Маніпуляція свідомістю та політична телереклама–2006. Частина 3

Понеділок, 13 березня 2006, 12:31
В контексті розгляду елементів маніпуляцій свідомістю у телевізійних роликах під час виборчої кампанії–2006 не можна оминути ролик Блоку Юлії Тимошенко.

Виборча кампанія БЮТ тривалий час проходила без застосування політичної телереклама і були заяви чільників блоку, що такий вид піару застосовуватися не буде взагалі. Але все ж таки на телеекранах з'явився телевізійний ролик, який повністю відповідає стратегії ведення виборчої кампанії БЮТ та є надзвичайно цікавим у дослідженні питання маніпуляцій.

"Справедливість є, за неї варто боротися". Цей слоган є квінтесенцією всієї кампанії. Для кращого розуміння досліджуваного питання вважаю за потрібне спочатку коротко розглянути деякі складові виборчої кампанії, які передували виходу телереклами і супроводжують її.

Отже, для того, щоб такий слоган був актуальним і спонукальним, потрібно переконати виборців або зосередити їх увагу на наступних твердженнях:

в українській політиці, в основному панують не чесність, підступність, брехня, обман тощо;

жертвою таких дій і стала Юлія Тимошенко як "втілення" справедливості;

голос відданий БЮТ – це боротьба за справедливість.

Для цього обігруються теми "корупційний скандал", "зрада національних інтересів" тощо. Це повинно викликати у виборців переконання того, що оточення президента є "нечистим на руку". А Юлія Тимошенко будучи прем'єр–міністром боролася з цим, внаслідок чого і була усунута з посади, тобто стала жертвою боротьби за справедливість.

Не важливо, щоб звинувачення були підтвердженні й доведені у законному порядку, завжди можна сказати, що це неможливо через корупційність правоохоронної системи та судів. Важливим є створення як можна більшої кількості інформаційних приводів для того, щоб охопити "великий спектр корупційних дій" і не дати можливості зосередитися на якомусь конкретному твердженні, щоб не виявилась можлива його недостовірність.

Цей процес можна вважати наклеюванням ярликів. Таким ярликом можна назвати також тезу "любі друзі", до яких по мірі "необхідності" зараховують тих чи інших осіб.

Цікавим моментом в діяльності БЮТ є звинувачення тільки в адрес "оточення", а не самого президента. Це пояснюється тим, що Ющенко залишився для багатьох виборців символом революції і критика безпосередньо на його адресу могла б підірвати віру у Майдан взагалі. А оскільки Тимошенко була активним учасником цих подій, то це б могло негативно відбитися на її підтримці.

Також активно в кампанії використовується теза "вибори прем'єра". Суспільству нав'язується думка, що вибори до ВР - це вибори прем'єр–міністра. Це пов'язано з тим, що за результатами соціологічних досліджень, які активно використовуються штабом у даному контексті, найбільша кількість громадян хотіла б бачити главою уряду Віктора Януковича та Юлію Тимошенко.

Тобто, голосуючи за БЮТ, виборець повинен думати, що віддає свій голос "проти" призначення керівником виконавчої влади Януковича. Створюється "віртуальна" боротьба за крісло прем'єра.

Тепер, на мою думку, можна приступити безпосередньо до розгляду телереклами цієї політичної сили, який є доволі коротким, але в якому йдеться про застосування багатьох механізмів впливу на реципієнта.

Соціально-психологічний вплив на свідомість виборців для досягнення цілі у даному ролику здійснюється за допомогою прийомів привернення й утримання уваги глядача на потрібному об'єкті (захоплення аудиторії).

Спочатку демонструється практично на весь екран серце, яке б'ється. Це повинно привернути увагу виборця і відтворити в його підсвідомості потрібні асоціації, а саме "биття серця" символізує життя і дуже сильно впливає на емоційні почуття реципієнта. Зупинка серця сприймається як кінець життя, тобто вимкнути даний ролик – це умовно зупинити биття серця і "перервати життя".

Пізніше серце починає зменшуватися і віддалятися. Це зосереджує на ньому увагу глядача. А саме в цей момент голос за кадром промовляє: "Справедливість є за неї варто боротися".

Причому дана фраза говориться в момент зосередження реципієнта на "серці". Інформація, яка подається, більш переконлива за помірного рівня відволікання уваги.

Психологічний спротив навіюванню сильний при відсутності відволікання, оскільки реципієнт проявляє при цьому великий ступінь підозриі до оратора і "захищається" від нав'язування тези. Але й при сильному відверненні уваги – відчуття підозри також збільшується.

Тому й використовуються в рекламі образи, що символізують БЮТ - Тимошенко, символ виборчого блоку – серце. Слова в рекламі не випадково говоряться позитивним голосом диктора дуже знайомим глядачам уже багато років.

Це повинно викликати довіру до цих слів. Такі дії повинні дати подвійний ефект – запам'ятовування гасла кампанії та символу. Після мимовільного запам'ятовування для візуального підтвердження інформації подається напис цього вислову у лапках. Лапки символізують цитату, яка має велику здатність застрягати в пам'яті.

Відділяючись, серце опиняється в руках Юлії Тимошенко, яка тримає його характерно складеними долонями, що символізує оберігання. Тут використовується ментальна ознака українців – архетип жінки як берегині. Сприяє сприйняттю берегині і коса, що її носить Тимошенко, яка асоціюється із Лесею Українкою. Можна припустити, які негативні асоціації викликало б биття серця в руках чоловіка.

Важливим також є кольорове забарвлення. Власне самими тільки кольорами можна створювати настрій політичної реклами – і при нейтральному текстовому наповненні, вона може нести позитивний чи негативний сенс

Кольори – це не просто засіб полегшення прочитання тексту, створення візуальних ілюзій, вони несуть також психологічні стереотипи. Ці стереотипи і враховуються в одязі Юлії Тимошенко, а саме білий колір, що символізує чистоту і ніжність. А серце, крім власного символічного значення, за допомогою червоного кольору символізує близькість.

Зрозуміло, що тримати в руках серце і боротися за справедливість можна лише з чистими помислами. Саме тому в одязі Тимошенко протягом цієї виборчої кампанії переважає білий колір. Ці два кольори, червоний і білий, повинні викликати відчуття близькості і чесності.

Вживання в основі виборчої кампанії слова справедливість спрямоване на "розкачування" цього почуття, яке багатьма десятиліттями радянської влади фактично нав'язувалося як основний принцип, що на ньому повинна будуватися держава.

Звичайно, що використання серця як символу кампанії базується на певному світогляді українців. В цьому контексті можна пригадати слова Миколи Томенка під час відвідин музею Григорія Сковороди: "Сковорода створив оригінальну "філософію серця", вважаючи його джерелом духовності людини. В той же час, серце, яке стало символом Блоку Юлії Тимошенко – це символ зрозумілий і близький для всіх українців".

Також цікавою є форма серця як символу виборчої кампанії у БЮТ у вигляді відтворення галочки у виборчому бюлетені. Це немовби заклик: голосуйте серцем.

Але Блок Тимошенко у такому використанні розуміння символу серця не є унікальним. Можна навести хоча б приклад із президентської кампанії 1996 року в Росії. Одним з основних слоганів Б.Єльцина в першому турі був вираз “Выбирай сердцем”.

Варто відзначити, що слоган: "Справедливість є, за неї варто боротися" є чи не єдиним, який використовується БЮТ. Використовується ще слоган "Весна прийде", який зазначається, в основному, на агітплакатах. На них зображено Тимошенко, яка тримає в руках, "оберігаючи" (в тому ж вигляді, що й серце у телерекламі) в білому одязі, шматок землі та розквітаючу на ній квітку.

Підсумовуючи розгляд телевізійної політичної реклами БЮТ, слід відзначити те, що авторами ролику використовується великий арсенал прийомів соціально-психологічного впливу на свідомість реципієнта за доволі короткий проміжок. При вдалому веденні виборчої кампанії в цілому, безумовно, він матиме великий вплив на вибір реципієнта під час голосування.

Але варто відзначити, що в даній рекламі не подано жодних ідеологічних засад діяльності Блоку Юлії Тимошенко. А отже, виборці БЮТ багато в чому керуватимуться емоціями при голосуванні, а не підтримуватимуть певну ідеологію.

Розгляд маніпуляцій у телерекламі–2006 не обмежується лише дослідженням вищенаведених політичних сил і, звичайно, заслуговують на аналіз, на думку автора, телевізійні ролики ще декількох суб'єктів виборчого процесу.

Цю тему ми розглянемо в останній частині статті "Маніпуляція свідомістю та політична телереклама–2006".

P.S. Слід відзначити, що більш конкретний і ґрунтовний аналіз використання механізмів маніпуляцій свідомістю під час виборчої кампанії–2006 можливий лише після її закінчення. В цій же роботі автор намагається навести лише певні приклади такого впливу та можливі наслідки.

Головне на Українській правді