витрати, що перевищують прожитковий мінімум;

– Уважно вивчати проекти всіх рішень, що виносяться на голосування, і проявляти потрібну ретельність, розсудливість та обачність щодо аналізу можливих наслідків;

– Уникати навмисного спотворення чи викривлення інформації або надання недостовірної інформації щодо здійснення депутатських повноважень.

3.14. Депутати Верховної Ради України мають працювати в режимі пленарних засідань, засідань фракцій чи в комітетах принаймні 15 днів кожен місяць, з них не менше 2 днів – у режимі пленарних засідань, але рішенням Верховної Ради один раз на рік можуть бути оголошені канікули на строк 30 календарних днів.

3.15. Депутати Верховної Ради України, які були присутні, але не голосували за призначення Кабінету міністрів або голосували за вотум недовіри Кабінету міністрів (залежно від того, яке голосування було пізніше), складають опозицію. […]

У разі, коли закон вимагає рішення окремо опозиційних чи неопозиційних депутатів, таке рішення ухвалюється більшістю голосів від відповідного списку депутатів.

3.16. Верховна Рада України має повноваження утворювати спеціальні слідчі комісії, що мають на меті парламентське розслідування конкретного факту або явища, та призначати чи звільняти спеціальних прокурорів на час роботи таких комісій.

Ці комісії мають право допитувати під присягою будь-яких суспільних службовців та отримувати доступ до документів будь-яких органів державної влади чи місцевого самоврядування.

3.17. Депутати Верховної Ради України на період виконання депутатських повноважень та особи, які вступають із Верховною Радою України у трудові відносини, на період таких відносин вважаються суспільними службовцями та підкоряються вимогам Кодексу етики та стандартів професійної поведінки суспільних службовців.

Перехідні положення

(Регулюють специфіку обрання двох перших складів Верховної Ради за цією Конституцією)

Валентин Хохлов, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування

Як не зануритись у темряву або коли буде достатньо світла?

Олімпіада-2024: Україна vs російські нейтрали

Технології зберігання енергії: розвиток, тенденції та перспективи для бізнесу

Заповіт загиблого на війні фотографа Арсена Федосенка

Відповідей більше, ніж питань. Яким буде склад збірної України в матчах Євро-2024

Як депутати пропонують узаконювати набуту різними шляхами нерухомість