Законопроект Кучмы: дословно

Четверг, 6 марта 2003, 18:48
В "Украинскую правду" попал текст конституционных реформ, который Кучма выносит на всенародное обсуждение. В ответ на его призыв к прессе о помощи , мы обнародуем данную инициативу.


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Шановні народні депутати України!

У зв'язку з необхідністю реформування політичної системи в Україні, вдосконалення всього механізму функціонування державної влади в умовах розвитку і утвердження української державності на сучасному етапі вношу для попереднього вивчення і обговорення проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України".

Виходячи з того, що цим законопроектом передбачаються суттєві зміни Основного Закону України, його положення стосуються засад конституційного ладу держави, зачіпають інтереси всіх частин українського суспільства, він виноситься на всенародне обговорення.

З урахуванням пропозицій, які будуть висловлені, доопрацьований законопроект в установленому Конституцією України порядку буде подано на розгляд Верховної Ради України.

Сподіваюсь на ваше розуміння й підтримку.

Л.КУЧМА

Вих.№ 1-1/250 від 05 березня 2003 року


Cектор реєстрації законопроектів
№3207
Дата 06.03.2003
ПроектЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Конституції України

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № ЗО, ст.141) такі зміни й доповнення:

1) статті 71, 74 - 79, 81 - 91 і 93 - 94 викласти відповідно у такій
редакції:

"Стаття 71. Вибори Президента України, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Чергові вибори Президента України, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування проводяться протягом одного року у такій послідовності та у такі строки:

чергові вибори народних депутатів України - в останню неділю
березня;

чергові вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у другу неділю вересня;

чергові вибори Президента України - у першу неділю грудня";

"Стаття 74. Всеукраїнським референдумом можуть прийматися закони України, крім законів з питань податків, бюджету та амністії. Закони та інші рішення, прийняті на всеукраїнському референдумі, мають вищу юридичну силу і не потребують затвердження органами державної влади, посадовими особами.

Затвердження всеукраїнським референдумом законопроектів про внесення змін до розділу І "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України здійснюється в порядку, передбаченому розділом XIII Конституції України.

Розділ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України, яка складається з двох палат -Палати регіонів і Державних зборів.

Стаття 76. Конституційний склад Державних зборів - триста
народних депутатів України, які обираються відповідно до закону на пропорційній основі.

До Палати регіонів обираються по три представники від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від складу кожної з її палат, визначеного цією статтею.

Стаття 77. Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років.

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень Верховної Ради України.
Позачергові вибори до Державних зборів призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня
опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Державних зборів.

Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.

До Верховної Ради України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Одна й та сама особа не може бути одночасно членом Палати регіонів і Державних зборів.

Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного або наглядового органу підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк припиняє таку діяльність - або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни й добробут Українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України на спільному засіданні її палат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Народні депутати України - члени Державних зборів, обрані на позачергових виборах, складають присягу перед Верховною Радою України на спільному засіданні її палат. Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України, обраний до Державних зборів.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги";

"Стаття 81. Повноваження народних депутатів України, в тому числі обраних замість тих, які вибули достроково, або обраних до Державних зборів на позачергових виборах, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою"
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо ним не усунуто протягом двадцяти днів обставин, які порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
6) виходу (виключення) народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зі складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій);
7) відсутності його без поважних причин на засіданнях палати Верховної Ради України, спільних засіданнях палат Верховної Ради України протягом двадцяти пленарних днів;
8) смерті.

Повноваження народного депутата України - члена Державних зборів припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Державних зборів - у день відкриття першого спільного засідання палат Верховної Ради України за участю новообраних на позачергових виборах народних депутатів України.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7 частини другої цієї статті, приймається палатою Верховної Ради України, до якої входить народний депутат України, повноваження якого припиняються достроково.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дати набрання чинності рішенням суду, в разі смерті народного депутата України - з дати видачі свідоцтва про смерть.

У разі виходу (виключення) народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зі. складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України збирається на першу сесію та проводить спільне засідання палат не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів чергових виборів. Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

У разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Державних зборів перше спільне засідання палат Верховної Ради України за участю народних депутатів України, обраних на позачергових виборах до Державних зборів, скликається Головою Палати регіонів і проводиться не пізніше вівторка четвертого тижня після офіційного оголошення результатів позачергових виборів. Перше засідання обраних на позачергових виборах Державних зборів відкриває найстарший за віком народний депутат України, обраний до цієї палати Верховної Ради України.

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються спільним рішенням голів палат Верховної Ради України на вимогу Президента України, або на вимогу однієї з палат Верховної Ради України, або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на спільне засідання палат у дводенний строк без скликання.

Стаття 83. У Державних зборах на основі узгодження та поєднання політичних позицій утворюється постійно діюча парламентська більшість від конституційного складу Державних зборів.

Постійно діюча парламентська більшість утворюється з числа народних депутатів України, які входять до складу Державних зборів, протягом одного місяця з дня відкриття першого спільного засідання палат Верховної Ради України, що проводиться після чергових виборів Верховної Ради України, позачергових виборів Державних зборів, або протягом місяця з дня припинення діяльності постійно діючої парламентської більшості.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності постійно діючої парламентської більшості, гарантії додержання прав парламентської меншості встановлюються Конституцією України, відповідним законом України та законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 84. Верховна Рада України для виконання покладених на неї повноважень проводить спільні та роздільні засідання палат. Палата регіонів і Державні збори засідають окремо. Спільні та роздільні засідання палат Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите спільне засідання палат Верховної Ради України, закрите засідання палати Верховної Ради України проводиться за рішенням більшості від конституційного складу відповідно Верховної Ради України, палати Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України, її палат приймаються виключно на пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на спільних та роздільних засіданнях палат Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
Верховна Рада України, її палати здійснюють повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до їх відання.

Порядок роботи Верховної Ради України та її палат встановлюється Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України, здійснюваних на спільних засіданнях її палат, належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) визначення законом засад внутрішньої й зовнішньої політики;
3) прийняття закону про Державний бюджет України та внесення змін до нього;
4) прийняття закону про регламент Верховної Ради України;
5) прийняття закону про державні символи України та порядок їх використання;
6) затвердження законом переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення законом правових засад вилучення об'єктів права приватної власності;
7) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї, визначення законом правових засад майна, що належить Автономній Республіці Крим;
8) надання законом згоди на обов'язковість для України міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано законом;
9) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України;
10) призначення всеукраїнського референдуму з питань,
визначених статтею 73 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище України;
13) оголошення за поданням Президента України стану війни і
укладення миру;
14) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної
екологічної ситуації;
15) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
16) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату.

На спільне засідання палат Верховної Ради України може бути внесено будь-яке питання, що відповідно до Конституції України належить до повноважень Палати регіонів або Державних зборів.

До повноважень Палати регіонів належить:
1) схвалення законів, прийнятих Державними зборами;
2) схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
3) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
4) затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
5) контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання, контроль за використанням одержаних Україною позик, не передбачених Державним бюджетом України, контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції, здійснення іншого парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією;
6) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
7) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
8) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
9) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;
10) призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення;
11) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
12) призначення половини складу Конституційного Суду України;
13) обрання суддів строком на десять років;
14) надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
15) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
16) призначення чергових виборів до органів місцевого самоврядування у строки, передбачені цією Конституцією, та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
17) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

До повноважень Державних зборів належить:
1) прийняття законів, крім законів, що віднесені Конституцією України до повноважень спільних засідань палат Верховної Ради України;
2) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
3) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, крім випадків, передбачених Конституцією України, припинення повноважень осіб на цих посадах, прийняття відставки Прем'єр-міністра України;
4) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією.

Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до палати Верховної Ради України, комітетів, інших органів, посадових осіб Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування й форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.

Стаття 87. Державні збори Верховної Ради України за пропозицією Президента України, або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Державних зборів, або не менш як двох третин народних депутатів України, які входять до складу Палати регіонів, можуть розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Державних зборів.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

Стаття 88. Палати Верховної Ради України обирають зі свого складу відповідно Голову Палати регіонів, його першого заступника і заступників, Голову Державних зборів, його першого заступника й заступників та відкликають їх із цих посад. Кількість заступників голови палати визначається відповідною палатою Верховної Ради України. Голова палати Верховної Ради України:
1) веде засідання палати;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях палати;
3) підписує акти, прийняті палатою;
4) представляє палату у зносинах з органами державної влади України та органами влади інших держав.

Голови палат по черзі ведуть спільні засідання палат Верховної Ради України.

Голови палат, їх перші заступники та заступники здійснюють повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.

Стаття 89. Кожна з палат Верховної Ради України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, створює з числа народних депутатів України, які входять до її складу, комітети палати Верховної Ради України та обирає голів цих комітетів.

Комітети Палати регіонів і комітети Державних зборів у процесі роботи взаємодіють між собою, спільно готують і попередньо розглядають питання, віднесені Конституцією України до повноважень спільного засідання палат Верховної Ради України.

Верховна Рада України на спільному засіданні її палат може утворювати тимчасові спільні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень спільного засідання палат Верховної Ради України, а також створювати тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес. Висновки і пропозиції таких тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства й суду.

Організація й порядок діяльності комітетів палат Верховної Ради України, тимчасових спільних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України встановлюються законом.

Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого спільного засідання палат Верховної Ради України нового скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого спільного засідання палат першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Президент України може достроково припинити повноваження Державних зборів у разі, якщо:
1) протягом одного місяця у палаті не сформовано постійно діючу парламентську більшість;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України, який відповідно до Конституції України призначається Державними зборами;
3) до 1 грудня не затверджено Державний бюджет України на наступний календарний рік.

Повноваження Державних зборів, що обрані на позачергових виборах, проведених у зв'язку з достроковим припиненням Президентом України повноважень Державних зборів, не можуть бути припинені протягом одного року з дня обрання.

Повноваження Державних зборів не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців, що залишилися до проведення чергових виборів.

Стаття 91. Верховна Рада України на спільних засіданнях її палат, Державні збори на своїх засіданнях приймають закони, постанови та інші акти більшістю від конституційного складу відповідно Верховної Ради України, Державних зборів, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

Палата регіонів схвалює закони, прийняті Державними зборами, приймає постанови та інші акти більшістю від свого складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією";

"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України на спільному засіданні її палат, палатами Верховної Ради України позачергово.

Законопроекти з питань введення або скасування податків і зборів, податкових пільг, утворення і погашення державного внутрішнього й зовнішнього боргу, інші законопроекти, що впливають на доходну чи видаткову частину Державного бюджету України, вносяться до Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи за наявності висновку Кабінету Міністрів України і Рахункової палати.

Стаття 94. Закони, прийняті Державними зборами, за підписом Голови Державних зборів передаються на схвалення Палати регіонів.

Палата регіонів схвалює закон або повертає його зі своїми
зауваженнями, пропозиціями до Державних зборів для повторного розгляду.

Якщо під час повторного розгляду Державними зборами закон у попередній редакції буде повторно прийнятий не менш як двома третинами від конституційного складу Державних зборів, він вважається прийнятим і не потребує наступного схвалення Палатою регіонів.

Закон, прийнятий на спільному засіданні палат Верховної Ради України або прийнятий і схвалений відповідно до частин першої -
третьої цієї статті, підписується головами палат Верховної Ради України і направляється Президентові України.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими й сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Повернення Президентом України закону з пропозиціями до
Верховної Ради України для повторного розгляду скасовує результати голосування закону.

Повторний розгляд палатами Верховної Ради України закону, поверненого Президентом України, є невідкладним.

Якщо під час розгляду палатами Верховної Ради України пропозицій Президента України вони будуть відхилені не менш як двома третинами від конституційного складу Державних зборів та не менш як двома третинами від складу Палати регіонів, вето Президента України вважається подоланим. У такому разі Президент України
зобов'язаний підписати закон та офіційно оприлюднити його протягом десяти днів.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування";

2) у статті 103:

а) доповнити частину першу словами "крім випадків, передбачених Конституцією України";

б) частину п'яту замінити двома частинами такого змісту:
"Чергові вибори Президента України проводяться у першу неділю грудня п'ятого року повноважень Президента України, обраного на чергових виборах.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться у період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. На таких виборах Президент України обирається на строк, що залишився до проведення відповідно до Конституції України чергових виборів Президента України.

Позачергові вибори Президента України не проводяться, якщо з дня дострокового припинення повноважень Президента України до чергових виборів Президента України залишилося менше одного року".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

3) у частині першій статті 104 слова "Верховної Ради України" виключити;

4) у статті 106:

а) у частині першій:

- пункти 7-10 викласти у такій редакції:

"7) припиняє повноваження Державних зборів у випадках, передбачених Конституцією України, та призначає позачергові вибори до Державних зборів;

8) вносить за пропозицією постійно діючої парламентської більшості подання про призначення Державними зборами Прем'єр-міністра України;

9) призначає за поданням Прем'єр-міністра України:
Міністра внутрішніх справ України, Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України;

Голову Державної податкової адміністрації України, Голову Державної митної служби України, Голову Служби безпеки України, Голову Державного комітету у справах охорони державного кордону України;

голів місцевих державних адміністрацій;

10) припиняє повноваження осіб на посадах, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 9 цієї частини";
у пункті 11 слова "Верховної Ради України" замінити словами "Палати регіонів";

- пункти 12 і 14 виключити. У зв'язку з цим пункти 13, 15 - 31 вважати відповідно пунктами 12, 13 - 29;

- пункт 17 після слів "рішення про використання Збройних Сил України" доповнити словами "та інших військових формувань";

- пункти 20 і 21 викласти у такій редакції:

"20) призначає половину складу Конституційного Суду України;

21) утворює і ліквідовує суди, визначає кількість суддів у судах, здійснює переведення суддів, призначає керівників судів у визначеному законом порядку";

- пункт 27 доповнити словами "всеукраїнським референдумом";

б) частину четверту виключити;

5) у частині шостій статті 107 слова "може брати участь Голова Верховної Ради України" замінити словами "можуть брати участь голови палат Верховної Ради України";

6) у статтях 109, 110, частині четвертій статті 111 слова "на засіданні" замінити словами "на спільному засіданні палат";

7) у статті 112 слова і цифри "передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27" замінити словами й цифрами "передбачені пунктами 2, 6 - 14, 20, 22, 23, 25, 26";

8) частини першу і другу статті 113 викласти у такій редакції:

"Стаття 113. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України";

9) частини першу - третю статті 114 замінити чотирма частинами такого змісту:

"Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр міністр, віце-прем'єр-міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Державними зборами за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією постійно діючої парламентської більшості.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається за поданням Прем'єр-міністра України Державними зборами, Президентом України відповідно до наданих Конституцією України повноважень".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

10) статтю 115 викласти у такій редакції:

"Стаття 115. Прем'єр-міністр України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України, а також інші члени Кабінету Міністрів України, яких призначено відповідно до Конституції України на посаду Державними зборами, мають право заявити Державним зборам про свою відставку. Члени Кабінету Міністрів України, яких призначив відповідно до Конституції України на посади Президент України, мають право заявити йому про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Державними зборами резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цьому випадку Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Державним зборам заяву про відставку Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України має право внести до Верховної Ради України законопроект з одночасним поданням заяви про відставку Кабінету Міністрів України в разі якщо закон не буде прийнято у незмінному вигляді.

Відставку Кабінету Міністрів України приймають Державні збори. У разі прийняття Державними зборами рішення про відставку Кабінету Міністрів України Президент України приймає рішення про відставку членів Кабінету Міністрів України, яких він призначив відповідно до Конституції України.

Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого відповідно до Конституції України Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів";

11) у статті 116:

а) у пункті 6 слова "подає Верховній Раді України звіт про його виконання" замінити словами "подає до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до закону про Державний бюджет України, а також звіт про виконання Державного бюджету України";

б) доповнити статтю після пункту 9 пунктами такого змісту:

"10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, крім випадків, передбачених Конституцією України, припиняє повноваження цих осіб на посадах;

11) призначає половину складу Ради Національного банку України".
У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 12;

12) у частині першій статті 122 слова "Верховної Ради України", "Верховна Рада України" замінити відповідно словами "Палати регіонів", "Палата регіонів";

13) у статті 126:

а) частину четверту викласти у такій редакції:
"Судді обираються на посади строком на десять років, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше";

б) пункт 2 частини п'ятої доповнити словами "а для членів Верховного Суду України, суддів Конституційного Суду України -сімдесяти п'яти років";

14) друге речення частини першої статті 128 викласти у такій редакції: "Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Палатою регіонів строком на десять років у порядку, встановленому законом";

15) у статті 141:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років";

б) у частині другій слова "строком на чотири роки" замінити словами "строком на п'ять років";

в) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"У разі проведення позачергових, повторних виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського,
селищного, міського голови, виборів депутатів та голів замість тих, які вибули, а також у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці депутати та голови обираються на строк, що залишився до проведення згідно з Конституцією України чергових виборів відповідно депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

16) у статті 148:

а) частини другу і четверту викласти відповідно у такій редакції:
"Президент України, Палата регіонів призначають по дев'ять суддів Конституційного Суду України";

"Суддя Конституційного Суду України призначається на посаду строком на дев'ять років. Одну і ту саму особу не може бути призначено суддею Конституційного Суду України більш ніж на два строки підряд";

б) у частині п'ятій слова "лише на один трирічний строк" виключити.powered by lun.ua