Гражданское движение: зачем и какое?

87 просмотров
Среда, 14 марта 2012, 10:51
Александр Тертычный
специально для УП

В країнах розвинутої демократії традиційна модель держави вичерпується. Інтернет розбудив середній клас, в його мережах народжується "п'ята" влада нової громадськості – влада громадянського суспільства.

Масові протестні мітинги, що відбулися останнім часом в Москві, свідчать, що і поза межами "старої" демократії процеси розпочалися в тому ж напрямку.

Філософський аспект нового явища полягає в тому, що вперше у світовій історії кожна окрема ОСОБА отримала реальну можливість приєднуватися до відкритої спільноти, чи виходити з неї. А масштаби таких спільнот – весь світ.

Таким чином соціальні мережі на очах створюють нову світову парадигму: переміщення Особи з ролі об’єкта політичного процесу до ролі основного Суб’єкта.

Мережана демократія невідворотна

Прогноз випливає з прискореного розвитку соціальних мереж, і знайшов підтвердження хвилею громадянського активізму у 2011 – небаченою з 60-тих років минулого століття.

Протестанти в найбільших містах Європи вимагають REAL DEMOCRATIE YA! Вони хочуть переглянути сам фундамент демократії, змінити форми і способи суспільного життя.

Таким чином, образ Нової держави, принаймні в Європі, постає досить виразно. Це мережана демократія, як народовладдя: пряма демократія в громадах, а на національному рівні – під потужним контролем і за безпосередньої участі озброєного Інтернетом громадянського суспільства.

Українська мрія: на випередження

За два-три роки Україна сягне теперішнього середньоєвропейського рівня інтернетизації. Проте, протягом нашого наближення європейські демократії суттєво просунуться далі. І щоби стати врівень, нам доведеться розпочати новий виток наздоганяння, який завершиться новим відставанням.

Вже сьогодні маємо зробити історичний вибір: чекати поки технології та сусіди затягнуть нас колись до всеєвропейської мережаної демократії, або ж цілеспрямовано скорегувати природний процес.

Ми можемо скористатися тим фактом, що світ переживає світоглядну і фінансово-економічну кризу, наближається до чергової точки біфуркації, в момент якої навіть аутсайдер отримує найбільший шанс швидко вийти вперед.

Фактично, лише такий маневр, здійснений найближчими роками, надає нам гідну, дійсно європейську ПЕРСПЕКТИВУ – перспективу мережаної демократії.

Національна ідея

На думку фахівців, в основі Національної ідеї завжди лежить історична місія. Для України ця світова місія полягає в культурній гармонізації Заходу і Сходу Європи. Про потребу цієї місії свідчать як загальноєвропейські, так і суто українські, внутрішньокультурні потреби.

Щоби здійснити цивілізаційну об’єднавчу місію, Україна має стати сильною модерновою державою. Аби впоратися з місією світового масштабу, українці мають стати розумними і вирішити внутрішню проблему – стоплення політичної нації 21-го століття. Усвідомити цей факт мають, передовсім, інтелектуали та громадянські активісти.

"Націю не можуть об`єднати ані кров у жилах, ані перекази минулого, ані – навіть! – пам'ять про звитяги предків. Ефективно об`єднати сучасну націю може тільки спільний проект майбутнього – не нав’язаний згори, а вистражданий і усвідомлений усіма активними громадянами".

Свій Спільний Проект українці вже вистраждали, але ще не усвідомили. Він вже вистигає в середовищі громадянських активістів, і маємо подбати, аби він швидше оформився і став спільним.

Велика українська Мета

Суспільство чесне і справедливе цілком відповідає об’єктивному історичному тренду: завтрашня епоха тотальної прозорості по суті аналогічна вимогам другогопришестя. Готовність будь-якої миті звітувати за ВСІ свої вчинки: перед людьми і перед Богом.

Прозорість суспільства вимагає прозорості бізнесу. І перша країна, яка впровадить хоча би фінансову прозорість, протягом одного покоління вирветься у світові лідери. Бо це реальне змагання, реальна творчість.

Стратегія політико-економічної прозорості задовольнить і лібералів, і соціалістів, і націоналістів в майбутньому уряді національної згоди: в ідейно-політичному плюралізмі і економічному зростанні зацікавлені всі – за винятком монополістів.

Спільний Проект очолить творчий клас

До майбутнього часу, коли Особа перебере суть політичної суб’єктності, суспільство має віднайти соціальний "двигун", який здатен швидко модернізувати країну. Це креативний (творчий) клас.

Сюди соціологи відносять працівників, які створюють нематеріальні активи, що приносять матеріальні дивіденди: нові ідеї, нові технології і новий креативний зміст.

Отже, до цього класу входять, з урахуванням специфічності українських реалій, значна частина науковців, підприємців, менеджерів, працівників IT-індустрії, певна частина наукової інтелігенції разом з частиною професорського складу вишів, а також особи "вільних" професій: літератори, художники, актори, журналісти.

Хто і що гальмує поступ України

Проблеми України полягають не лише в інтелектуальній яловості правлячого класу, що саме по собі ганьбить націю. На додачу (чи внаслідок) верхівка стала потужним джерелом аморальності, що багато років труїть народ міазмами відвертого цинізму.

І перший неминучий засіб спрямувати націю до морального оздоровлення – це видалити злоякісну пухлину, яку вже не бере хіміотерапія та навіть опромінення.

Драматичним наслідком аморальності політиканів стала штучна внутрішня ворожнеча навколо суперечностей в мовно-історичних поглядах та переконаннях українців.

Мільйони людей на Сході і Заході, на жаль, ще не бачать очевидного: країна, дві великі частини якої нацьковані одна на одну, НЕ ЗДАТНА бути успішною.

Здолати цю перепону можна лише одним способом: накласти тимчасовий громадянський мораторій на публічні дебати із саморуйнівної тематики за відомою формулою: "У нас різні політичні уподобання. Ми розмовляємо різними мовами. Але Україна у нас одна".

Програма оновлення – перший етап

Реалізувати Спільний національний проект доведеться в два етапи. Перший – це Оновлення держави, яке забезпечить контроль суспільства над державним апаратом. Програма оновлення виробляється в соціальних мережах і передбачає погодження Візії України, Програмної заяви і тактики Оновлення.

Розпочавши Програму оновлення, активісти Руху гуртуються, створюють нові осередки, навчаються державному управлінню. Усі три завдання вони вирішують, запроваджуючи масовий контроль поточної роботи влади як на місцях, так і в центрі.

Головною вимогою до уряду є забезпечення прозорої інформатизації державного апарату і місцевих органів влади (включно з судами) – відповідно до європейських стандартів і міжнародних зобов’язань України. Мінімальним рівнем має стати інтернет-прозорість влади наявної в Естонії.

Навіщо Україні Громадянський рух

Вирішити проблему загальнонародного масштабу може лише ЗАГАЛЬНОнародний рух: як колиска Нової держави і спосіб м’якого тиску на владу. Платформа руху є прийнятною для українців найширшого спектру переконань: від ліберал-демократів до соціал-демократів, але відсікає крайні екстремістські.

Рух обмежує ідеологічну базу ЗАГАЛЬНОдемократичними рамками, яких досить для реалізації Програми оновлення і СПІЛЬНОГО досягнення Великої української Мети.

Рух формується на суто громадянській основі: поза владою, а також поза участю будь-яких партій і недемократичних громадських організацій. Активісти чинних громадських організацій/партій беруть участь в русі на індивідуальній основі.

Якщо програма організації цих активістів суперечить програмним засадам Громадянського руху, вони мають обрати одне з двох.

Персональний імперативний мандат

Моментом істини для Громадянського руху і всіх демократичних спільнот стане негайне запровадження персонального імперативного мандату. Цей механізм реальних політичних гарантій став можливим з настанням масової комп’ютеризації та інтернетизації.

Кожен виборець отримає реальне право в будь-який момент відкликати власний голос, поданий за виборних осіб чи партійні списки.

Громадянський рух вважає, що довіру до політиків може повернути не обіцянка, а лише публічна письмова гарантія виборцям: негайно впровадити імперативний інтернет-мандат.

Відновлення довіри в політичній сфері поступово пошириться на економічні та інші. Збір підписів під вимогою його запровадження стане КЛЮЧОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ організації місцевих осередків руху і зміцнення громадянського суспільства.

Громадянське суспільство

Будівництво держави мережаної демократії можливе лише за активної участі громадянського суспільства, формування якого прискорюється завдяки соціальним мережам.

Рух сприяє активізації громадсько-політичних аспектів діяльності мереж, допомагає захисту спільних прав та інтересів користувачів. Рух ініціює координацію і кооперацію роботи мереж внаслідок чого постане самокерована загальноукраїнська мережа.

Рух сприяє самоорганізації всіх форм та процесів громадянського суспільства: громадянських організацій, творчих та професійних спілок, незалежних медіа, експертних спільнот, місцевому самоврядуванню.

Місцеве самоврядування

Рух бере активну участь в розвитку місцевого самоврядування. Головну увагу в містах спрямовує на сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та/чи інших первинних структур самоуправління.

Квартальні та/чи районні осередки місцевого самоуправління в містах створюються переважно з представників ОСББ, або внаслідок координації та/чи кооперації ОСББ.

Спільний захист інтересів перед чинною владою є перехідним етапом до прямої демократії в місцевому самоврядуванні, сприяє політичній поінформованості, піднімає рівень правової освіченості і правосвідомості.

Досвід спілкування з державними й комунальними структурами прискорює руйнацію міфу бюрократичної утаємниченості й сакральності влади.

Кадри управління

Ключовою умовою реалізації Програми стануть нові менеджери державного управління, які не отруєні вірусом корупції. Їх заздалегідь шукають і готують в кількості, якої вистачить для майбутньої одномоментної заміни всієї керівної ланки державної влади: як по територіях, так і по центральних органах влади.

Фахівці відповідних профілів, що частково вже згуртувалися в соціальних мережах, поступово скооперуються і складуть робочі групи і групи експертів з конкретних напрямків опрацювання і реалізації Програми оновлення.

Паралельно із наявними професійними спільнотами в творчі групи гуртуються менеджери малого і мікробізнесу, які протягом останніх 10-15 років оволоділи на практиці основами управлінських знань і вмінь.

Досвід управлінської роботи майбутні менеджери державного управління набувають заздалегідь, поза межами державних і партійних структур, що вражені корупцією.

Основним засобом навчання і отримання управлінського досвіду стає громадська робота із створення і забезпечення роботи нових Громадянських структур – переважно мережевих, без керівного ядра. Так майбутні державні службовці опанують технологію функціонування самокерованих груп.

Примус до оновлення

Від перших кроків рух має усіма засобами розповсюджувати інформацію про потребу суспільства в Оновленні, заохочувати громадян до участі у створенні Спільного перспективного Проекту.

Громадяни мають зрозуміти, що основний результат Оновлення країна отримає від підвищення якості управлінських рішень з двох джерел: впорядкованості роботи апарату, який очолять кваліфіковані некорумповані службовці, та від підключення масового інтелекту до вироблення рішень за допомогою мережевих засобів.

Стратегічний ефект принесе вивільнення здібностей громадян, які отримають перспективу вільного особистого розвитку внаслідок справедливих і рівних умов доступу до освіти і соціальних ліфтів.

Нова Держава, звільнена від влади олігархів, припинить розкрадання державної і комунальної власності, оптимізує оподаткування, виведе з тіні напівлегальний бізнес.

Придушення корупції, стабільність законодавства і прозорість влади посприяє інвестиційному клімату, приверне солідні капітали, що прискорить соціально-економічний розвиток.

Реальна альтернатива, яку створює Рух, поступово отримає громадську підтримку, що стане суттєвим засобом м’якого тиску на владу. У відповідь влада змушена буде робити певні поступки громадянській опозиції, аби уникнути всеукраїнської кампанії громадянської непокори.

В разі затримки поступок, або принципової неспроможності влади втілити пропозиції і вимоги громадянського суспільства, може загостритися політична криза. В таких умовах вірогідно виникнення Майдану -2 одночасно в багатьох містах України під одним, синьо-жовтим прапором.

Після легітимації Нової суспільної угоди та оновлення структури і кадрів державного апарату Рух продовжить поточний контроль за роботою нових органів управління і новопризначених керівників.

У співпраці з новими громадськими організаціями і державними органами Рух розпочне другий етап реалізації Спільного національного Проекту – трансформацію Нової Держави в Державу мережаної демократії.

Олександр Тертичний, для УП

powered by lun.ua
Капитолий. Начало реванша Трампа
Дональд Трамп не сдастся сейчас, поскольку намерен баллотироваться на следующих президентских выборах. (укр.)
Заработать на смертях: как нас лишили мировой вакцины в 5 раз дешевле
Три доллара заплатила Всемирная организация здравоохранения за вакцину, закупку которой в ручном режиме сорвал министр здравоохранения Максим Степанов. (укр.)
Настоящая цена меха норок: история одного расследователя
В конце сентября 2020 польский Сейм (нижняя палата парламента) провел историческое совещание по вопросам правовой защиты животных в Польше. (укр.)
Изменил ли Национальный банк свою политику на валютном рынке
По какому принципу НБУ будет выходить на рынок с валютными интервенциями и как будет влиять на курс. Что изменилось в новой стратегии? (укр.)
Торговый фокус с лесом: друзьям — все, а обществу — ничего?
Почему торговля необработанной древесиной происходит на закрытых "аукционах" и без конкуренции. (укр.)
Дело генерала Назарова - сигнал, который нельзя игнорировать
Дело Назарова как потенциальный прецедент для военного судопроизводства Украины и свидетельство неурегулированности ключевых вопросов военной юстиции. (укр.)
Демократия и некомпетентность
Почему Аристотель не доверял демократии как форме правления, в чем заключаются недостатки последней и что это значит для современной Украины. (укр.)