Избирательный участок как место повышенной опасности

Четверг, 28 марта 2002, 15:43
Слабых мест в нынешней избирательной кампании, мягко говоря, многовато. Но за размышлениями об очевидных, но медийно более привлекательных админресурсе и неравном доступе субъектов выборов к СМИ, как-то теряется вопрос: кто и как будет проводить выборы на местах.

Комитет избирателей Украины, отслеживая ход кампании 2002 года, за несколько дней до выборов констатирует "беспрецедентную неготовность участковых избирательных комиссий к проведению выборов". Иными словами, возможно, технологией подсчета голосов Украина и хвастается на весь мир, а вот собственно организовывать голосование не умеет.

Так, часть УИК еще не сформирована, часть в глаза не видела своих председателей, некоторые до сих пор не имеют помещений или необходимого оборудования. Часть УИК состоит из 8 человек - минимального количества членов, предусмотренного законом. То есть, если во время выборов кто-то из ее членов отказывается работать, то выборы на том или другом участке окажутся просто сорваны.

Кроме того, по наблюдениям КВУ, большинство теперешних членов УИК впервые участвуют в выборах в качестве "организаторов", и это может привести к тому, что заинтересованные и опытные люди будут пытаться использовать эту неосведомленность в свою пользу.

А ведь еще есть маленькая "пропускная способность" участков, небрежно составленные списки из "мертвых душ" и куча других проблем, о которых читайте в последнем предвыборном отчете КИУ.

Звіт за підсумками моніторингу КВУ перебігу виборчої кампанії по виборах народних депутатів України в період з 11 по 25 березня


КВУ продовжує роботу над спостереженням за ходом виборчої кампанії по виборах народних депутатів України. Починаючи з березня над проектом працює 225 груп довготермінових спостерігачів КВУ, які спостерігають за перебігом виборчого процесу в усіх виборчих округах. Основою діяльності довготермінових спостерігачів КВУ була робота, пов'язана із спостереженням за дотриманням законності під час виборчої кампанії. З цією метою довготермінові спостерігачі КВУ за звітний період відвідали 931 населений пункт, 640 місцевих осередків політичних партій, 514 різноманітних заходів (мітинги, зустрічі, партійні конференції, тощо). Також були відвідані майже всі окружні виборчі комісії.

В другій половині березня хід виборчого процесу не зазнав суттєвих змін, порівняно з попередніми звітними періодами. Серед позитивних моментів варто відзначити роботу Міжвідомчої комісії по прийому міжнародних спостерігачів та тісну співпрацю цієї комісії з громадськими організаціями в тому числі - з КВУ. КВУ відзначає також, що продуктивній діяльності як місцевих, так і закордонних спостерігачів та журналістів сприятиме доручення Президента України від 26 березня 2002 року Кабінету Міністрів та обласним державним адміністраціям надавати максимальну підтримку офіційним спостерігачам та представникам ЗМІ, які працюватимуть на виборах.

В той же час, спостерігачі КВУ продовжували фіксувати значну кількість випадків порушення законодавства України під час проведення агітації та в ході підготовки до виборів. Кількість порушень та їх структура порівняно із попередніми періодами залишається не змінною. Почастішали випадки оскарження порушень та покарань винуватців порушень у вигляді попереджень та зняття з реєстрації окремих кандидатів. Основними порушеннями законодавства, зафіксованими за звітний період, були:

- Зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, на користь окремих суб'єктів виборчого процесу. Порушення такого типу залишаються досить масовими;

- Адміністративний тиск на партії/блоки, кандидатів в депутати, ЗМІ. Кількість таких порушень залишається сталою. КВУ кваліфікує порушення такого типу як одні з найбільш серйозних, оскільки вони не лише порушують рівність умов суб'єктів виборчого процесу, а й ставлять під загрозу вільне волевиявлення громадян під час виборів;

- Використання кримінальних методів боротьби з політичними опонентами, а також перешкоджання веденню виборчої агітації шляхом погроз чи насилля, знищення матеріалів виборчої агітації.


- Порушення вимог до проведення виборчої агітації (агітація шляхом надання безкоштовних товарів та послуг, розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних, розміщення агітаційних матеріалів в невстановлених місцях і под.).


Перебіг виборчого процесу

Передвиборча агітація

За звітний період кількість агітаційних матеріалів зросла в декілька разів, відповідно також зросла кількість матеріалів, виготовлених з порушенням виборчого законодавства. Не всі агітаційні матеріали кандидати надають до комісій, як того вимагає закон.

В останні тижні кампанії значно збільшилась кількість фактів, що стосувалися поширення неправдивої інформації або поширення агітації від імені конкурентів. Це пояснюється тим, що кампанія увійшла в заключну стадію і багато кандидатів використовують будь-які методи боротьби з конкурентами. Окрім того в кандидатів, проти яких поширювали неправдиву інформацію лишається все менше часу для спростування.

Збільшилися випадки переслідувань або фізичної розправи з агітаторами, розклейниками листівок. На жаль, правоохоронні органи часто демонструють вибірковий підхід при реагуванні на факти розповсюдження агітаційних матеріалів у невстановлених місцях. Традиційно численними лишаються факти ненадання окремим кандидатам приміщень для зустрічей з виборцями або доступу до засобів масової інформації. Часто для цього знаходять формальні приводи, як то "мінування", "аварійність приміщень" тощо.

Позитивним КВУ вважає ті нечисленні випадки, коли ведення агітації з порушеннями ставало предметом скарг на учасників виборчого процесу і за розглядом цих скарг окремі кандидати отримували попередження або позбавлялися реєстрації. Наприклад було скасовано реєстрацію кандидата по в.о. №179 В.І. Гладких за порушення під час ведення агітаційної кампанії.

Робота виборчих комісій
Робота Центральної виборчої комісії

Робота ЦВК по організації виборчого процесу та оперативному реагуванню на скарги про порушення була досить ефективною. Позитивним моментом є реєстрація ЦВК всіх без винятку міжнародних спостерігачів, як з СНД, так і з інших держав.

Однак, багато запитань викликало зняття ЦВК з реєстрації кандидатів за неправдиві відомості внесені до декларацій про майно та прибутки. Невідомо за яким критерієм комісія визначала наскільки "суттєвими" чи "несуттєвими" є ці розбіжності.

Також занепокоєння у спостерігачів КВУ викликає приєднання близько 40 дільниць, які знаходяться за кордоном, до виборчого округу №222. Залишається невідомим чим мотивувалася комісія, визначаючи саме цей округ.

Робота окружних виборчих комісій

Окружні виборчі комісії (ОВК) в переважній більшості забезпечують організацію виборчого процесу на належному рівні. В цілому, порівняно з попередніми періодами, ОВК стали чіткіше дотримуватись процедури ведення засідань. Більшість ОВК намагаються діяти неупереджено, хоча в роботі деяких комісій відчувається прихильність до тих чи інших суб'єктів виборчого процесу, в першу чергу це стосується кандидатів у депутати по одномандатних виборчих округах. Виняток складають ОВК №№ 27, 95, 134, 137, 199 ,в роботі яких є суттєві недоліки.

Комплектація і робота дільничних виборчих комісій

Набагато більше проблем пов'язано із роботою дільничних виборчих комісій (ДВК). Майже в усіх областях України (за винятком 5-ти) мають місце серйозні і, як правило, безпрецедентні в порівнянні з попередніми виборчими кампаніями проблеми із комплектацією складу ДВК. Наприклад, станом на момент написання звіту в Косівському районі Ів-Франківської області (в.о. №90) укомплектовані менше половини ДВК; в Черкаській області приблизно 8-10 комісій кожного округу не дораховуються одного члена комісії. Навіть в м.Києві (в.о. №218) біля 30% комісій потребують доукомплектації, є комісії в яких ще не призначений голова ДВК і які, відповідно, ще не починали роботу.

Особливе занепокоєння в зв'язку з цим викликає збереження тенденції щодо численних відмов від роботи в складі ДВК. Основними причинами таких відмов є те, що суб'єкти виборчого процесу не дотримуються своїх фінансових зобов'язань перед членами ДВК, а також боязнь кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства; крім того, частина членів ДВК просто не ставилась до відому про їх включення до складу комісій.

В той же час, частина відмов від участі в роботі ДВК є, на думку спостерігачів КВУ, результатом тиску на членів виборчих комісій від окремих суб'єктів виборчого процесу. Наприклад у в.о. №23 (Донецька обл.) в комісіях залишилось лише 23 представника блоку "Наша Україна" із 98; в Кіровоградській області масового характеру набули факти виходу із складу ДВК представників "Нашої України", блоку БЮТ та СПУ. В Одесі окружна виборча комісія в.о.№ 137 своїм рішенням виключила із складу членів ДВК 83 представники "Нашої України". Подкуди окружні комісії знаходять факти недбалого заповнення подань від політичних партій. Так, до ОВК №20 у Волинській області надійшла скарга про те, що подання на вісім членів ДВК від блоку "Наша Україна" були підроблені і що ці особи не давали згоди на включення до виборчих комісій.

Крім вказаних проблем, в частині округів спостерігається тенденція до витіснення із складу ДВК представників окремих суб'єктів виборчого процесу шляхом неінформування їх про проведення засідань комісії, часто – з подальшим виключенням із складу комісії на цій підставі. Приміром, у в.о. №43 (м. Донецьк) голова (!) ДВК №35 В.Бондаренко ("Єдність") протягом довгого періоду не інформувався про час засідань комісії. Член комісії від блоку "Наша Україна" М.Мулярчук ДВК № 55 виборчого округу №59 засвідчив, що його цілеспрямовано не запрошують на засідання ДВК.

Готовність виборчих дільниць до дня виборів в більшості областей є низькою. Багато виборчих комісій взагалі ще не відкрито. Спостерігачі КВУ реєструють значні проблеми, пов'язані із забезпеченням комісій методичними матеріалами, інвентарем (кабінки, сейфи, меблі), засобами зв'язку. Є приміщення ДВК, що на сьогодні взагалі непридатні для роботи через ремонт або зайнятість іншими функціями (бари, дискотеки та ін.), а окремі ДВК (напр. № 70 у в.о. №183) не мають приміщення взагалі.

Списки виборців

Майже в усіх областях України спостерігачі КВУ реєструють численні порушення, допущені при формуванні списків виборців, які пов'язані із наявністю в них т.зв. "мертвих душ" – тобто неіснуючих, померлих, неповнолітніх та інших осіб, які не повинні бути включені в списки виборців. В багатьох випадках такі неточності є наслідком недбалого підходу виконкомів місцевих рад до формування списків виборців, внаслідок чого деякі виборчі комісії отримали списки виборців дворічної давності.

Зафіксовані навіть випадки, коли деякі ДВК взагалі не отримали списків виборців – така ситуація, приміром склалась в м. Стебник (Львівська обл.), де станом на 20.03 лише третина дільниць отримала списки виборців; на щастя такі випадки є поодинокими.

Потрібно відзначити те, що окремі ДВК проявили ініціативу і провели значну роботу, уточнюючи списки виборців, проте такі факти не були настільки чисельними, щоб кардинально змінити ситуацію.

Особливе занепокоєння викликають випадки, коли неточності в списках виборців, на думку спостерігачів КВУ, ніяк не можна пояснити недбалістю або помилками, допущеними при формуванні списків. Приміром, в Кіровограді в списках виборців було виявлено 74 неіснуючих будинки, 61 нежитловий будинок, 48 двічі врахованих будинків. В місті Нікополь (Дніпропетровська обл., в.о. № 40) у списках виборців були виявлені жителі неіснуючих будинків по вул. Шевченко № 53-173 (89 чол.), по вул. Херсонській (93 чол.), а також велику кількість подвійного внесення в списки мешканців окремих будинків. В Полтаві (145 в.о.) виявлено випадок включення декількох десятків приватних будинків до списків відразу двох дільниць.

Такі кричущі порушення не є чисельними, чого не можна сказати про незаконне включення до списків виборців окремих осіб – інколи в списках виборців поряд з особами, що померли порівняно недавно фігурують люди, які померли 20 і навіть 30 років тому, а також діти. Найбільше вражає невідповідність списків дійсності в гуртожитках і "малосімейках".

За оцінками КВУ кількість "мертвих душ" в списках виборців складає в середньому біля 3-4% від загальної кількості виборців по Україні і суттєво коливається в залежності від регіону та конкретної дільниці. Наведені вище приклади вказують на небезпеку використання "мертвих душ", що фігурують у списках, з метою фальсифікацій в день виборів. КВУ у своїй роботі настоював, щоб члени дільничих комісій від політичних партій та кандидатів активніше займалися уточненням списків виборців.

Порушення законодавства

Крім вищевказаних порушень, пов'язаних із формуванням списків виборців, а також недоліками в роботі ДВК, спостерігачі КВУ фіксували також і ті порушення, які характерні для всього періоду виборчої кампанії.

1. Зловживання посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, керівниками установ своїм службовим становищем на підтримку окремих суб'єктів виборчого процесу. (порушення ч.2 ст.10, п.2 ч.1 ст. 56, ч.16 ст.56 Закону України "Про вибори народних депутатів України"). До цієї категорії відносились наступні порушення:

- використання державних коштів, службового транспорту, приміщень, засобів зв'язку, тощо на користь певної партії/блоку чи кандидата;

- примусове залучення підлеглих працівників установ та організацій, а також студентів і школярів для агітації, часто – в службовий/навчальний час, розпорядження підлеглим щодо інших дій на підтримку певної партії/блоку або кандидата;

- робота посадових осіб органів державної влади (які не пішли у відпустку на час виборів) в штабах виборчого блоку або кандидатів;

- відверта агітація з боку посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування;

Такі порушення залишаються одними з найбільш масових, хоча їх кількість дещо зменшилась порівняно з попереднім звітним періодом. Специфікою підготовчого до дня виборів часу, є те, що все більша частка таких порушень припадає на керівників середньої та нижньої ланки – тих, хто безпосередньо працює з виборцями. Крім того, все більше порушень такого типу фіксується з боку членів виборчих комісій. Існують факти, коли за подібні порушення кандидатів знімали з реєстрації. Наприклад, в Закарпатській області за використання службового становища, автомобіля, засобів зв'язку, службових приміщень та залучення працівників апарату РДА до участі у передвиборчій кампанії (про ці факти КВУ писав у попередніх звітах) знято з реєстрації кандидата в народні депутати, голову Іршавської РДА С.С. Бобика.

Приклади порушень:

Дніпропетровська обл.
На підприємстві Криворіжстальконструкція (в.о. № 32) робітників знімають з роботи та залучають до розповсюдження агітаційної продукції керівника цього підприємства М. Джура (самовисування). За це їм враховується повний робочий день та дають по пляшці горілки.

Агітаційні плакати блоку «За єдину Україну» знаходилися у приміщенні Солонянської районної ради (в.о.№40).

Донецька обл.
В.О.№43, в палаці культури ім. Куйбишева неодноразово організовувались зустрічі з кандидатами в депутати від блоку "За єдину Україну", мера м.Донецька В.В.Рибака, його заступника О.Лук’янченко, голови ради правління арендного підприємства шахти ім.Засядько Є.Звягільського та інших. Арендна плата за приміщення не вносилась. Працівників підприємств на зустріч звозили робочими автобусами.

м. Київ
ПЗУ оприлюднила інформацію про значну кількість листів від партії "Єдність" (з відповідними партійними атрибутами — бланк, банківські реквізити, печатка та підпис першого заступника голови партії С. Сташевського) до київських підприємців, у яких їм пропонується зробити грошовий внесок на рахунок партії. При цьому адресатам працівники управління міської адміністрації, що займається орендою офісних площ, періодично нагадують, що їхнє неповажне ставлення до пропозиції може мати у найближчому майбутньому наслідком підвищення орендної плати або відмова у оренді приміщень, податкові, пожежні перевірки тощо.

Рівненська обл.
На всіх виборчих дільницях Дубенського району (за винятком однієї) знаходяться агітаційні матеріали блоку "За єдину Україну". Агітаційні матеріали інших партій та блоків, в кращому випадку, можна побачити лише наклеєними з вулиці. Члени ДВК мотивували такі дії тим, що отримали наказ із райдержадміністрації, згідно з яким в приміщенні дільниці повинні знаходитися лише плакати "За єдину Україну " і в п’яти екземплярах. На дільниці, в селі Княгинино, голова комісії наказав вивішувати лише ці плакати, мотивуючи, що дане приміщення (клуб) належить владі і повинні бути лише плакати "За єдину Україну".

Тернопільська область.
В Адміністрацію Президента надійшла заява виборця С.А. Волинця, де той вказує на використання завідуючим відділом Чортківської РДА Яблонем службового становища для агітації за блок "Наша Україна".

Харківська обл.
14.03 у БК "Залізничників" за кошти бюджету області проводився Форум "Молодь – за єдину Україну". Молодіжний захід фактично перетворився в презентацію виборчого блоку "За Єдину Україну"; розповсюджували агітаційні матеріали цього виборчого блоку, причому без вихідних даних. Протягом всього засідання з вуст виступаючих як представників молоді, так і державних службовців, зокрема губернатора області Кушнарьова, лунали заклики на підтримку в день виборів блоку "За Єдину Україну".

Хмельницька обл.
Голова Хмельницької облдержадміністрації, зібравши в мерії м. Камянця-Подільського керівників підприємств і організацій заявив, що вони і їх підлеглі повинні проголосувати за кандидата до ВР від блоку "За Єдину Україну" В. Дубицького.

Черкаська обл.
Член ОВК №199 Сидоркін Олег Олексійович від ПЗУ на місцевому Уманському телебаченні агітував голосувати за свою партію.

Чернівецька обл.
Молодіжні форуми на підтримку блоку " За єдину Україну" були проведені у Вижницькому та Новоселицькому районах – з доповідями виступили голови райдержадміністрацій. Прийнято звернення на підтримку блоку. Молодь зібрано за рахунок використання адміністративних важелів
До окружної комісії в.о.№ 201 була подана скарга від голови районної організації партії "Трудова Україна" на кандидата від СПУ Мельничука М.В, який проводить передвиборчу агітацію, використовуючи при цьому посаду голови районної ради.

Чернігівська обл.
19 березня для проведення обласного молодіжного форуму «Молодь за єдину Україну», що був організований блоком «За єдину Україну», з занять зняли студентів і викладачів міста і області.

2. Адміністративний тиск на суб'єктів виборчого процесу.
(порушення ст. 5, ч. 2 ст.10, ч.20 ст. 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також інших законодавчих актів України)

До цієї категорії порушень відносились наступні випадки:

- перешкоджання виборчій агітації, пов'язані з використанням адміністративних важелів впливу;
- перешкоджання роботі ЗМІ, пов'язані з використанням адміністративних важелів;
- застосування адміністративного тиску на кандидатів в депутати, а також на членів виборчих комісій з метою їх відмовитись від участі у виборах;
- звільнення з роботи, пов'язані з політичними симпатіями працівника, або відмовою його виконувати незаконні доручення керівництва.

Кількість випадків адміністративного тиску на суб'єкти виборчого процесу залишається значною, що ставить під сумнів рівність суб'єктів виборчого процесу при проведенні виборчої агітації. Найбільш типовим прикладом таких порушень, пов'язаних з агітацією є використання працівниками міліції, комунальних служб вибіркового підходу до оцінки ступеню законності розповсюдження тих чи інших агітаційних матеріалів.

Приклади порушень:

Донецька обл.
У Донецьку 21 березня о 19.00 було затримано шістьох активістів блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", які поширювали агітаційні матеріали блоку.

Закарпатська обл.
Член ОВК № 75 Іван Гуртовий самовільно відібрав без згоди на те дільничної чи окружної комісій від секретаря ДВК №55 (представник БЮТ) посвідчення секретаря і вручив натомість посвідчення члена комісії, хоча потерпілий на двох засіданнях ДВК вже вів протокол.

Київська обл.
У 95 в.о. сільський голова погрозами змушував голову ДВК № 73 від Блоку "БЮТи" написати заяву про звільнення з посади. Після невдалої спроби змусити голову комісії піти "за власним бажанням" він сам скликав засідання ДВК і змусив обрати нового голову.

Кіровоградська обл.
Завідуюча Новоукраїнського районого відділу освіти Тарасенко Т. примусила вчителів-членів партії "Батьківщина" написати заяви про відмову від роботи у дільничних комісіях.

Львівська обл.
Керівник Народного Дому с. Великосілки (в.о. №120) був звільнений з роботи після проведення кандидатом в нардепи О. Тягнибоком ("Наша Україна") зустрічі з виборцями в приміщенні Народного Дому.

Миколаївська обл.
19.03. О. Морозу не надали дозвіл провести в залі БК заводу "Океан" заплановану зустріч з виборцями.

Харківська обл.0
173 в.о.. Під час зустрічі з виборцями кандидата у депутати ВР Алексєєва В.Г. (самовисування) по вул. Мира, 94 несподівано зникло світло. Відновилось електропостачання лише після того, як виступаючі залишили приміщення.

Чернівецька обл.
15 березня під час перебування на Буковині з агітаційним візитом представника СДПУ(О), міністра освіти В.Кременя виявилося, що в орендованому для зустрічі В.Кременя з виборцями в м. Заставна приміщенні безпосередньо перед приїздом міністра зникло світло, а в інших або триває ремонт, або якраз напередодні їх заборонили використовувати пожежники. Не менш дивним виявився і той факт, що саме на час проведення зустрічі всі керівники освітніх установ району відбули на нараду, яку проводила райдержадміністрація в одному з сіл. В Кіцманську райдержадміністрацію, де також проводили нараду з освітянами, за словами секретаря обкому СДПУ(О) М.Папієва, міністра освіти також не допустили.

Черкаська обл.
Згідно судового рішення було закрито типографію "Республіка" – єдину в області друкарню, що друкує газети. Привід – "розповсюдження конфіденційної інформації про посадову особу без її згоди" в газеті "Свобода", що друкувалась в типографії. Головний редактор газети Олег Ляшко балотується кандидатом в депутати по виборчому округу №217 міста Києва. Викликає занепокоєння той факт, що це рішення було прийнято на наступний день після нападу людей в міліцейській формі на вантажівку, що везла тираж газети в Київ, під час якого тираж
газети було знищено.

Чернівецька обл.
12 березня голова Глибоцької райдержадміністрації Микола Крилюк на нараді з керівниками організацій та підприємств району обурився тим, що присутні допустили розміщення плакату Блоку Юлії Тимошенко в центрі Глибокої на фасаді перукарні. Після цієї заяви, лозунг з перукарні зникав двічі, крім того, до перукарні телефонували з погрозами.

Чернігівська обл.
17.03 на Красній площі Чернігова відбулась зустріч О.Мороза з жителями міста. Під час зустрічі на площі були організовані показові виступи та змагання ТСОУ на автомобілях, мотоциклах, картингах.

3. Використання кримінальних методів боротьби з політичними опонентами а також перешкоджання веденню виборчої агітації шляхом погроз чи насилля, знищення матеріалів виборчої агітації..

Кількість таких випадків залишається значною.

Приклади.

Закарпатська обл.
18 березня на подвір’я будинку керівника Берегівського штабу "За Єдину Україну" Івану Пауку підкинуто гранату та димову шашку.

Житомирська обл.
14.03 було побито довірену особу кандидата в народні депутати І.Івасенка (самовисування) Темника Василя Даниловича.

Херсонська обл.
Агітаторів кандидата В.Омельчука (НДП) було побито невідомими особами.

Черкаська обл.
В ніч на 24 березня біля села Піщане Золотоніського району Черкаської області було здійснено напад на автомобіль черкаського видавництва "Республіка", що віз до Києва 107 тис. примірників газети "Свобода"; головний редактор газети "Свобода" Олег Ляшко балотується кандидатом в депутати по виборчому округу №217 міста Києва. Під час нападу наклад газети був знищений. Нападники були в формі працівників міліції і перебували в двох міліцейських авто з проблисковими маячками. Вони витягли водія з вантажівки, вивезли його в поле, жорстоко побили і залишили стікати кров’ю.

Чернігівська обл.
18 березня у БК Будівельників мала відбутись зустріч виборців з Валерієм Івасюком (БЮТ). За півтори години до початку невідомі повідомили, що будівлю заміновано. Розмінування велось 2,5 години, зустріч відбулась на вулиці.
Вагітну дружину кандидата на посаду міського голови Ніжина Олександра Дмитренка побито серед білого дня двома невідомими по дорозі на роботу. Жінка знаходиться в лікарні.

4. Недотримання вимог законодавства при проведенні передвиборчої агітації.
(порушення ст. 50-56 Закону України "Про вибори народних депутатів України")

Значно зросла кількість порушень, пов'язаних із недотриманням вимог до проведення виборчої агітації:
- агітація шляхом надання безкоштовних товарів та послуг
- розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних
- розміщення агітаційних матеріалів в невстановлених місцях
- нереєстрація агітаційних матеріалів у виборчих комісіях

Близько половини порушень такого типу зафіксовано з боку кандидатів в депутати по одномандатним округам.

Факти порушень вимог до проведення виборчої агітації зафіксовані з боку практично всіх партій та блоків, які взагалі ведуть агітацію; найбільше – з боку партій/блоків "Наша Україна", "За єдину Україну", БЮТ, "Єдність", СДПУ(о), "Яблуко", "Жінки за майбутнє". Претензій немає лише до тих партій/блоків, які просто не проводять ніякої агітації; серед тих, що зареєстровані ЦВК, таких – майже половина.


Висновки

1. В багатьох регіонах України склалась критична ситуація із комплектацією дільничних виборчих комісій, що викликає особливе занепокоєння в зв'язку із збереженням тенденції щодо численних відмов від роботи в складі ДВК. Неповна або гранично мінімальна комплектація дільничних виборчих комісій може стати причиною зриву виборів по окремих виборчих дільницях і, навіть, округах. Можливе авральне доукомплектування ДВК в день виборів може стати причиною включенням до складу комісій великої кількості некомпетентних, а також залежних від окремих суб'єктів виборчого процесу осіб;

2. За лічені дні до виборів близько третини виборчих дільниць в Україні не готові до повноцінного їх проведення. Недостатній рівень забезпечення дільниць необхідним обладнанням, в першу чергу – кабінками для голосування, непридатність окремих приміщень ДВК для проведення виборів може призвести до хаосу в день голосування, що дасть зайві підстави до зловживань та знизить можливість контролю;

3. Дуже гостро стоїть проблема списків виборців. Наявність у списках виборців великої кількості так званих "мертвих душ" (3-4% в середньому по Україні) відкриває можливість для численних фальсифікацій в день виборів на етапі видачі виборчих бюлетенів;


4. Комітет виборців України стикається з масовими відмовами у реєстрації спостерігачів від КВУ на місцевих виборах. КВУ не виключає, що в день виборів велика частина представників організації не буде допущена на дільниці. Якщо це станеться, то КВУ буде змушений поставити під сумнів прозорість виборів народних депутатів України;

5. З наближенням дня виборів помітно зросла кількість випадків, що стосувалися поширення наклепницької та неправдивої інформації або поширення агітації від імені конкурентів. Кампанія увійшла в заключну стадію і багато кандидатів використовують будь-які методи боротьби з конкурентами, у яких лишається все менше часу для спростування тієї чи іншої інформації;


6. Порушення, допущені в ході агітаційної кампанії, при організації роботи виборчих комісій, а також прогнозовані порушення, пов'язані з організацією голосування на виборчих дільницях можуть бути використанні як підстави для оскарження результатів виборів в багатьох виборчих округах. Вже зараз штабами деяких кандидатів готуються сценарії оскарження результатів виборів в окремих округах.powered by lun.ua