Україна – ЄС: у процесі масштабних реформ

Вівторок, 03 серпня 2021, 18:45

Угода про Асоціацію із Європейським Союзом, ратифікована Україною на фоні одночасно трагічного і героїчного зламу в українській історії, стала фундаментальним поштовхом для важливих суспільних перетворень. 

Основна частина тексту Угоди – це дорожня карта економічних перетворень, які мають зблизити економіки Європейського Союзу та України. 

Відбувається удосконалення законодавства та адміністративних процедур, а також систематичне планування та контроль за державними фінансами на підставі практики і законодавства Європейського Союзу.  

Ця складна економічна матерія змін поступово, день за днем, стає канвою для нового економічного візерунку, для створення України, яка турбується про справедливе використання коштів своїх громадян, платників податків, створює умови та стимули для чесної роботи і держави, і бізнесу, розробляє зручні ІТ-рішення для полегшення усіх процедур.

По суті, це процес незворотних історичних змін, які дають Україні змогу поставити фінальну крапку у минулому і назавжди позбутися рудиментів радянської  економіки і управління державними фінансами. 

З 2019 року на допомогу Україні у цій сфері реформ розпочала роботу Програма Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Нещодавно Проєкт перетнув екватор своєї діяльності в Україні і за цей час спільно із партнерами в Україні експерти Європейського Союзу досягли значних позитивних зрушень. 

Серед здобутків Проєкту – не лише розробка стратегічних документів як у сфері управління державними фінансами, так і цифровізації, а також створення концепції ІТ-модернізації усіх процесів у Рахунковій палаті для належного аудиту та контролю за державними фінансами. 

Після ухвалення цих документів EU4PFM  збирається розробити необхідні ІТ-рішення, надаючи повну підтримку країні на шляху до змін. Не менш суттєві процеси відбулися вже у таких важливих підсистемах управління державними фінансами як податкова та митна сфери.

Митний контроль – дзеркало, яке відображає обличчя будь-якої країни та джерело наповнення бюджету.  За політичного лідерства керівництва держави реформи митної сфери отримали на сьогодні пріоритетне значення і Європейський Союз у цій справі став надійним партнером України. За два останні роки за підтримки ЄС відбулося багато змін. Торкнуся головних.

Найперше, Україна значно наблизилася до ратифікації Конвенції про спільний транзит з країнами Європейського Союзу. Цей крок за підтримки ЄС вже зроблено.

З березня 2021 року запрацювала уся необхідна нормативна та технічна база для впровадження електронної транзитної системи за зразком режиму спільного транзиту ЄС.  

Реклама:

Українські підприємства отримали можливість працювати за європейськими правилами транзитного переміщення товарів і можуть вже зараз користуватися перевагами, прийнятими в ЄС.

Серед нових механізмів підтримки великого бізнесу – імплементація процедур спрощеного транзиту європейського інституту авторизованих економічних операторів (АЕО).  

Перший документ був затверджений Кабінетом Міністрів України (КМУ) усього через рік після початку роботи Проєкту. У липні 2021 року КМУ також впровадив процедуру моніторингу за зразком ЄС щодо інституту авторизованих економічних операторів.

EU4PFM надає системну підтримку змінам. За цей час для державних службовців і бізнес-спільноти було проведено семінари, круглі столи, відбулися навчальні візити, експерти з Литви та Польщі ділилися власним досвідом змін у цій сфері. 

Ми дуже вдячні нашим українським партнерам, Міністерству фінансів України та Державній митній службі за активне лідерство процесом управління змінами. Особливо у питанні пошуку зручних для споживачів державних послуг ІТ-рішень та механізмів у митній сфері. Як от наприклад, автоматизація процесу подання митних декларацій чи онлайн-калькулятор митних платежів.

EU4PFM також надав експертну підтримку в процесі криміналізації контрабанди. І ми вітаємо прийняття змін до Кримінального кодексу України в першому читанні в липні цього року. 

Важливо, щоб досвід країн ЄС був почутий, і Україні вдалося знайти важливий баланс між порогом відповідальності та покаранням, оскільки низький поріг відповідальності може спровокувати лавину кримінальних справ, які не будуть розслідуватися, а отже це зробить кримінальне покарання за контрабанду неефективним. 

Зусилля команди EU4PMF у податковій сфері були спрямовані на покращення цифрових послуг для платників податків та посилення ефективності діяльності Державної податкової служб. 

Зокрема, за підтримки Проєкту було розроблено Концепцію впровадження єдиної цілісної системи надання сервісів, розроблено проекти нормативно-правових актів, щодо запровадження ініціатив BEPS, вдосконалення  правил трансферного ціноутворення, функціонування єдиного податкового рахунку, програмних касових апаратів, створено модуль контрольних ренкінгів єдиного податкового рахунку. 

Реклама:

Наразі активності Проєкту зосередженні на підтримку побудови ефективної та справедливої системи адміністрування податків.  

Ефективність системи полягає в оптимальному співвідношенню витрачання ресурсів  (як матеріальних,  так і часових)  на процес сплати податків та митних платежів для бізнесу та здійснення контролю за цим процесом зі сторони державних інституцій з однієї сторони, та отриманого результату з іншої. 

Отже, витрати на адміністрування податків для бізнесу та держави є обґрунтованими, контрольованими та ефективними.  

Справедлива система  збору податків та митних платежів забезпечує конкурентне середовище  з однаковими умовами для всього бізнесу. Тобто, унеможливлює отримання конкурентних переваг бізнесом, який уникає сплати податків (митних платежів) чи мінімізує їх.  

Крім того, за таких умов сплата податків стає більш вигідним шляхом для бізнесу, аніж  пошуки шляхів уникнення оподаткування. 

Побудова справедливої системи cтворює сприятливі умови для ведення бізнесу, що в свою чергу сприяє надходженню інвестицій та прискорює зростанню економіки в цілому. 

У цьому світлі ми підтримуємо зусилля зі зміцнення довіри до органів податкового адміністрування з боку платників податків і вважаємо, що сучасне податкове адміністрування має забезпечувати прозорість, рівність платників податків і чесну конкуренцію для бізнесу

Основна увага приділяється двома основними напрямками. 

Насемперед, ми будемо підтримувати заходи, що сприяють добровільному дотриманню податкового законодавства. Як правило, це означає "безпрограшну" ситуацію, коли і податкова адміністрація, і платники податків отримують зниження адміністративного навантаження. 

В цьому плані дуже важлива реалізація клієнтоорієнтованого підходу шляхом впровадження високорівневих, перш за все цифрових, послуг для платників податків, що дозволяють легко і швидко оформляти податкові декларації і платежі. 

Інший напрямок направлено на сприяння боротьбі з явищами тіньової економіки шляхом реалізації ефективних превентивних і контрольних заходів. 

Важливим елементом ініціатив проєкту є також зміна підходів до відносин між інституціями публічних фінансів та платниками податків, а саме встановлення конструктивного та  публічного діалогу між державними установами, бізнесом і суспільством. 

Така комунікація дозволяє обговорити позиції сторін, зокрема і щодо непопулярних ініціатив, пояснити необхідність їх впровадження та знайти точку дотику між бізнесом та державними інституціями. 

Бізнес має бути залучений до обговорення важливих рішень, його позиція має бути врахована у подальшому прийнятті. 

За підтримки ЄС, буде здійснено модернізацію Контакт-центру податкової служби, вдосконалено функціонал єдиного податкового рахунку для спрощення платежів до бюджету, закуплену сучасну систему управління документообігом,  розробляються та вдосконалюються  застосунки    програмних касових апаратів. 

Реклама:

Проєкт надає методологічну та технічну підтримку для впровадження електронного аудиту, вдосконалення аудиту з трансфертного ціноутворення тощо.

Наступний етап – реалізація ініціатив BEPS (протидія розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування).

Зокрема, це впровадження автоматичних  процедур обміну інформацією, які успішно використовуються більш ніж в 100 країнах. У підсумку це призводить до збільшення податкових надходжень. 

У світі  впроваджено два стандарти автоматичного обміну інформацією з метою оподаткування: Country-by-Country Reporting, яка спрямована на протидію розмивання податкової бази транснаціональними компаніями, та Common Reporting Standard для обміну інформацією про залишки на фінансових рахунках  фізичних осіб. 

Ця система усуває можливості приховувати доходи окремих платників податків у фінансових установах інших країн, допомагає боротися з корупцією і відмиванням грошей. EU4PFM також надає методологічну та ІТ-підтримку для  впровадження цих заходів. 

Очікується, що Україна приєднається до глобальної мережі автоматичного обміну податковою інформацією при виконанні правових, технічних і адміністративних умов, згідно з нашим робочим планом, розробленим спільно з нашими партнерами – МФУ і ДПС – до кінця наступного року.

Накінець, деякі ідеї щодо управління людськими ресурсами та організаційних зрушень. Хоча ми говоримо про це в кінці, однак це не означає, що це найменш важлива частина нашого проєкту. 

Варто сказати, що іноді управління людськими ресурсами в організації дуже недооцінюють. Проте не треба забувати, що успіх організації залежить від правильно підібраних людей та від добре функціонуючої системи управління персоналом, яка дозволяє забезпечити, щоб на певних посадах працювали люди з потрібними навичками та здібностями  (тобто компетенціями) і таким чином приносили максимальну користь організації. 

Результати всіх добре спланованих змін безпосередньо залежать від людей, які здійснюють їх щодня в установах управління державними фінансами. 

Проєкт продовжує свою діяльність, впроваджуючи стратегічний підхід до управління людськими ресурсами: станом на сьогодні Міністерство фінансів України, Державна податкова служба, Державна митна служба та Рахункова палата використовують сучасний інструмент управління персоналом – опитування персоналу – як інструмент залучення персоналу до процесу розвитку персоналу. 

Реклама:

Наші установи-партнери розробили стратегії управління персоналом та запланували заходи щодо їх реалізації. Спільно з Міністерством фінансів ми майже завершуємо розробку Системи компетенцій, яка може стати основою для всього процесу управління персоналом.

Сподіваємось, цю практику згодом можна буде успішно застосувати і в інших організаціях. 

Є багато інших досягнень, але Проєкт приділяв багато уваги діяльності з розбудови спроможностей – навіть онлайн-режим допомагає охопити працівників усіх регіонів України та поширити передові практики та знання під час наших тренінгів та семінарів. Лише за перше півріччя цього року ми провели 33 тренінги з різних тематик управління персоналом, в яких взяло участь більш ніж 1600 осіб.

Це лише окремі приклади якісних та системних перетворень у цій сфері, що вже відбулися завдяки історичному вибору українців – Революції  Гідності, що вимагала європейського розвитку України. Це майбутнє, за яке український народ віддавав життя, вже стало реальністю. І це наш спільний вибір, і шлях, який Україна та ЄС проходять разом.

Юргіта Домейкієне

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування

Яким буде третій рік війни

Це не лінія фронту – це лінія життя

Не 4.5.0.

Як вийти з перемовин у виграші

Чи буде "зелене" світло в кінці тунелю

10 підсумків за два роки війни