Нова Конституція: еволюція чи інновація?

Середа, 11 липня 2007, 13:07

На сьогоднішній день існують мінімум вісім (!) проектів змін та нових редакцій Конституції України, в яких можна знайти таке різноманіття бачення української держави, що виникає жах.

Наприклад, в одному проекті виписана Україна, як федеративна республіка, з максимальною незалежністю регіонів від центральної влади, з скасуванням посади президента, в інших проектах Україна виписана, як президентсько-парламентська республіка з дуже сильним президентом, навіть з монархічними повноваженнями.

Про нюанси цих проектів вже годі і говорити. Це різноманіття наштовхнуло на думку: на чому повинна базуватись Конституція України? Як визначити, вона хороша чи погана для України?

На початку потрібно відповісти на питання: чи потрібно взагалі змінювати Основний закон?

Багато експертів визначають сьогоднішню кризу, як конституційну. Всі політичні суб'єкти зробили критичну кількість порушень Основного закону України.

Чи можна просто зобов'язати виконувати ту Конституцію, яка є?

Експерти-юристи визначають початок появи неузгоджень і білих плям зв'язаних з повноваженнями різних гілок влади з прийняття змін до Конституції в 2004 році, з відсутністю пакету законів, що адаптують всі гілки і всю вертикаль влади при переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми управління державою.

Тобто, зміни все-таки вносити потрібно.

Є два шляхи змін до Конституції України. Перший – еволюційний, другий – інноваційний.

Еволюційний шлях має на меті косметичні зміни по мірі надходження проблем. Тобто, якщо є кричущі неузгодженості – кожного разу вноситься перша, друга, двадцята поправка тощо. Багато країн світу йдуть цим шляхом.

Інноваційний шлях передбачає написання нової редакції Конституції України на підставі національних інтересів України.

У такому разі перш за все необхідне створення експертної групи, яка за політичною згодою всіх сторін, суб'єктів протистояння, збереться і сформує документ – Концепцію національних інтересів України.

І виходячи з інтересів людини, сім'ї, країни, потенціалів нації обирається форма держави, система управління, повноважень, досягнення добробуту населення. Такий шлях обирають країни, які вносять принципові зміни в систему держави.

Матриця національних інтересів

У попередній статті "Стратегічний пакет для України" був зроблений аналіз національних інтересів України та пріоритетів, які мають відображення в офіційних документах.

Повний текст Концепції національних інтересів (як закону України) повинен бути детально викладений науковою мовою з урахуванням всіх можливих факторів і потенціалів.

А пріоритети національних інтересів – повинні знати всі, їх необхідно просто викласти і вони повинні бути у офіційних документах, програмах, стратегіях, навіть передвиборчих гаслах.

Національні інтереси також повинні базуватись на потенціалах нації (інтелектуальному, самоорганізації, життєздатності, реалізації тощо), та психологічно-емоційних почуттях – національної гордості, добробуту, безпеки та перспективи. Таку систему можна назвати матрицею національних інтересів.

Як приклад, простим варіантом пріоритетів національних інтересів на сьогоднішній день може бути - самодостатність країни, справедливість правосуддя та добробут народу. На трьох рівнях – для людини і сім'ї, для організацій та країни.

Самодостатність країни повинна відображатися у вигляді ефективної економічної, енергетичної, політичної та інформаційної безпеки.

Суверенності країни, чітких кордонів з сусідніми країнами без територіальних претензій, гармонійних стосунків з сусідами, можливість вирішувати свої енергетичні, економічні, політичні, культурні і наукові питання самостійно без зовнішнього втручання.

Власна система безпеки, від зовнішніх і внутрішніх конфліктів. Забезпечення гідного місця України у глобальному поділі праці, безпечне та збалансоване входження української економіки до світової економічної системи.

Самодостатність рівня розвитку сільського господарства, промисловості, освіти, медицини тощо. Захист вітчизняної культурної і духовної спадщини в умовах глобалізації та сучасних комунікацій.

Справедливість правосуддя

Чітка організація судової гілки влади, зменшення, та поступове знищення корупції. Прозорість і аргументованість прийняття судових рішень. Забезпечення доступного та справедливого судочинства, прозорості в діяльності судів. Практична реалізація права громадян на доступ до судових рішень.

Посилення гарантій незалежності суддів, якісне підвищення фахового рівня суддівського корпусу та поліпшення умов його професійної діяльності. Розробка дієвих механізмів та чітких критеріїв притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Добробут народу

Підвищення національних стандартів якості життя громадян та гармонізація їх з європейськими, створення умов для зміцнення здоров'я нації та зменшення рівня смертності населення, забезпечення доступності якісних медичних послуг для усіх верств населення, реформування системи охорони здоров'я населення, подолання бідності, підвищення якості життя пенсіонерів.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг, створення безпечного середовища життєдіяльності населення України. Забезпечення можливості отримати житло громадянами.

Розвиток освіти і науки, покращення морального здоров'я нації, в тому числі шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження сімейних цінностей та запобігання поширенню в засобах масової інформації проявів насильства, расової, етнічної та релігійної нетерпимості тощо.

Національні інтереси, на мою думку, необхідно розрізнити для різних цільових груп: для людини, сім'ї, організації і країни в цілому.

Для людини і сім'ї найважливішим є права і свободи, якісний рівень життя, можливість харчуватись і одягатись відповідно своїх смаків, отримати якісну освіту, якісну медичну допомогу, можливість народжувати і виховувати дітей, якісне дозвілля тощо.

Безпечна екологія, добре працююча комунальна інфраструктура. Високі соціальні стандарти.

Для організацій, тобто юридичних суб'єктів, найважливішим є – можливість працювати, створювати різні бізнеси, справедливе правосуддя, помірні податки, сприятливі умови для розвитку та інвестицій, мінімум чесна конкуренція між вітчизняними та іноземними товарами та послугами, з можливою державною підтримкою вітчизняних товаровиробників.

Для країни, зовсім інші національні інтереси, яки позиціонують країну в світі, в сучасних умовах. Тут на першому місті мають бути питання безпеки та ефективного позиціювання.

Нарощування економічного, ресурсного, енергетичного та наукового потенціалу. Структурної перебудови і підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Участь у міжнародних організаціях та досягнення лідируючих позицій в них.

Досягнення національної єдності та консолідації суспільства. Розвиток гармонійних, взаємовигідних, добросусідських відносин з країнами регіону, утвердження на цій основі регіонального лідерства України.

Інтереси і реальність

Як формально національні інтереси України (та їх пріоритети) в офіційних документах сформульовані – так вони і виконуються. Теж саме стосується Конституції України та багатьох інших офіційних документів.

Немає пріоритету національних інтересів у держави – добробут населення України! Більше третини населення живе за межею бідності, катастрофічно висока смертність, середня тривалість життя на 10 років нижче ніж в будь-якій країні Європи.

Епідемія туберкульозу, стрімкий розвиток ВІЛ-інфекції тощо. 65% населення вважають, що не можуть харчуватись та одягатись відповідно своїх смаків. Більш ніж половина населення вважає, що не має необхідної медичної та юридичної допомоги.

З добробутом населення України – жах! А в фокусі суспільної уваги теми НАТО, російської мови, повноважень Президента, Верховної Ради тощо.

Треба визначити, що для цієї держави, людей, які тут живуть головне, а що другорядне.

Для цього, по-перше, потрібна політична воля керівництва України.

По-друге, необхідні аналітичні структури, які здатні розробити стратегічний пакет документів для України.

Який би складався з Національної доктрини, Концепції національних інтересів, національної безпеки та розробленої на базі цих документів – Конституції України та інших законів, які визначають життя держави.

Це можуть зробити як державні структури, так і недержавні інститути та фонди.

Це не надто багато коштує, особливо якщо порахувати всі позитивні моменти і вигоди для майбутнього України. І в країні існує з десяток людей, які можуть створити такі фонди і профінансувати цю роботу, та два-три десятки людей, які здатні розробити такі документи.

А поки подібні дослідження, конференції, круглі столи з стратегій для України ініціюють, організовують та фінансують американські, німецькі та російські структури, які, до речі, виконують власні національні інтереси...

Денис Богуш, голова оргкомітету Форуму політичних стратегій, президент Bohush Communication

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне на Українській правді