Правовой статус, функции, права и должностные обязанности уполномоченных лиц в рамках проведения АТО, или военного положения в соответствии с законодательством Украины

655 просмотров
Суббота, 19 июля 2014, 17:35

Проведення АТО

Запровадження воєнного стану

Визначення та підстави

"Комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності" (визначення із Закону України "Про боротьбу з тероризмом").

"У разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності" указом Президента запроваджується правовий режим воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях (Закон України "Про правовий режим воєнного стану").

Посадова особа, що здійснює керівництво та несе відповідальність

За проведення АТО відповідає керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України, який координує діяльність Збройних Сил, інших силових структур та органів влади в рамках проведення заходів АТО (Стаття 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом").

В умовах воєнного стану Президент України "здійснює керівництво стратегічним плануванням застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану через робочий орган – Ставку Верховного Головнокомандувача" (стаття 9 Закону).

Ключові суб’єкти

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

1) Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

2) Міністерство внутрішніх справ України;

3) Міністерство оборони України;

4) Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань.

Військовим командуванням, якому надається право разом з органами  виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:

1) Генеральний штаб Збройних Сил України;

2) Командування  видів Збройних Сил України;

3) Об'єднане оперативне командування, управління оперативних командувань, територіальні управління, командування військових з'єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Правовий режим, який встановлюється на відповідній території

Відповідно до статті 1 Закону "Про боротьбу з тероризмом" у районі проведення  антитерористичної операції встановлюється особливий порядок,  який  може передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі проведення антитерористичної операції, нормального функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Режим воєнного стану надає військовому командуванню, органам державної влади та органам місцевого самоврядування особливі повноваження, необхідні для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки (стаття 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"). Органи державної влади України та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, а також громадяни  "зобов'язані сприяти військовому командуванню" у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території" (стаття 16).

Зміст заходів правового режиму

Відповідно до статей 14, 15 Закону "Про боротьбу з тероризмом", суб’єктам АТО надається право:

1) Організовувати патрульну охоронну службу та виставляти оточення.

2) Тимчасово запроваджувати обмеження прав і свобод громадян.

3) Частково, або повністю припиняти на вимогу керівників, учасників антитерористичної операції роботу підприємств, установ та організації, що знаходяться в районі проведення АТО.

4) Залучати за їх згодою та у встановленому порядку до виконання окремих доручень під час проведення АТО відповідних фахівців підприємств, установ та організацій.

5) Застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні засоби;

6) Затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню;

7) Перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що
посвідчують особу, а в разі відсутності документів -  затримувати їх для встановлення особи;

8) Здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

9) Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому числі транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських установ, та громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об'єктів, відбуксировувати транспортні засоби;

10) Входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в приміщення підприємств, установ і
організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров'ю людей;

11) Використовувати із службовою метою засоби зв'язку і
транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать
громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та
організаціям, за винятком транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для доставки осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до місця злочину.

Відповідно до статті 15 Закону "Про правовий режим воєнного стану", військовому командуванню разом з органами виконавчої  влади надається право:

1) Запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. Використовувати потужності, ресурси, а також вилучати для тимчасового використання необхідне для потреб оборони майно підприємств, установ та організацій усіх форм власності і окремих громадян;

2) Вилучати та відчужувати, в тому числі примусово для використання усе необхідне для потреб оборони майно міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад,  підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян.

3) Встановлювати охорону важливих об'єктів національної економіки України, які забезпечують життєдіяльність населення;

4) Запроваджувати  комендантську годину (заборону перебування  у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), а також встановлювати спеціальний режим світломаскування;

5) Встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

6) Перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових  приміщень і житла громадян;


7) Порушувати питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, якщо ця діяльність "загрожує суверенітету, національній безпеці України, її державній незалежності та територіальній цілісності, життю громадян";


8) Здійснювати контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій; у разі невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств і організацій усіх форм власності, окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, інші технічні засоби зв'язку;

9) У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян радіопередавальне обладнання, телевізійну, відео-аудіоапаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку

10) Забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

11) Вилучати у громадян вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

12) Забороняти призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома військового командування;

13) Встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність із розквартирування військовослужбовців та розміщення військових частин, підрозділів і установ;

14) Встановлювати  порядок використання  сховищ, споруд  та інших об'єктів для захисту  населення, а також для задоволення потреб оборони;

15) Проводити евакуацію населення з місць і районів,
небезпечних для  проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;

16) Запроваджувати в разі необхідності нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, ліками;


17) Усувати з посад керівників державних підприємств і організацій за неналежне виконання ними своїх обов'язків, призначати виконувачів обов'язків керівників зазначених підприємств і організацій;powered by lun.ua
12,5 млн за коррупционера. Как разбогатеть благодаря закону об изобличителях
Святослав Вакарчук:Если бы я был президентом, точно не начинал с усиления своих полномочий
Владелец Avellana Gold Брайан Севедж. Кто управляет рынком золота и почему Украина отпугивает крупных игроков
#Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя
Все публикации