Клінічна картина "свинячого психозу". Або: Чому людина істота стадна

П'ятниця, 6 листопада 2009, 09:22

В демократичних спільнотах процес, що спрямований на формування індивідуальної свідомості людини, призводить до утворення масової свідомості. Це протиріччя між метою та наслідком не є алогічним.

Адже індивідуалізоване суспільство хоч і культивує особистий розвиток кожної людини, її неповторність, унікальність, свободу вибору, проте, забуває про важливий факт, сучасна людина – істота соціальна.

Фрейд, досліджуючи психологію людини в одній зі своїх праць, стверджує: "В психологічному житті людини завжди присутній "інший". Він, як правило, є взірцем, об’єктом, помічником чи супротивником, саме тому психологія особистості з самого початку є одночасно також і психологією соціальною в цьому широкому, але цілком обґрунтованому значенні".

Самоствердження людини в соціумі відбувається за допомогою її соціальної включеності і залежить від того, наскільки соціальний конструкт реальності індивіда співпадає з соціальним конструктом реальності інших.

Геніальні художники, музиканти, письменники є видатними не тільки тому що володіють унікальними талантами, але й тому що їхні твори шедеврами визнали інші. Тобто, людина і соціум знаходяться в стані постійної взаємозалежності.

В сучасності найбільший вплив на форму та зміст взаємодії індивіда та соціуму має глобалізація. Такий фактор як фактично не обмежений доступ до інформаційної мережі Інтернет є наслідками глобалізаційного процесу. І саме він є однією з причин формування масової свідомості суспільства.

Така свідомість легко піддається маніпуляції, адже її критичний рівень є достатньо низьким. В ролі маніпулятора виступають суб’єкти, які мають в своєму розпорядженні певні владні ресурси.

Оскільки однією з головних цілей влади, в тому числі і політичної, завжди було задоволення владних інтересів, то відповідно маніпуляція масовою свідомістю вдало використовується як інструмент досягнення цих інтересів.

В даному випадку, необхідно згадати про мету самої влади. У рамках якого б політичного режиму не розглядалося розуміння влади, сутність її залишається незмінною. Основна ціль влади – задоволення власних інтересів.

А от зробити так, щоб владні інтереси співпадали з інтересами суспільства, чи хоча б створити ілюзію того, що вони тотожні –  це основні завдання влади при будь-якому політичному режимові.

Для цього влада і використовує інструменти маніпуляції свідомістю.

"Політична маніпуляція – це система засобів ідеологічного і духовно-психологічного впливу на масову свідомість з метою нав’язати певні ідеї, цінності, вплинути на громадську думку і політичну поведінку для спрямовування її у заданому напрямі", – пише експерт Центру політичної кон’юнктури Росії Автандил Цуладзе у своїй праці "Политические манипуляции или покорение толпы".

Політичні маніпуляції свідомістю існують двох видів: міжособові та масові. Для здійснення міжособових маніпуляцій важливо знати типові риси характеру особистості, оскільки, саме з їх урахуванням чиниться вплив на людину.

Для такого виду маніпулятивного впливу необхідний фактичний зв'язок маніпулятора з об’єктом маніпуляції. Тому для маніпуляції на суспільному рівні влада часто використовує інший вид впливу – маніпуляцію масовою свідомістю.

Масова свідомість суперечить раціональній свідомості індивіда, вона має такі особливості, що дозволяють майже без перешкод управляти нею за допомогою маніпулятивних методів.

Політична свідомість мас не може формуватися за допомогою практичної діяльності людей і завжди буде існувати у вигляді колективних уявлень, в походженні яких провідну роль відіграє не особистий досвід, а зовнішній вплив.

Так, на сьогодні неконтрольований потік інформації формує свідомість людини і викликає цілком необґрунтовану паніку.

В Україні право людини на інформацію забезпечується на рівні законів. Але враховуючи існування всесвітньої мережі Інтернет, таке право обертається проти критичного мислення індивідів.

Користувач Інтернету отримує величезний потік інформації, який його свідомість не встигає раціонально обробити. Особистість найкраще сприймає ту інформацію, яка не потребує складних розумових зусиль, саме цей факт вдало використовує маніпулятор.

Головна умова успішної маніпуляції полягає саме в тому, що переважна більшість громадян не хоче витрачати ні розумових зусиль, ні часу, щоб засумніватись в отриманому повідомленні. Причина цього полягає в тому, що пасивно отримувати потік інформації легше, ніж критично переробляти кожен її сигнал.

Часто люди переживають звуження свідомості: отримавши повідомлення, вони одразу ж з абсолютною впевненістю приймають одне-єдине його пояснення. В маніпуляції ефективно використовуються природні почуття людини. Їх можна викликати в підсвідомості індивіда завдяки інформації, яку він отримує.

Для маніпуляції свідомістю можна використати будь-яке почуття, якщо воно допомагає хоч на хвилину відключити критичну свідомість індивіда. Дуже часто маніпулятори використовують страх, ненависть, любов. Все це підсилюється ефектами правильного психологічного використання маніпулятором кольорової гами фонів та малюнків на сайтах в Інтернеті тощо.

Сучасна людина отримує необмежений потік інформації, який не можливо обробити критично. Саме така людина і є жертвою політичної маніпуляції свідомості. Така маніпуляція набуває масового характеру, бо має необмежені можливості масового поширення інформації, завдяки технологіям сучасності.

В результаті, поширення інформаційних технологій, все більша кількість людей буде залучена до інформаційного поля, яке використовується маніпуляторами для формування масової свідомості та маніпуляції нею.

Утвориться "психологічний натовп" – маса об’єднана не спільним простором, а за допомогою, наприклад, засобів масової інформації, яка є об’єктом масової маніпуляції свідомістю, що полягає у нав’язуванні своєї волі методом прихованого впливу.

"Жертва маніпуляції не усвідомлює самого факту здійсненого впливу на неї. Такий ефект досягається завдяки впливу на підсвідомість об’єкта маніпуляції", – зазначає вище згаданий Цуладзе. Все це призведе до тотального контролю свідомості людей, зниження їхньої критичної здатності.

Цей самий процес сьогодні відбувається і з епідемією грипу A/N1H1, інформаційний потік необмежний, критичний поріг українців низький, все це породжує паніку та ірраціональні дії.

В даних умовах необхідно заспокоїтись, обміркувати ситуацію, спокійно та виважено проаналізувати обставини, і не піддаватись масовому психозу, в межах розумного, вжити дії для захисту власного здоров’я та здоров’я своїх близьких.

Ілона Петрик, магістр політичних наук, для УП

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама:
Головне на Українській правді