Українці ставляться до Сталіна втричі гірше за росіян

Середа, 23 червня 2021, 12:50
Українці ставляться до Сталіна втричі гірше за росіян

Серед українців переважає загалом негативне ставлення до радянського вождя Йосипа Сталіна, воно значно гірше, ніж ставлення росіян до цієї історичної особи.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології на основі опитування, проведеного в Україні 8-9 червня 

Деталі: 38% опитаних КМІСом українців ставиться до Сталіна з неприязню, страхом чи ненавистю. Байдуже ставлення до нього виявили 34% респондентів. 

Позитивно сприймають постать Сталіна 18% українців (з повагою, симпатією чи захопленням).  

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція закріплюється. У 2021 році серед українців 18% позитивно ставляться до Сталіна, тоді як серед росіян – 59%.

38% українських респондентів визначили своє ставлення до Сталіна як "страх", "неприязнь, роздратування", або "огида, ненависть". 18% українців сукупно ставляться до нього з "повагою", "симпатією" чи "захопленням".

Якщо порівнювати з 2019 роком, то в 2021-му значно зросла частка тих, хто байдуже ставиться до Сталіна, натомість суттєво зменшилась частка тих, хто не визначився зі ставлення до нього.

 

40% опитаних громадян не згодні з судженням, що Сталін був великим вождем. 34% опитаних і згодні, і незгодні водночас, а 16% згодні з таким судженням.

Якщо в Україні більш розповсюджені негативні емоції стосовно Сталіна (38%) і байдуже ставлення до нього (34%), то в Росії наразі домінує позитивне ставлення до Сталіна (59%), а переживання негативних почуттів щодо нього поступово знижувалось і наразі складає близько 10%. 

У Росії 45% опитаних ставляться до Сталіна з повагою, тоді як в Україні ця частка складає 15%. В Україні 17% респондентів ставляться до Сталіна з ненавистю і 15% з неприязню, а в Росії – лише 2% та 5% відповідно.

 

У Росії 56% громадян згодні з твердженням, що Сталін був великим вождем, в Україні 16% погоджуються з таким твердженням.

 

Більше деталей: В Україні чоловіки частіше за жінок висловлювали негативний спектр емоцій щодо Сталіна (41% проти 35%) за рахунок більшої частки тих, хто відчуває огиду, ненависть до нього. Також, чоловіки порівняно частіше не погоджувались із твердженням про те, що Сталін – великий вождь.

Респонденти до 39 років частіше виявляють байдуже ставлення, а респонденти віком 40-69 років досить явно тяжіють до негативного полюсу сприйняття до генсека Компартії СРСР. Серед найстарших респондентів (70+ років) порівняно з іншими віковими групами спостерігається найбільша частка тих, хто не визначився зі ставленням до Сталіна.

Південний та східний регіони відрізняються більш позитивним сприйняттям Сталіна порівняно з центральним та західним регіонами. 

Так, якщо на Півдні та Сході України близько 27% респондентів висловили позитивні емоції щодо Сталіна, то в Центрі – 15%, а на Заході – 9%. Негативні емоції щодо постаті Сталіна переважають на Заході (51%) й у Центрі (39%), на Півдні та Сході їх менше (29% та 25% відповідно). 

Схожі відмінності між регіонами простежуються і в сприйнятті Сталіна як великого вождя.

Чим вищий рівень матеріального достатку, тим частіше зустрічається негативне сприйняття Сталіна.

Серед опитаних з високим рівнем фінансового забезпечення найбільша частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна (47%) і не вважає його "великим вождем" (49%), а опитані з дуже низьким та низьким рівнем забезпечення частіше за інших не могли визначитися.

Респонденти з вищою освітою найгірше сприймають постать Сталіна, серед них 45% незгодних із тим, що Сталін був великим вождем. Серед людей із найнижчим рівнем освіти порівняно найбільша частка (29%) згодних із твердженням про Сталіна як великого вождя.

Довідка: КМІС 8-9 червня провів 2007 телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення, до неї не включаються окуповані території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування