Інтернет-ЗМІ як одна газета

Середа, 24 квітня 2002, 20:18
Активність українських інтернет-ЗМІ перед виборами, у час і після них, природно, росла. Однак поки загальне медійне поле інтернету можна порівняти з однією звичайною газетою

З кінця минулого року багато і часто говорилося про те, що інформаційна активність перед виборами буде значно збільшуватися. Деякі стверджували, що вибори - це той сплеск, на якому можна "піднімати" нові і старі медійні проекти з набагато більшою ефективністю.

Але всі ці розмови більше носили характер філософських бесід і не були виражені якоюсь математичною формулою, яка дозволила б дати більш точні цифрові оцінки майбутньому сплеску. Сплеск сам по собі, звичайно, цікавий, але ще більший інтерес викликало і питання, а що ж буде після виборів? І тут відповіді також частіше давалися, базуючись на різних емпіричних домислах методом "наукового тику".

Для того, щоб спроби оцінок тенденцій розвитку нових медіа, перший рівень яких вже сформувався в інтернет-просторі, носили менш фрагментарний характер і засновувалися не тільки на приватних домислах і поглядах, проектом brams.com з грудня 2001 року проводить дослідження медіа-активності в українському сегменті мережі інтернет. Результати дослідження були представлені 19 квітня на круглому столі "Нові інформаційні технології для політики і політиків. Після виборів", який відбувся у медіа-центрі "Четвертий сектор".

Дослідження базується на результатах моніторинга трафіка інтернет-проектів медійного формату за трьома основними рейтинговими і статистичними інтернет-системами (далі джерела), які найбільш поширені серед українських інтернет-проектів: Topping (http://www.topping.com.ua), Rambler (http://www.rambler.ru) і Bigmir (http://www.bigmir.net).

Між даними різних джерел є істотні відмінності як у методології, так і у технічному проведенні підрахунку трафіка інтернет-проектів. Жодна з цих існуючих і безкоштовних систем не надає РЕАЛЬНИХ даних.

Для проведення оптимального підрахунку трафіка використовуються різні програмні засоби, але їх головна перевага у тому, що вони знаходяться безпосередньо на одному сервері з проектом, трафік якого підраховується, що дозволяє уникати втрати даних, які існують при віддаленому підрахунку. Тому даний моніторинг, заснований на результатах віддалених джерел, не ставить завданням визначити абсолютні показники відвідуваності тих чи інших медіа-проектів.

Мета цього моніторинга - дати загальні оцінки, засновані на реальних цифрах, визначити тенденції, а також надати відносні і порівняльні показники (індекси), вірні для всіх медіа-проектів, незалежно від їх участі або неучасті в різних рейтингах і лічильниках.

За такого моніторингу важливо те, що не всі інтернет-проекти беруть участь у всіх рейтингових і статистичних системах. Це приводить до того, що дані, отримані з різних джерел, що здійснюють підрахунки за різними методиками, дуже складно співставити і визначити якісь загальні тенденції.

Враховуючи все це, була розроблена оптимальна методика, яка засновується на моніторингу даних з різних відкритих джерел і дозволяє визначити коефіцієнт погрішності при підрахунку різними системами. При цьому дані, отримані внаслідок цього моніторингу, дозволяють зробити оцінки загального медіа-трафіка українських медіа-проектів в інтернеті, а також визначити індекс медіа-активності.

Спеціальні терміни і позначення:

Хост - унікальна ip-адреса. Цей показник не є показником унікальних відвідувачів, оскільки у різних випадках унікальною ip-адресою можуть користуватися декілька унікальних відвідувачів. Також деякі провайдери надають послуги доступу в інтернет із застосуванням системи динамічних ip-адрес. Але, у будь-якому випадку, цей показник визначає мінімальну планку кількості унікальних читачів інтернет-проектів.

Хіт - відвідуваність. Цей показник найбільш використовуваний у даному дослідженні як аналог тиражу для стандартних друкарських медіа-проектів. Це показник кількості різних переглянутих сторінок відвідувачами інтернет-проектів, що досліджуються.

Загальний оцінний рівень медіа-трафіка

Грудень 2001 року - хостів 1,08 млн., хітів - 4,4 млн.
Січень 2002 року - хостів 1,22 млн., хітів - 5,2 млн.
Лютий 2002 року - хостів 1,38 млн., хітів - 6,3 млн.
Березень 2002 року - хостів 1,52 млн., хітів - 7,05 млн.

(примітка: у цьому випадку показник по хостам не є показником унікальних хостів у місяць. Це сумарна оцінка відвідуваність різних проектів за всі дні. За результатами даного моніторингу неможливо зробити навіть приблизну загальну оцінку за унікальними хостам у місяць. Для цього потрібна єдина статистична система, що охоплює всі інтернет-проекти, що досліджуються)

Темп зростання медіа-трафіка:

у січні - 12,78% по хостам, 18,15% по хітам
у лютому - 12,98% по хостам, 21% по хітам
у березні - 10,19% по хостам, 11,87% по хітам

Зростання медіа-трафіка у 1 кварталі 2002 року 40,41% по хостам, 59,95% по хітам.

Прогноз:

До грудня 2002 року медіа-трафік в українському інтернеті виросте за рік у 3,3-4,4 рази і складе приблизно 3,65 млн. хостів і 19,5 млн. хітів.
Переломним місяцем може стати квітень 2002 року. 1 квітня вже став рекордним днем відвідуваності для українських інтернет-медіа. За один цей день відвідуваність медійних проектів перевищила середній березневий показник в 2,8 рази по хостам і в 3,5 рази по хітам. У цей день медіа-трафік в українському інтернеті перевищив рівень у 142 тисячі хостів і 800 тисяч хітів. Такого трафіка, за оцінками багатьох експертів, не було навіть 11-12 вересня 2001 року, коли споживчий інтерес до медіа-ресурсів привів до того, що практично всі проекти не справлялися з трафіком і просто "лежали".

Коментар

Наведені вище цифри, звичайно ж, свідчать про певне зростання і розвиток українських інтернет-медіа. І на цей розвиток, безумовно, вже вплинув хід передвиборчих процесів. Ці цифри можуть бути дуже важливими і корисними, адже тільки у 2002 році вибори проходили при наявності вже сформованого блоку інтернет-медіа, активно працюючих у сфері суспільно-політичного контента.

Ці цифри не варто недооцінювати, але і переоцінювати їх також шкідливо. Хоч "нові медіа" і розвиваються значно швидше, ніж стандартні (паперові, телевізійні і радіо) ЗМІ, вони ще далекі до того рівня, коли зможуть котуватися за своїм рівнем обхвату населення, а значить і за рівнем впливовості.

Можна скільки завгодно говорити про більшу якісність користувачів інтернет
порівняно з іншими споживачами інформації. Можна вельми аргументовано доводити, що 1 інтернет-читач дорівнює 10 читачам популярної звичайної газети і 5 глядачам тб-новин. Але поки це не доведено якими-небудь дослідженнями, розрив кількості споживачів, який існує на даний момент між інтернет-ЗМІ і стандартними ЗМІ, є найважливішим чинником при оцінці впливовості.

Цей приклад вже неодноразово наводився, але зараз його можна навести у новому контексті тираж однієї з найпопулярнішої в Україні газети "Факти і коментарі" знаходиться на рівні тих же 800 тисяч примірників. Нагадаємо, що такої межі "тиражності" інтернет-ЗМІ змогли досягнути на даному етапі свого розвитку лише у рекордний день відвідуваності - 1 квітня.

Але не можна не брати до уваги темпи розвитку "нових медіа" - навряд чи такими результатами може похвалитися яке-небудь конкретне "стандартне медіа" нарізно або ж всі разом. Ці показники свідчать про хороший рівень перспективності інтернет-медіа в Україні з точки зору бізнесу.

Індекс медіа-активності

Індекс медіа-активності є показником середньої відвідуваності інтернет-проекту за добу.

У зв'язку з цим, індекс не є показником абсолютної відвідуваності, оскільки активність у вихідні дні значно нижча, ніж у робочі, однак усереднені дані дають більш точні показники за оцінкою тенденцій і темпами росту, а також зменшують рівень погрішності при визначенні відносних і загальних показників активності.

Загальний індекс медіа-активності вимірюється за середніми даними найбільш відвідуваних 18 інтернет-проектів, в число яких входять:

10 "чистих" інтернет-проектів медійного формату - яскраво-виражені онлайнові медіа-проекти;

5 інтернет-версій оффлайнових медіа - інтернет-проекти стандартних медіа (ТВ, газети,
радіо), які мають активну медіа-складову;

3 інтернет-проекта інформаційних агентств - сайти інформаційних агентств, що мають відкриту для публічного доступу і активну медіа-складову.

Усього на березень 2002 року моніторинг проводився по 35 інтернеті-проектах медійного формату, які надають ВІДКРИТІ дані у рейтингових і статистичних інтернет-системах. (Примітка: один з інтернет-проектів, що відвідуються ProUA (http://www.proua.com) внаслідок відсутності відкритої статистики у джерелах, за якими проводився моніторинг, в індексі медіа-активності у січні не бере участь)

Показник індексу медіа-активності:
Грудень 2001: хости - 1774, хіти - 7720
Січень 2002: хости - 1903, хіти - 8510
Лютий 2002: хости - 2287, хіти - 11163
Березень 2002: хости - 2297, хіти - 11385
Загальне зростання індексу медіа-активності з січня 2002 року по березень 2002 року: хости -33,45%, хіти - 28,69%

Показники індексу медіа-активності по категоріях (березень, лютий, січень, % зростання)

інтернет-медіа, хости – 3244; 3143; 2495; 30,04
інтернет-медіа, хіти – 16896; 16135; 11434; 47,77
оффлайн-медіа, хости – 1336; 1456; 1399; -4,47
оффлайн-медіа, хіти – 5191; 5763; 5706; -9,03
інформагентства, хости – 443; 490; 465; -4,56
інформагентства, хіти – 2001; 2151; 2059; -2,84

Коментар:

Показник індексу медіа-активності відрізняється від абсолютного показника медіа-трафіком. Це, власне, повинне бути ясне і без додаткових коментарів. Коли дослідження починалося у грудні 2001 року, збиралися дані по 26 проектах. У березні 2002 року моніторинг проводився за результатами роботи 35 проектів. Реальне зростання кількості проектів, насправді, звичайно, не було таким стрімким, але все ж поява нових проектів була, і вони у загальній своїй масі впливали і на абсолютні показники трафіку.

Індекс медіа-активності більш стабільний оцінний показник, оскільки він формується на основі даних постійної кількості різних проектів. І з цієї точки зору він представляє дані більшим про якісний і кількісний розвиток лідерів медіа-сегмента, що досліджується, у той час як оцінка трафіка дає оцінку всього цього сегмента.

Важливо також звернути увагу на певне зниження темпів зростання медіа-активності у березні. Можна, звичайно, говорити про те, що цілком нормальні темпи зростання медіа-активності "чистих" інтернет-ЗМІ були "компенсовані" зниженням темпів зростання у інших медійних інтернет-проектів. Але не можна не враховувати той факт, що у березні сталося зниження і загальної медіа-активності.

Можна пояснювати це по-різному і розглядати цю проблему саме у площині "чисті" інтернет-медіа і всі інші. Але є також і аргументи на користь того, щоб розглядати й інші можливі причини. Наприклад, загальне зниження медіа-активності в останній місяць передвиборних "перегонів" може свідчити про входження у цьому періоді медіа-кампаній у більш-менш стабільне русло. І хоч різних інформаційних мотивів для збільшення медіа-активності було більш ніж досить, вони не викликали якого-небудь масового ажіотажу або суспільного резонансу.

Також, можливо, це зниження може свідчити і про наявність інформаційної втоми у споживачів. Крім цього, на початок березня виборці вже в основному визначилися, і соціологічні дослідження того періоду фактично показали розклад, ідентичний отриманому на виборах. Це також могло значно вплинути на інтерес виборців до різного роду передвиборчої інформації. Тобто, робити виведення на основі інформаційної пасивності виборців в останній місяць кампанії все ж не хочеться. Про те, що цій пасивності не було, показують загальні результати збільшення медіа-активності, але проте, останній передвиборчий місяць дав дещо несподівані результати. Активний сплеск очікувався протягом всієї кампанії, але такої постійності виявлено не було.

Показник активності "чистих" інтернет-проектів

Десятка інтернет-проектів, найбільш відвідуваних за індексом хостів (показник за березень місяць, процент зростання і позицію):

1 Українська Правда (http://www.pravda.com.ua) - 6469; 41,52; 3
2 Korrespondent.Net (http://www.korrespondent.net) - 6405; 9,90; 7
3 Україна.Ру (http://www.ukraine.ru) - 4539; 42,29; 2
4 Обозрєватель (http://www.obozrevatel.com.ua) - 3292; 451,42; 1
5 Podrobnosti.UA (http://www.podrobnosti.ua) - 3272; 21,73; 5
6 MigNews (http://www.mignews.com.ua) - 2444; 11,14; 6
7 Форум (http://www.for-ua.com) - 2366; 8,73; 8
8 Версії (http://www.versii.com) - 1320; 30,18; 4
9 UA Today (http://www.uatoday.net) - 1278; - 0,79; 10
10 Україна кримінальна (http://www.cripo.com.ua) - 1061; - 4,12; 9

Десятка інтернет-проектів, найбільш відвідуваних по індексу хітів.

1 Українська Правда (http://www.pravda.com.ua) - 45163; 78,38; 2
2 Korrespondent.Net (http://www.korrespondent.net) - 43997; 46,43; 4
3 Україна.Ру (http://www.ukraine.ru) - 14169; 42,56; 5
4 Форум (http://www.for-ua.com) - 16207; 51,38; 3
5 Podrobnosti.UA (http://www.podrobnosti.ua) - 16154; 15,30; 7
6 Обозрєватель (http://www.obozrevatel.com.ua) - 11872; 313,66; 1
7 MigNews (http://www.mignews.com.ua) - 8967; 8,26; 8
8 Версії (http://www.versii.com) - 5250; 21,02; 6
9 UA Today (http://www.uatoday.net) - 4184; -9,04; 9
10 Парт.орг (http://www.part.org.ua) - 2999 - -

Показник активності інтернет-версій оффлайнових медіа

П'ятірка інтернет-проектів, які найбільш відвідуються за індексом хостів.

1 Факти і коментарі (http://www.facts.kiev.ua) - 1894; -5,25; 4
2 1+1 (http://www.1plus1.tv) - 1449; -21,04; 5
3 Новий канал (http://novy.tv) - 1286; -4,32; 3
4 Дзеркало Тижня (http://www.zerkalo-nedeli.com) - 1189; 22,83; 1
5 Бізнес (http://www.business.ua) - 864; 5,75; 2

П'ятірка інтернет-проектів, що найбільш відвідуються по індексу хітів.

1 Дзеркало Тижня (http://www.zerkalo-nedeli.com) - 8016; -21,08; 4
2 Новий канал (http://novy.tv) - 6678; 4,36; 2
3 Бізнес (http://www.business.ua) - 4280; 11,46; 1
4 Факти і коментарі (http://www.facts.kiev.ua) - 4094; -7,21; 3
5 1+1 (http://www.1plus1.tv) - 2887; -22,48; 5

Показник активності сайтів інформаційних агентств

Трійка інтернет-проектів, що найбільш відвідуються по індексу хостів.

1 УНІАН (http://www.unian.net) - 969; 8,63; 1
2 Інтерфакс-Україна (http://www.interfax.kiev.ua) - 706; -7,71; 2
3 УФС (http://www.ufs.kiev.ua) - 544; -18,56; 3

Трійка інтернет-проектів, що найбільш відвідуються по індексу хітів.

1 УНІАН (http://www.unian.net) - 4360; 6,76; 1
2 Інтерфакс-Україна (http://www.interfax.kiev.ua) - 3846; -1,91; 2
3 УФС (http://www.ufs.kiev.ua/) - 1801; -21,49; 3

Коментар:

Даючи загальний коментар розвитку інтернет-ЗМІ у першому кварталі 2002 року, варто зазначити, що як і раніше найбільш активну політику просування до потенційному читачеві займають більше "чисті" інтернет-ЗМІ. Інтернет-представництва оффлайнових медіа і сайти інформаційних агентств практично не виконують маркетингових дій. Їх складно у цьому звинувачувати. Не виключено, що така позиція викликана вельми скептичними оцінками саме у здатності організації такого рівня впливу в інтернеті-просторі, які ці медіа досягли вже в оффлайновому середовищі.

У зв'язку з цим можна зазначити, що по-справжньому розвиток медійного простору в українському інтернеті почнеться лише тоді, коли стандартні медіа почнуть звертати більш пильну увагу на цей простір.

Власне, вже зараз можна говорити про те, що деякі "оффлайнщики" вельми успішно експериментують у новому просторі, однак про критичну кількість й якість цих експериментів говорити поки рано. Як тільки ці процеси вийдуть зі стадії експериментів і почнуться в більш стабільному режимі і масовій кількості, можна буде говорити про те, що ринок українських інтернет-медіа вийшов на новий етап розвитку.

Зараз же триває передостання стадія першого етапу формування. Остання стадія цього етапу, можливо, почнеться в цьому році. По ідеї, ця стадія повинна проявиться у перерозподілі вже напрацьованих активів. Не можна виключати можливості (а іноді навіть і необхідності) всілякого злиття однотипних проектів. Деякі спостерігачі наполегливо говорять про готовність цього сегмента до самоочищення, яке, можливо, відбудеться на початку літа, коли стихне після виборча інформаційна хвиля і деякі інвестори існуючих медіа-проектів виявляться нарешті готовими до тих або інших висновків з приводу майбутнього "своїх" проектів.

Про те, що ця стадія практично неминуча, свідчить чітке розділення лідерів цього сегмента на три частини: лідери (Українська правда і Корреспондент.Нет), середньо-стабільний блок (5-6 проектів) і групу, яка доганяє. Вибори показали, що навіть використовуючи природний сплеск, практично неможливо вибитися у лідери і, можливо, ті проекти, які не залишили поки ще таких надій, будуть стояти перед вибором наступних дій, які допомогли б цю задачу все-таки вирішити.

Проект brams.com буде продовжувати дослідження медіа-активності українських інтернет-ЗМІ. Вже отримані результати дають можливість для оцінки деяких тенденцій, але все ж для повноти аналізу навіть 4-х місяців моніторингу замало. Тим більше, що за нашими очікуваннями, подальший розвиток цього сегмента українського медіа-ринку буде не менш цікавим, ніж перед виборами.

Для отримання повного файла дослідження необхідно відправити запит за адресою advanced@brams.com.

Показник активності сайтів 1 квітня 2002 року (показник хостів/хітів, % і позиція)

інтернет-медіа

Хости

1 Korrespondent.Net (http://www.korrespondent.net) - 22337; 248,74; 4
2 Українська Правда (http://www.pravda.com.ua) - 18974; 193,31; 5
3 ukr.ru (http://www.ukr.ru) - 15224; -
4 Україна.Ру (http://www.ukraine.ru) - 12590; 177,37; 8
5 Podrobnosti.UA (http://www.podrobnosti.ua) - 8286; 153,24; 9
6 Форум (http://www.for-ua.com) - 6854; 189,69; 6
7 MigNews (http://www.mignews.com.ua) - 5700; 133,22; 10
8 Обозрєватель (http://www.obozrevatel.com.ua) - 5566; 69,08; -
9 UA Today (http://www.uatoday.net) - 3583; 180,36; 7
10 парт.орг (http://www.part.org.ua) - 3443; 505,10; 3

Секрети парламентських виборів (http://vybory2002.kiev.ua) - 3317; 875,59; 2
Вибори (Інтерфакс-Україна) (http://www.elections.kiev.ua) - 3298; 1303,40; 1

Хіти

1 Українська Правда (http://www.pravda.com.ua) - 178973; 306,78; 5
2 Korrespondent.Net (http://www.korrespondent.net) - 150214; 232,60; 8
3 Україна.Ру (http://www.ukraine.ru) - 70498; 397,55; 4
4 Форум (http://www.for-ua.com) - 61040; 276,63; 6
5 ukr.ru (http://www.ukr.ru) - 60809; -
6 Podrobnosti.UA (http://www.podrobnosti.ua) - 44880; 177,83; 9
7 MigNews (http://www.mignews.com.ua) - 31866; 255,37; 7
8 Обозрєватель (http://www.obozrevatel.com.ua) - 27137; 128,58; 10
9 Вибори (Інтерфакс-Україна) (http://www.elections.kiev.ua) - 18461; 2877,58; 1
10 парт.орг (http://www.part.org.ua) - 16759; 554,65; 3

Секрети парламентських виборів (http://vybory2002.kiev.ua) - 13416; 1622,21; 2

інтернет-версії оффлайнових медій

Хости

1 Новий канал (http://novy.tv) - 3911; 204,12; 1
2 1+1 (http://www.1plus1.tv) - 3727; 157,21; 2
3 Факти і коментарі (http://www.facts.kiev.ua) - 2148; 13,41; 5
4 Дзеркало Тижня (http://www.zerkalo-nedeli.com) - 1866; 56,94; 4
5 День (http://www.day.kiev.ua) - 1487; 95,92; 3

Хіти

1 Новий канал (http://novy.tv) - 18369; 175,07; 2
2 1+1 (http://www.1plus1.tv) - 8502; 194,49; 1
3 Дзеркало Тижня (http://www.zerkalo-nedeli.com) - 6817; -14,96; 5
4 Факти і коментарі (http://www.facts.kiev.ua) - 4382; 7,03; 4
5 День (http://www.day.kiev.ua) - 3273; 20,11; 3

Інформаційні агентства

Хости

1 УНІАН (http://www.unian.net) - 3689; 280,70; 1
2 Інтерфакс-Україна (http://www.interfax.kiev.ua) - 2551; 261,33; 2
3 УФС (http://www.ufs.kiev.ua) - 794; 45,96; 3

Хіти

1 УНІАН (http://www.unian.net) - 18032; 313,58; 1
2 Інтерфакс-Україна (http://www.interfax.kiev.ua) - 10732; 179,04; 2
3 УФС (http://www.ufs.kiev.ua) - 2883; 60,08.powered by lun.ua
Головне на Українській правді