Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Інструкція сміливця і 10% викривача: що робити, якщо ваш начальник бере хабар

Середа, 09 вересня 2020, 17:00

Повідомити про факти корупції можуть не лише журналісти, а й будь-яка людина, що стала свідком корупційних правопорушень. 

В законі є спеціальне поняття "викривач", який має свої права, захищений від звільнення і навіть може претендувати на винагороду (в окремих випадках). 

Що робити, якщо ви працюєте на підприємстві і побачили, як ваш колега бере хабар і обіцяє посприяти у вирішенні якогось питання? Робити вигляд, що нічого не трапилось, бо колега не якийсь депутат? Ні! Не вагатись і повідомити про це уповноважені органи.

1 січня 2020 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції", яким було додано важливі пункти щодо викривачів корупції.

Хто такий викривач?

В законі визначено так: викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з:

  • її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю,
  • проходженням нею служби чи навчання,
  • або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Отже, якщо людина почула, що її колега по роботі або шеф пропонує "вирішити" за гроші якесь питання, варто сміливо повідомляти про корупційне правопорушення. 

Це можна зробити навіть анонімно та способом, який ви вважаєте кращим: через внутрішні або зовнішні канали повідомлення про корупційні правопорушення.

Що таке внутрішні і зовнішні канали повідомлення?

Внутрішні канали повідомлення – це способи захищеного та анонімного донесення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу.

Зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки тощо.

НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Реклама:
Повідомлення викривача про корупцію перевіряється не більш як за 10 робочих днів та після цього приймається рішення про призначення службової перевірки або розслідування наданої інформації. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

Також для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

Якими є права та гарантії захисту викривача?

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти порушень Закону України "Про запобігання корупції".

Так, викривач має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом;

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Дуже важливим є те, що права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Також, викривач має право на анонімність. Розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача та його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти заборонено.

Чи може керівник вас звільнити, якщо ви повідомили про його корупційні дії?

Закон захищає трудові права викривача. Так, викривачу та його близьким особам за законом:

- не можуть відмовити у прийнятті на роботу,

- їх не можуть звільнити чи примусити до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності,

- не можуть піддати з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, рішення і дії керівника, які носять вибірковий характер і не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

- не можуть відмовити в укладенні чи продовженні договору, трудового договору, наданні адміністративних та інших послуг у зв'язку з повідомленням,

- забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також вживати будь-яких дискримінаційних заходів у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Важливо! Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Крім того, викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків або зобов'язань.

Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

В яких випадках викривач може отримати винагороду?

Викривач має право на винагороду у 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків, якщо:

- він/вона повідомив/ла про корупційний злочин, активно сприяв його розкриттю, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину (з 1 липня 2020 року – 10 590 000 грн, з 1 грудня 2020 року – 10 945 000 грн)

- суд ухвалив обвинувальний вирок у справі.

Суд визначає конкретний розмір винагороди, дивлячись на:

- персональність – викривач має бути особисто обізнаний із даними, які повідомляє, а не знайти їх в публічних даних;

- важливість – інформація має містити факти, які можна перевірити, і які доводять обставини, що мають ознаки корупційного злочину.

У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами.

На жаль, на практиці, випадків отримання винагороди викривачем за даною процедурою ще не було.

Отже, не бійтесь повідомляти про корупцію! Ви можете це зробити через керівника вашого підприємства/організації або через зовнішні канали, як ви вважаєте за потрібне.

Пам'ятайте, що держава заохочує, сприяє та захищає викривачів у випадку повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та інших порушень Закону. Ви можете повідомити про корупцію анонімно, усно та письмово, через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок.

Єлизавета Середіна, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування

Як депутати пропонують узаконювати набуту різними шляхами нерухомість

Чи доцільно витрачати 1,5 млрд грн на відновлення зруйнованих ТЕС?

Краще за "Будапешт", але... До чого приведе нова спроба України стати союзником США

Твоя кров переможе: як трансформується українська система крові під час повномасштабної війни

Як змінилася процедура військового обліку та бронювання працівників

Суспільний договір вічної війни