Верховна Рада ухвалила закон про медіацію 

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:07
Фото з Facebook Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила закон про медіацію, який передбачає врегулювання конфлікту шляхом переговорів сторін за допомогою медіатора, без суду. 

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради. 

Деталі: У другому читанні та в цілому за проєкт закону №3504 проголосували 302 народних депутати. 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав це "надзвичайно важливим законопроєктом".

Закон закріплює на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів між його сторонами за допомогою медіатора. 

Нардепи сподіваються, що закон допоможе розвантажити суди і дозволить "вільніше дихати" бізнесу.

Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають у цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Медіація не застосовується у спорах (конфліктах), які можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі у медіації, та в деяких інших випадках.

У сімейних спорах медіація можлива, якщо не зачіпає права та інтереси дитини або відбувається з урахуванням найкращих інтересів дитини.

Медіація може проводитися як до звернення до суду, так і під час судового провадження або під час виконання рішення суду. Йдеться про суди, третейський суд і міжнародний комерційний арбітраж.

Медіація проводиться за взаємною згодою сторін з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності медіатора, неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Медіатор не може: суміщати функцію медіатора з функцією іншого учасника медіації в конфлікті (спорі); надавати сторонам медіації консультації та рекомендації, якщо сторони не домовилися про інше; бути представником або захисником будь-якої із сторін у досудовому розслідуванні, судовому, третейському чи арбітражному провадженні у конфлікті (спорі), в якому він був медіатором. 

Медіатор не має права вирішувати конфлікт або спонукати сторони до прийняття конкретного рішення по суті конфлікту (спору).

Медіатором може бути фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами. Медіатором не може бути особа, яка має незняту чи непогашену судимість, визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Олена Рощенко, УП, доповнено


powered by lun.ua