"Ну, Суркисом они и так занимаются…"

Понедельник, 23 апреля 2001, 20:51
От источников, которые поддерживают контакт с Николаем Мельниченком, в распоряжение УП поступили новые расшифровки записей в главном кабинете страны. Кучма обсуждает с Волковым финансирования предвыборной кампании в 1999 году. Уже после выборов "гарант" с Деркачем думают, "кого можно отдать американской разведке".

(На языке оригинала)

Эпизод 1

Кучма: Слушай, как Бакай?

Волков: С тєх пор нікак. Я ж вам вчєра говоріл, нам надо 900 тисяч. Сєгодня позвоніл єму і говорю: ви совєсть імєєтє? Тварі ви! Єслі ви думаєтє, что Волков пойдьот пєрвим, а ви останєтєсь в сторонє, с чєм? Пойдьотє вслєд за мной. Сєйчас Абдулін бил у мєня, сєйчас поєхал. Говоріт, дайтє мнє платьожку, я єму дал одну платьожку (нерозбірливо)… Ето ж он Юрє…

Кучма: А гдє Бакай?

Волков: Мнє говорял, что в Кабмінє, там, там…

Кучма: Мнє надо с нім, как-то сєсть поговоріть. Дєсять мілліонов он пєрєчісліл. Так что такоє дєсять мілліонов, єслі до конца мєсяца нужно двадцать мілліонов долларов. Значіт, давай счьот, куда пєрєвєсті, я подумаю, кому дать.

Волков: Я думаю так – Франчуку.

Кучма: Нєт, Франчуку мнє єщо одно надо… (нерозбірливо)

Волков: Да?

Кучма: Да.

Волков: Хорошо.

Розмова припиняється

Эпизод 2

Кучма (по телефону невідомому співрозмовнику): Я тобі в очі дивився і ти мені казав, що "Я вам забезпечу 250 мільйонів доларів на виборчу кампанію"…

Эпизод 3

(травень 2000 року, тривалість запису 9 хвилин)Деркач: Леонід Даніловіч, і тєперь послєднєє: амеріканци ж всьо равно ж по коррупціі кошмарят і іх коррєспондєнти всьо равно ж прієзджают. Я думаю, что Матвієнко Анатолія надо здать, Мороза, Лазарєнко, Ткачєнко, Агафонова. Тєпєрь вот Дурдінца – как бившего прєдсєдатєля комісіі, но ето ж кошмар…(Нерозбірливо, очевидно, назва або прізвище) Сєйчас єщьо одна фірма вийдєт, хочєт товари пропускать только чєрєз него. Ето єго фірма.

Кучма: Ну так прорєагіруй.

Деркач: Єго нє трогать?

Кучма: Ткачєнко нє трогать!

Дєркач: Нєт, я імєю в віду Дурдінца.

Кучма: Ну можеш трогать.

Деркач: Тєпєрь із олігархов кого? Кто вам надоєл? Кого можно отдать амєріканской развєдкє? Пусть оні іх, как говорітся…

Кучма: Ну Юлю, Юлю ж оні нє трогают.

Деркач: Нє трогают…Отпустіть… в суд подать.

Кучма: Конєчно, пускай.

Деркач: Кого єщьо?

Кучма: Ну, Суркісом оні і так занімаются.

Деркач: Ну, Суркісом – ето нє сєкрєт. Оні єго на прєдмєт прєдвиборной кампанії прєзідєнтской. Єго і Волкова.

Деркач: Ну, оні… по нашим расчьотам гдє-то 80-85 процентов положилі в…

Кучма: Да ти что?

Деркач: Да, там кампанія. Наши рєбята крутятся.

 
 
Читайте другие расшифровки Мельниченко

"Судді взагалі подонкі"

"Сразу послє виборов самий жестокій порядок..."

Що казав Кучма після зникнення Гонгадзе...

"Він же знав, кого брав…"

"На государствєнном каналє Кісіля показивают рядом із Кравчєнко!…"

Азаров: "Єслі началі давіть, ми должни прідавіть!"

Ющенка планували на голову Руху?

"Всє связі єво кієвскіє вивєртаєм"

"Об нього, як об тряпку, ноги витруть…"

"Юлю надо унічтожить"

powered by lun.ua