КАЛЕНДАР ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА

Неділя, 27 червня 2004, 14:45
До 2 липня – опублікування усіма телерадіоорганізаціями в друкованих ЗМІ розцінок вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслання цих розцінок до ЦВК

З 4 липня до 27 липня – висування кандидатів на пост Президента України політичними партіями, виборчими блоками політичних партій, або шляхом самовисування громадян

До 12 липня – утворення територіальних виборчих округів.

До 15 липня – публікація в офіційних ЗМІ списку територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж, а також центрів округів

До 2 серпня – подання уповноваженим представником політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або кандидатом на пост президента України документів до ЦВК для реєстрації кандидата на пост Президента України.

До 3 серпня – подання до ЦВК повторної заяви про реєстрацію кандидата на пост Президента України разом з виправленими відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" документами.

Протягом п'яти днів з дня прийняття ЦВК документів – прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову у реєстрації.

6 серпня – закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України

У 3–денний строк після реєстрації кандидата на пост Президента – оприлюднення рішення про його реєстрацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"; опублікування в названих газетах та на офіційному сайті Центральної виборчої комісії декларації про майно та доходи кандидата

До 11 серпня – оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих у Центральній виборчій комісії

З наступного дня після реєстрації кандидата на пост Президента України Центральною виборчою комісією – проведення передвиборчої агітації.

У триденний строк з дня реєстрації кандидата на пост Президента України – ЦВК приймає рішення про затвердження форми підписного листа для кожного кандидата

У п'ятиденний строк з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про затвердження форми підписного листа для відповідного кандидата – ЦВК видає підписні листи уповноваженим представникам партії (блоку) або кандидату на пост Президента України у кількості, необхідній для збирання не менш як п'ятсот тисяч підписів виборців.

У десятиденний строк з дня реєстрації ЦВК – кандидат зобов'язаний відкрити накопичувальний рахунок свого виборчого фонду

До 6 серпня – внесення кандидатом на пост президента до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

До 11 серпня – утворення територіальних виборчих комісій

До 31 серпня – подання політичною партією документів до Центральної виборчої комісії про приєднання до виборчого блоку, який висунув кандидата на пост Президента України

До 10 вересня – утворення тервиборчкомами звичайних і спеціальних виборчих дільниць, встановлення їх єдиної нумерації та визначення меж кожної виборчої дільниці

До 15 вересня – оприлюднення в друкованих ЗМІ рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначеним їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців, місця знаходження відповідних дільничних виборчих комісій

До 15 вересня – внесення довіреною особою кандидата на пост Президента України до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць

До 20 вересня – забезпечення виготовлення в централізованому порядку бланків відкріпних посвідчень, протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документації

До 20 вересня – передача уповноваженими представниками кандидатів на пост Президента України до ЦВК підписних листів на підтримку кандидата на пост Президента України

До 30 вересня – складання ЦВК відповідного протоколу про результати збирання підписів на підтримку кандидата на пост Президента України, а в разі не врахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів прийняття відповідного рішення

До 20 вересня – складання виконавчими органами сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органами (посадовими особами), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, списків виборців для проведення голосування по кожній звичайній виборчій дільниці

До 25 вересня – передача виконавчими органами органів місцевого самоврядування територіальним виборчим комісіям списків виборців для звичайних виборчих дільниць

До 25 вересня – виготовлення ЦВК інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією

До 25 вересня – можливість прийняття політичною партією, що виявила бажання вийти із складу виборчого блоку політичних партій, чи політичними партіями, що виявили бажання розпустити виборчий блок, на з’їзді (зборах, конференції) рішення про вихід із складу виборчого блоку політичних партій або розпуск виборчого блоку – і подання цього рішення до ЦВК протягом 3 днів з дня прийняття рішення.

До 25 вересня – утворення територіальними виборчими комісіями дільничних виборчих комісій.

До 29 вересня – передача територіальними виборчими комісіями списків виборців і бланків відкріпних посвідчень відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць, (ДВК надає отримані від ТВК списки виборців для загального ознайомлення у приміщенні ДВК)

До 30 вересня – передача від ЦВК і ТВК інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України виборчим комісіям відповідних виборчих дільниць

До 30 вересня – затвердження Центрвиборчкомом форми і тексту виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України

З 1 жовтня – друкування на першій сторінці в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" та транслювання телерадіоорганізаціями двічі на тиждень тексту роз’яснення щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей

До 15 жовтня – право звернення політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до ЦВК про скасування рішення щодо реєстрації висунутого партією (блоком) кандидата на пост Президента України відповідно до рішення партії (блоку)

З 16 жовтня – заборона для ЗМІ на поширення інформації про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України

До 20 жовтня – подання іноземними державами, міждержавними організаціями, МЗС до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій

До 20 жовтня – забезпечення з боку ЦВК виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України державними поліграфічними підприємствами

До 20 жовтня – забезпечення ЦВК виготовлення і розміщення на загальнодержавних каналах теле– і радіомовлення інформаційних програм для виборців з роз’ясненням засад і порядку проведення виборів, їх ролі у житті суспільства і держави, процедури голосування, прав та обов’язків виборців, механізмів контролю за дотриманням законодавства про вибори Президента України

До 23 жовтня – повідомлення дільничними виборчими комісіями виборців про час і місце голосування

До 25 жовтня – внесення подання про реєстрацію спостерігача від кандидата на пост Президента України, партії (блоку політичних партій), яка висунула кандидата на пост Президента України до відповідної територіальної виборчої комісії

До 25 жовтня – прийняття ЦВК рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій та видача їм посвідчень

До 25 жовтня – право звернення кандидата на пост Президента України з письмовою заявою про відмову від балотування

Не раніше 28 жовтня – передача Тервиборчкомами виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям

29 жовтня о 24.00 – закінчується передвиборна агітація

30 жовтня о 15 годині – припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду кандидатів на пост Президента України

30 жовтня до 19 години – право подання виборцями письмової заяви до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити голосування за межами приміщення для голосування

31 жовтня з 8 до 20 години – проведення голосування

До 10 листопада – встановлення ЦВК результатів голосування в день виборів Президента України та прийняття рішення про обрання Президента України за підсумками голосування у день виборів Президента України, якщо кандидат одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

До 13 листопада – публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками голосування рішення

До 15 листопада – подання розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України

До 18 листопада – опублікування ЦВК даних про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансових звітів про використання коштів цих фондів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"

до 13 грудня 2004 року – вступ на пост новообраного Президента України


Якщо кандадата не буде обрано у першому турі, і в разі призначення повторного голосування:

З дня прийняття рішення про включення кандидатів до виборчого бюлетеня для повторного голосування – поновлюється використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених у бюллетень. Для інших кандидатів рахунки закриваються.

21 листопада 2004 року – повторне голосування.

До 6 грудня 2004 року – Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій встановлює результати повторного голосування

До 9 грудня 2004 року – ЦВК офіційно оприлюднює результати виборів Президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"

До 24 грудня 2004 року – установами банків закриваються рахунки виборчого фонду

До 6 грудня 2004 року – розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду

До 9 грудня 2004 року – опублікування ЦВК даних про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансових звітів про використання коштів цих фондів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр"

До 8 січня 2005 року – новообраний Президент України вступає на пост, і з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України набуває повноважень.
powered by lun.ua