Як не стати відповідачем в суді у справі про захист авторського права на твір?

Вівторок, 14 липня 2020, 19:00

В справах, які розглядаються в судах про захист авторського права на твір, є позивачі, тобто особи, які захищають своє порушене авторське право на твір, і відповідачі, тобто особи, які притягаються до відповідальності за порушення авторського права.

Позивачі, а саме автори творів, спадкоємці та інші особи, яким належать майнові права на твір, можуть отримати поради про захист авторського права у статті "Як стягнути компенсацію за порушення авторського права на твір в Інтернеті. Оновлений алгоритм дій".

Настав час звернути увагу на другу сторону судового процесу – на відповідача, з якого стягують компенсацію за порушення авторського права на твір.

Зазвичай все починається з претензії, яку отримує особа, яка, на думку особи, якій належать майнові права на твір, використовує твір з порушенням  авторського права.

Отримавши претензію перш за все слід з’ясувати, чи мало місце порушення прав та/або законних інтересів саме особи, яка погрожує звернутися до суду за захистом авторського права на твір.

Слід зазначити, що позивачем у справі може бути (1) особа, якій належать майнові права на твір, або (2) особа, яка отримала виключну ліцензію на використання твору.

Для того, щоб дізнатися про склад майнових прав на твір, відкриємо частину 1 ст. 440 ЦКУ, відповідно до якої:

"Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом".

Автор твору для підтвердження наявності майнових прав на твір може надати свідоцтво про реєстрації авторського права на твір (презумпція авторства) або авторський договір (ліцензійний договір або договір замовлення), в яких є запис про те, що майнові права на твір належать автору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). В цьому випадку додатком до претензії є ці матеріальні докази.

Спадкоємець автора для підтвердження наявності майнових прав на твір надає свідоцтво про спадщину, в якому є запис про те, що він успадкував майнові права на твір, права на який порушується. 

Інші особи для підтвердження наявності майнових прав на твір надають договір про розпорядження майновими правами, а саме:

1) договорі про передачу (відчуження) майнових прав на твір;

2) договір замовлення, за яким позивачу належать майнові права інтелектуальної власності на твір або виключні права на використання твору;

3) ліцензійний договір, за яким надана виключна ліцензія на використання твору.

Якщо претензія не містить доказів, які підтверджують порушення прав та/або законних інтересів позивача, то в задоволенні претензії слід відмовити, повідомивши його про це відповідним листом.

Реклама:

Якщо ж докази вказують на те, що позивач є особою, права та/або законні інтереси якої порушуються, то слід залагодити спір до подачі позову, оскільки судовий процес – це додаткові витрати на адвоката, судовий збір, експертизу тощо.

Слід зазначити, що особа, яка надала виключну ліцензію на використання твору, не може бути належним позивачем у справі про стягнення компенсації за порушення авторського права з наступних причин.

 Відповідно до ч. 3 ст. 1108 ЦКУ:

"Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері".

Слід зазначити, що відповідно до пункту г) ч. 2 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" компенсація стягується судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

 У зв’язку з тим, що позивач не має права надати ліцензію відповідачу, то у позивача відсутні збитки у вигляді неотримання суми ліцензійних платежів і тому предметом позову не може бути захист авторського права на твір шляхом стягнення компенсації замість відшкодування збитків.

В судовій практиці нерідкі випадки, коли позивачем у справі про стягнення компенсації є особа, яка на момент порушень майнових прав на твір передала іншій особі виключні права на використання твору. На жаль, на це не звертають увагу деякі представники відповідача і судді.

Прикладом такої справи є справа №916/807/19 за позовом ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница" (Російська Федерація) до ТОВ "Золота Іграшка" (Україна) про стягнення компенсації в розмірі 300 000 грн. за неправомірне використання персонажу "Лунтік" мультиплікаційного серіалу "Лунтік та його друзі".

Слід зазначити, що Господарським судом Одеської області та Південно-Західним апеляційним господарським судом було встановлено факт укладення ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница" і ТОВ "Той-Хауз" ліцензійного договору, за умовами якого останньому надано виключну ліцензію на використання фільму "Лунтик и его друзья", в тому числі персонажу "Лунтік".

Однак судові інстанції, стягнувши компенсацію, не дослідити та не з`ясувати, чи могло ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница" виступати позивачем у даній справі, і зокрема, чи мало місце порушення саме його прав та/або законних інтересів, за захистом яких воно звернулося до господарського суду. На це звернув увагу Верховний суд у постанові від 02 червня 2020 р. по справі №916/807/19 і скасував рішення попередніх судових інстанцій.

Зупинимось на запобіжних заходах, які треба виконувати власникам вебсайту, щоб не стати відповідачем у суді.

Перш за все на вебсайті треба використовувати твори без порушень авторського права.

Але як це зробити? Адже більшість власників вебсайтів слабо розбираються в авторському праві.

Для перевірки законності використання на вебсайті літературних, художніх і фотографічних творів слід скористатись онлайн-тестом, який дозволяє виявити порушення авторського права на твори. Результати тестування виводяться на дисплей у вигляді рекомендацій з усуненню наявних проблем з авторським правом.

Слід зазначити, що на деяких художніх і фотографічних творах є зображення скульптур, пам’ятників та інших об’єктів авторського права, які можуть використовуватися з порушенням авторського права.

Прикладом порушення авторського права на зображення художнього твору є використання без дозволу автора картини "Битва під Берестечком" у заставці до всіх серій телесеріалу "Слуга народу 2. Від любові до імпічменту". Автор картини звернувся до суду з позовом до ТОВ "Студія Квартал 95", ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" и ТОВ "Кіностолиця" про захист авторських прав і виплату компенсації (справа №757/4995/19-ц).

Печерський районний суд Києва затвердив мирову угоду між ТОВ "Кіностолиця", ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" і автором картини "Битва під Берестечком".

Для перевірки правомірності використання зображення об’єктів авторського права на художніх і фотографічних творах слід скористатись онлайн-тестом з юридичного "очищення" фотографій (малюнків) від прав третіх осіб, який дозволяє виявити і усунути проблеми з авторським правом.

Не слід забувати, що на деяких художніх і фотографічних творах є зображення фізичних осіб, використання яких має свої обмеження.

Слід зазначити, що за деякими винятками використання зображення фізичної особи має здійснюватися тільки з його дозволу.

Для того, щоб не порушити немайнові права фізичних осіб при використанні художніх і фотографічних творів, треба скористатись онлайн-тестом з перевірки законності використання зображення  фізичної особи на вебсайті, який дозволяє виявити і усунути наявні проблеми з використанням зображення фізичної особи.

Володимир Коноваленко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  
Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

Сім міфів тютюнової індустрії про сигаретну викладку

Поновлення податкових перевірок: що зміниться?

Університет не має бути "фабрикою": які зміни чекають на студентів

War Speeches. Дипломатичні й політичні підсумки війни Росії проти України в листопаді

За крок до "фармбезвізу": ціна питання