Вересню соромно за "своїх"

П'ятниця, 15 березня 2002, 12:08
З передвиборчою агiтацiйною поїздкою Львiв вiдвiдала делегацiя Команди озимого поколiння, очолювана третiм номером партiйного списку, вiдомим журналiстом Миколою Вереснем. У нiчному клубi "Мiленiум" поважний гiсть представив мiсцевим журналiстам i полiтикам основнi програмнi постулати КОПу, а також власнi погляди на основнi полiтичнi та економiчнi проблеми, якi нинi стоять перед державою.

Червоною ниткою майже двогодинної бесiди, звiсно ж, стала козирна теза "козопасiв" про необхiднiсть приходу до влади нового поколiння полiтикiв.

Висловив представник КОПу i кiлька доволi цiкавих сентенцiй. Зокрема, як було заявлено, йому дуже незручно за упереджено проведенi теледебати мiж Тимошенко, Вiтренко та Богословською на каналi ICTV. "Це було жахливо. Менi соромно за своїх", - сказав Вересень.

Українська правда