25.06

Банківський форум

Податкова дозволила не носити щомісяця пусті декларації

П'ятниця, 25 березня 2011, 16:27

Податковi агенти, якi не мають найманих працiвникiв та не здiйснюють нарахувань доходiв фiзичним особам, можуть не подавати щомiсячну декларацiю з податку з доходи фiзосiб,

Про повiдомила прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ) у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На веб-сайтi ДПСУ оприлюднено вiдповiднi листи голови вiдомства Вiталiя Захарченка до регiональних органiв податкової служби.

Згiдно з листами, скасовано також штрафнi санкцiї до юридичних осiб та фiзичних осiбм-пiдприємцiв у зв'язку з порушенням строкiв подання вищезазначеної податкової декларацiї за минулi звiтнi перiоди (сiчень-лютий 2011 року).

"Податковi агенти, якi не мають найманих працiвникiв та не здiйснюють нарахувань доходiв фiзичним особам у звiтному мiсяцi, можуть не подавати до податкового органу декларацiю з податку на доходи фiзичних осiб за вiдповiдний звiтний перiод", - зазначається в прес-релiзi.

Такi заходи вжито, щоб уникнути додаткового навантаження на платникiв податкiв i витрат часу, пов'язаних iз заповненням та поданням вищезазначеної звiтностi.

Така норма дiятиме до внесення вiдповiдних змiн до Податкового кодексу України або ухвалення нових нормативно-правових актiв.

Як повiдомлялося, застосування такої форми декларування цього податку iнiцiювало мiнiстерство фiнансiв. Ця iнiцiатива регулюється нормами ст.176 Податкового кодексу України.

Згiдно з цими нормами, особи, якi мають статус податкових агентiв, мають щомiсяця подавати до органiв податкової служби за мiсцем реєстрацiї податкову декларацiю з податку на доходи фiзичних осiб за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальнi суми доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) на користь платникiв податкiв, i загальнi суми податку на доходи фiзичних осiб, утриманi з цих доходiв, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Податковим агентом з податку на доходи фiзичних осiб, вiдповiдно до Податкового кодексу, є юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, iнший вiдокремлений пiдроздiл), самозайнята особа, представництво нерезидента-юрособи, незалежно вiд органiзацiйно-правового статусу та способу оподаткування iншими податками та/або форми нарахування доходу (у грошовiй або негрошовiй формi).

ДПСУ на перiод прийняття податкової декларацiї з податку з доходiв фiзосiб, для усунення черг у податкових iнспекцiях, збiльшила робочий день iнспекцiй та передбачила їх роботу також у вихiднi днi. 

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Реклама: